Vārdadienas svin: Gunta, Ginta, Gunda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Prāta un sporta spēlē "Muskulītis" 10. 03. 2017.

Valodu pasākums 24. 02. 2017.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

27 Mar 2017
Lepojamies! Paldies Dāvidam Kristam Balodim!

27 Mar 2017
Aizvadīta VI Kurzemes mūzikas olimpiāde.

23.martā, Talsu pamatskolā norisinājās VI Kurzemes mūzikas olimpiāde, III kārta. Dalībnieki bija no dažādām Kurzemes vietām, kuri bija veiksmīgi aizvadījuši olimpiādes II kārtu un izcīnījuši tiesības piedalīties nākamajā. Šajā dienā bez Talsu pilsētas pārstāvētajām Talsu pamatskolas un Talsu Kristīgās vidusskolas bija ieradušies dalībnieki no Aizputes, Kuldīgas, Liepājas, Puzes un Ventspils.
Mūzikas olimpiāde norisinājās divās vecuma grupās; jaunākā (12 – 15 gadi) – 12 dalībnieki un vecākā(16 – 19 gadi) – 5 dalībnieki. Sīvā konkurencē jaunākajā grupā uz III kārtu Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā izvirzīti; Klaudija Grīnfelde (Liepājas Katoļu pamatskola, 48,01 punkti, 1.vieta), Terēze Tīrmane (Ventspils pilsēta, 47,34 punkti, 2.vieta), Marta Liepiņa (Ventspils pilsēta, 47,34 punkti, 2.vieta), Raima Anna Strazdiņa (Kuldīgas 2.vidusskola, 45,67 punkti). Vecākajā grupā; Dāvids Krists Balodis (Talsu pamatskola,48,67 punkti , 1.vieta), Sindija Stella Balode (Talsu pamatskola, 39,33 punkti, 3.vieta).
Skolēni sacentās vairākās disciplīnās: mūzikas klausīšanās un teorija, ritmizēšana un solfedžēšana, savu kompozīciju atskaņošana un tautasdziesmas izpildīšana koncertsituācijā a cappella. Skolēniem bija iespēja parādīt vispusīgas zināšanas, parādot savu stipro pusi. Žūrija uzslavēja Labākos teorētisko darbu veicējus: Martu Liepiņu un Dāvidu Kristu Balodi, kā arī par interesantāko kompozīciju un labāko tautas dziesmas interpretāciju tika atzītas Klaudijai Grīnfeldei un Dāvidam Kristam Balodim.
Piedaloties olimpiādē kā pedagogam apbrīnoju, cik daudz talantīgu un zinošu bērnu mācās mūsu skolās. Īpaši interesanta olimpiādes daļa ir jauno kompozīciju atskaņošana. Šie skolēni noteikti papildinās latviešu komponistu rindas un bagātinās mūsu muzikālo dzīvi ar vēl daudziem skaistiem jaundarbiem. Tie patiesi bija daudzveidīgi; gan soloinstrumentu izpildījumā, kā piemēram, saksofona, trompetes, flautas, tāpat arī ansambļu spēcīgās tautas dziesmu apdares, kā arī dažāda cita veida ansambļi (Liepājas zvanu ansamblis).
Kā novēlēja Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Dina Bičule, ka katrs no dalībniekiem ir uzvarētājs jau piedaloties šajā kārtā un ir ārkārtīgi sarežģīti izvērtēt labāko. Noslēgumā novēlēja nepadoties un turpināt labi iesākto. Savukārt, laureātiem jāpošas uz nākamo kārtu Rīgā, 5.aprīlī. Lai izdodas!
 
Talsu pamatskolas mūzikas skolotājs Raimonds Felšs
 
 

20 Mar 2017
Lepojamies ar mūsu jauniešiem!

20 Mar 2017
Lepojamies!Paldies mācību priekšmetu skolotājiem!

20 Mar 2017
Mūzikas olimpiāde
Piektdien, 3.martā Talsu pamatskolā notika mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās Elizabete Anna Bernāne (8.a klase), Sindija Stella Balode (9.klase) un Dāvids Krists Balodis (9.klase). Olimpiāde norisinājās divās vecuma grupās: 12 – 15 gadi un 16 – 19 gadi.
Skolēniem bija jāveic dažāda veida uzdevumi. Sākumā skolēniem bija jāatpazīst komponistu skaņdarbi, kā arī jāprot tie raksturot, jāparāda savas zināšanas par komponista biogrāfiju un daiļradi. Turpinājumā skolēni sacentās ritmizēšanas un solfedžēšanas (dziedāšana pēc notīm) vingrinājumos. Kā jau olimpiādē skolēniem bija jāsakomponē savi skaņdarbi, kas, manuprāt, ir viens no grūtākajiem darbiem, kādēļ skolēni nobīstas un nemaz nemēģina piedalīties. Noslēgumā katrs skolēns izpildīja brīvi izvēlētu latviešu tautasdziesmu á cappella (bez pavadījuma) kā tas būtu koncertsituācijā.
Šajā olimpiādē mūsu skolas skolēni sīvā konkurencē ar ļoti mazu punktu starpību ieņēma godalgotas vietas E.A.Bernāne 1.vieta jaunākajā grupā un D.K.Balodis 1.vieta, S.S.Balode 2.vieta vecākajā grupā. Godalgu ieguvušajiem skolēniem tālāk jāpiedalās Kurzemes novada mūzikas olimpiādē, kas notiks Talsu pamatskolā 23.martā. Lai izdodas!
 
Raimonds Felšs, mūzikas skolotājs

20 Mar 2017
Lepojamies!

09 Mar 2017
Lepojamies! Paldies skolotājai Vairai Kamarai

07 Mar 2017
Tikšanās ar rakstnieci