Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

19 Apr 2018
Lepojamies!
Priecājamies par mūsu skolniekiem un pedagogiem! Paldies Jums!
16 Apr 2018
8. klases komanda prāta un erudīcijas sporta spēlēs “Muskulītis”.
8. klases komanda šodien piedalījās Talsu Valsts ģimnāzijas rīkotajās prāta un erudīcijas sporta spēlēs “Muskulītis”.16 Apr 2018
Lepojamies!
Lepojamies! Paldies dejotājiem un viņu vecākiem par atbalstu.10 Apr 2018
Labākie skatuves runas konkursā!
Labākie skatuves runas konkursā!  Lepojamies!

Paldies skolotājai Vairai Kamarai!
06 Apr 2018
Lepojamies!
 Prieks par devīto klašu zēnu veikumu- pašgatavoto tabureti.  Paldies skolotājam Edgaram Mihņēvičam. 


06 Apr 2018
Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai".
Talsu pamatskolas 7., 9.a, 9.b skolēni Latvijas Dabas muzejā iegūst jaunas zināšanas par dabu projekta Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai ietvaros.


06 Apr 2018
Lepojamies!
 Lepojamies ar mūsu dziedātājiem! Paldies diriģentam  Raimondam Felšam, koncertmeistarei Gunitai Pauliņai.  

27 Mar 2018
Lepojamies!
Lepojamies ar mūsu dziedātājiem! 
Paldies pedagogiem Dinai Bičulei, Raimondam Felšam un koncertmeistarei Gunitai Pauliņai.