Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* S K O L A

Skolas himna, karogs, logotips.
Mana skola
(Daigas Rūtenbergas mūzika, Maijas Laukmanes vārdi)

Simtiem gaišu acu,
Ko tās teic, to mūžam neaizmirst-
Simtiem labu domu,
Simtiem atmiņu, ko glabā sirds-
Mana skola
Vālodzei ir ligzda sava,
Bezdelīgai sava,
Cālim pirmā ligzda ola,
Bet man tā ir skola

Piedz.
Dāvā spārnus man,
Dāvā spārnus skola,
Dāvā spārnus man,
Un tie aiznesīs mani
Tālu projām
Tālu pasaulē

Simtiem gaišu acu,
Mīļums tāds, ko neaizmirst nekad-
Mana skola
Dzīva silta zeme,
Un es tajā iesakņojies stāds-
Mana skola
Vālodzei ir ligzda sava,
Bezdelīgai sava,
Cālim pirmā ligzda ola,
Bet man tā ir skola.


SKOLAS LOGOTIPS(2001.gadā veidojusi grafiķe Ritma Lagzdiņa):


SKOLAS KAROGS(izgatavots 1996. gadā, skices autors Aivars Cimermanis, audēja- Valentīna Lapiņa):