Vārdadienas svin: Oļģerts, Aļģirds, Orests, Aļģis
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas skatuves runas konkursa II kārta 11.12. 2018.

Talsu pamatskolas delegācija Itālijā. 8. 01. 2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* S K O L A

Erasmus +
Vairāk par projektu var uzzināt www.erasmusplus.lv

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā

Projekta partneri

Projektā iesaistītie sadarbības partneri ir Talsu pamatskola, Dundagas vidusskola, Kolkas pamatskola, Dundagas novada pašvaldība un biedrība «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».

Īstenošanas laiks: 27.10.2011.–31.12.2013.

Kopējais finansējums: Ls 111 120,00

Līdzfinansējuma avots: ES ESF — 100%

Raksti

Ieskats projekta gaitā

Raksti vecās interneta vietnes arhīvā

2013.07.03.

2013.04.09.

2013.01.28.

2012.10.10.

Projekta sākums


Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” “ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projektu īstenos līdz 2020. gada 30. decembrim.