Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

15 May 2018
Lepojamies!
Talsu pamatskolas skolnieces Žanete  Viese un Māra Lienīte Makstniece piedalījās starptautiskā Dzejas konkursā, kas veltīts rumāņu dzejniekam Nikitam Stanešku. Meitenes iepazinās ar dzejnieka daiļdarbiem angļu valodā un ilustrēja dzejas fragmentus. Piecu dalībvalstu iesniegto ilustrāciju konkurencē meiteņu darbi izpelnījās atzinību, bet Māra Lienīte Makstniece saņēma balvu no Rumānijas pilsētas Ploiesti pašvaldības.  Lepojamies!
                                                                   
                                                                          sk. Lolita  Lipska -Meijere 10 May 2018
Lepojamies!
Lepojamies!
Mūsu pirmklasnieki, kopā ar klases audzinātāju Rutu Stauģi ir Zemkopības ministrijas, AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federācijas izsludinātā konkursa „Mežs un enerģija” laureāti.
25. maijā viņi piedalīsies noslēguma pasākumā Tērvetes dabas parkā. Paldies par ieguldīto darbu!

10 May 2018
Karjera
5. klase skolēni Vandzenes pagastā iepazina galdnieka profesiju. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
"Mārtiņa koku fabrikā" skolēni uzzināja par koksnes mehānisko apstrādi, tika demonstrēti kokapstrādē izmantojamie darba rīki, iekārtas.
Izglītojamie veica arī praktisku uzdevumu, apstrādāja koka sagatavi -Latvju zīme.
                                                             Karjeras konsultante Inguna Fricberga
\

10 May 2018
Iepazīstam uzņēmējdarbību!
2. maijā 5. klases skolēni kopā ar klašu audzinātājiem devās uz Laidzi, lai Ainas Šteinbergas vadībā iepazītos ar uzņēmējdarbību un uzzinātu vairāk par maizes gatavošanas procesu. Šajā nodarbībā skolēni guva informāciju par Eiropas Savienības regulām, uzņēmuma reģistrēšanu, pienākumiem, atbildību un darba laiku.
Skolēni paši pagatavoja sklandrausi un degustēja IU "Ainas maize" piedāvāto produkciju.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
                                                                                          Karjeras konsultante Inguna Fricberga 

 


26 Apr 2018
Mīļi aicināti!

25 Apr 2018
Iepazīstam profesijas!

Sestklasnieki 25. aprīlī  devās uz Kuldīgu, lai iepazītos ar mēbeļu galdnieka, mēbeļu dizainera profesiju, uzzinātu par nepieciešamajām prasmēm, spējām un resursiem šīs profesijas izvēlē. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni apmeklēja uzņēmumu MGS Factory, kurš ražo koka rotaļlietas - DIP DAP skrejriteņus bērniem. Apmeklēja Kuldīgas darbnīcas, lai praktiskā nodarbībā pagatavotu rotaļlietu - koka laiviņu. Apmeklēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un iepazinās ar profesionālās izglītības piedāvājumu.                                                                  Pedagogs Karjeras konsultants Inguna Fricberga

   

20 Apr 2018
Lepojamies!
Lepojamies ar mūsu skolēnu dziedājumu koru skatē! Paldies par ieguldīto darbu diriģentei Dinai Bičulei, koncertmeistarei Gunitai pauliņai, Miķelim Katlapam, Lūkasam Kļaviņam un skolēnu vecākiem par atbalstu!


19 Apr 2018
Pavārmākslas meistarkase"Kam darbs, tam maize"
 


18. aprīlī Talsu pamatskolā notika pavārmākslas meistarklase "Kam darbs, tam maize" 8.-9. kl. skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

"Plānošana, ēdienkartes sastādīšana, ēdiena gatavošana, procesa pārraudzīšana ir pavāra ikdiena. Šajā profesijā strādājot ir svarīgs ātrums, kvalitāte, precizitāte un radošums", tā par savu profesiju skolēniem stāstīja pavārs A. Varņeckis. Pasākuma laikā skolēnus informēja par profesionālās izglītības iespējām Latvijā un pavāra prakses iespējām ārzemēs. Rosināja skolēnus darboties arī prakstiski. 
Meistarklasē skolēni gatavoja pirkstiņuzkodas un desertu. 
Pagatavoto maltīti vērtēja paši- degustējot.

                                                    Pedagogs karjeras konsultants Inguna Fricberga