Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

10 Apr 2018
Labākie skatuves runas konkursā!
Labākie skatuves runas konkursā!  Lepojamies!

Paldies skolotājai Vairai Kamarai!
06 Apr 2018
Lepojamies!
 Prieks par devīto klašu zēnu veikumu- pašgatavoto tabureti.  Paldies skolotājam Edgaram Mihņēvičam. 


06 Apr 2018
Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai".
Talsu pamatskolas 7., 9.a, 9.b skolēni Latvijas Dabas muzejā iegūst jaunas zināšanas par dabu projekta Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai ietvaros.


06 Apr 2018
Lepojamies!
 Lepojamies ar mūsu dziedātājiem! Paldies diriģentam  Raimondam Felšam, koncertmeistarei Gunitai Pauliņai.  

27 Mar 2018
Lepojamies!
Lepojamies ar mūsu dziedātājiem! 
Paldies pedagogiem Dinai Bičulei, Raimondam Felšam un koncertmeistarei Gunitai Pauliņai.27 Mar 2018
Lepojamies!

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem!
Paldies skolotajai Vairai Kamarai!


25 Mar 2018
Projekts"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
21. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6., 7., 8., klašu skolēni apmeklēja SIA "Betolli". Uzņēmuma vadītāja Līga Krauze skolēniem pastāstīja par “Betolli” pamatdarbību -kreklu, kleitu, dažādu aksesuāru un latvisku suvenīru ražošanu. Pasākuma laikā skolēni varēja iepazīt apģērba dizainera, apģērba konstruētāja, piegriezēja un šuvēja profesiju. 
Skolēni darbojās arī prakstiski, no sagādātajiem materiāliem šuva tauriņu. 
Izvērtējot savu veikumu, jaunieši apstiprināja, ka ir gandarīti par paveikto, jo apguvuši jaunas prasmes un iemaņas. Rezultātā, katram jaunietim oriģināls, pašgatavots aksesuārs - tauriņš. 

                                                                    Karjeras konsultants  Inguna Fricberga
 


21 Mar 2018
Prieks!
 Prieks par Ričarda Pulksteņa sasniegumiem.  Paldies  skolotājām Linetai Mūrniecie un Sanitai Lejai!