Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J A

                  
                 SKOLAS DALĪBA STARPTAUTISKAJĀ KA2 PROJEKTĀ
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā: Lolita Lipska-Meijere (T. +371 29175472)

                    “Erasmus+” KA2 Projekta Nr 2016-PL01-KA219-026189_5
                                       Finansējums: 20 695 eiro

 Eiropas Savienību fondu darbības programmas " Izaugsme un nodarbinatība" 8.3.5.  specifiskā atbalsta mērķa
" Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  projekts Nr. 8.3.5.0/I/001
" Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 


 
 
 
Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 
Talsu novada pašvaldība, Talsu novada izglītības pārvalde 2017. gada 4.decembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
 Skolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk

EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums, 2017.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns maijam, jūnijam
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

20 Jun 2018
"Spēlē, dziedi, dejo, veido" un "Nāc pulkā"

06 Jun 2018
Skolēni piedalījās dabaszinību projektā.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču  attīstībai"


Talsu pamatskolas 3.b klases skolēnu atsauksmes par Rīgas dabas muzeja apmeklējumu Iepazīties ar daudzveidīgo ūdens pasauli.
  • Skolēni varēja iepazīties ar  Latvijas daudzveidīgo ūdens pasauli-upju un ezeru ūdens kvalitāti, ūdensaugiem un ūdensdzīvniekiem.
  • Mikroskopā pētījām ūdens vēzīti un mazāko gliemezīti.
  •  No skolēnu atsauksmēm secinu, ka skolēniem ir paticis darboties ar mikroskopu, apskatīt ūdensaugus un ūdensdzīvniekus.
  • Ričards raksta: ”Man patika klausīties par upēm un ņemt rokā upes vēzi.”
  • Kristīne:” Uzzināju ,kā pēc augiem var noteikt vai upe ir tīra vai netīra.”
  • Agnese raksta: “Patika ,ka varēja apskatīties ūdenī dzīvojošos kukaiņus. Ka varēju turēt rokā vēzi.”
  • Telma: “Kā atšķirt tīru un netīru upi.”
 

30 May 2018
Lepojamies!
Mūsu skolas vides izglītības pulciņš un skolotāja Sanita Leja piedalās Talsu BJC pasākumā "Laižam vasarā!" ar skolēnu veidotām vides spēlēm.22 May 2018
Iepazīstam agronoma un lauksaimnieka profesiju.
 
Saulainā  17. maija dienā, Talsu pamatskolas skolēni  devās pārgājienā uz “Agroresursu un ekonomikas institūtu” Dižstendē,  lai iepazītos ar   lauksaimnieka un agronoma profesiju, gūtu priekšstatu par  darba pienākumiem zinātniski pētnieciskajā  iestādē un laboratorijā.
Nodarbībā  uzzinājām  agronoma  galvenos darba pienākumus, kādas prasmes,  zināšanas un izglītība nepieciešama strādājot šajā profesijā.
Pētniece Solveiga Maļecka informēja,  kādi vēl profesiju pārstāvji strādā šajā nozarē, kas ir  augu selekcija jeb kā top graudaugu šķirnes un  kādas graudaugu šķirnes  selekcionētas uzņēmumā.  Apskatījām lauksaimniecībā izmantojamo tehniku.
Nodarbības noslēgumā  skolēni degustēja  veselīgo kailgraudu miežu  putru un auzu tēju.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
                                          Pedagogs karjeras konsultants I. Fricberga 
15 May 2018
Paldies skolēniem un skolas medmāsai Laurai Rallei!

15 May 2018
Lepojamies!
Talsu pamatskolas skolnieces Žanete  Viese un Māra Lienīte Makstniece piedalījās starptautiskā Dzejas konkursā, kas veltīts rumāņu dzejniekam Nikitam Stanešku. Meitenes iepazinās ar dzejnieka daiļdarbiem angļu valodā un ilustrēja dzejas fragmentus. Piecu dalībvalstu iesniegto ilustrāciju konkurencē meiteņu darbi izpelnījās atzinību, bet Māra Lienīte Makstniece saņēma balvu no Rumānijas pilsētas Ploiesti pašvaldības.  Lepojamies!
                                                                   
                                                                          sk. Lolita  Lipska -Meijere 10 May 2018
Lepojamies!
Lepojamies!
Mūsu pirmklasnieki, kopā ar klases audzinātāju Rutu Stauģi ir Zemkopības ministrijas, AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izsludinātā konkursa „Mežs un enerģija” laureāti.
25. maijā viņi piedalīsies noslēguma pasākumā Tērvetes dabas parkā. Paldies par ieguldīto darbu!

10 May 2018
Karjera
5. klase skolēni Vandzenes pagastā iepazina galdnieka profesiju. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
"Mārtiņa koku fabrikā" skolēni uzzināja par koksnes mehānisko apstrādi, tika demonstrēti kokapstrādē izmantojamie darba rīki, iekārtas.
Izglītojamie veica arī praktisku uzdevumu, apstrādāja koka sagatavi -Latvju zīme.
                                                             Karjeras konsultante Inguna Fricberga
\