Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* A T B A L S T A    P E R S O N Ā L S

Skolas psiholoģes Santas Aboļevičas e-pasts: santa_abolevica@inbox.lv

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā. Skolas psihologa darba veiksmīga īstenošana ir iespējama ar pedagogu un vecāku līdzdalību.

Psihologs:

-palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;

-novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu, individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas.

- vada skolēnu individuālās un grupas konsultējošās nodarbības par mācību, attīstības jautājumiem, par pašapziņas un saskarsmes problēmām;

- novērtē un veicina jauno skolēnu un jaunāko klašu skolēnu adaptāciju skolā;

- izzina un palīdz risināt psiholoģiska rakstura saskarsmes problēmas skolēnu starpā, skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku starpā;

- ievēro konfidencialitāti.