Vārdadienas svin: Vanda, Veneranda, Venija
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 1. 09.2017.

Meža ABC 13.05.2017.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

20 Mar 2017
Lepojamies!

09 Mar 2017
Lepojamies! Paldies skolotājai Vairai Kamarai

07 Mar 2017
Tikšanās ar rakstnieci

04 Mar 2017
“Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!”
Svešvalodu pēcpusdienā “Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!” Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji uzņēma ciemiņus no Talsu 2. vidusskolas, lai kopīgi darbotos svešvalodu darbnīcās. Kopīgs svešvalodu  pasākums abām skolām notiek jau trešo gadu.
Skolēni uzrunāja viesus četrās valodās, pārsteigumu bija sagatavojušas Talsu pamatskolas skolotājas ar ieskatu vācu kultūrā, dejojot “Konfekšu maršu.” Vācu valodas skolotāja Dzintra Zute iepazīstināja bērnus ar savu bijušo vācu valodas skolotāju Ilgu Meņģi, kas pakavējās atmiņās par darba gadiem Talsu pamatskolā.
Jauktajās komandās skolēni piedalījās sacensībās, pielietojot savas zināšanas angļu, krievu un vācu valodā. Bija jāveic gan teorētiskie, gan praktiskie uzdevumi, kā arī jārisina viktorīnas internetā.
Darba gaitā abu skolu skolēni iepazinās tuvāk. Pamatskolas bērni ir uzsākuši starptautisko Erasmus+ projektu “AEEA,” ar kuru tika iepazīstināti viesi no vidusskolas. Talsu 2. vidusskolas skolēni piedalījās balsošanā par labāko projekta logo.
Noslēgumā skolotājas dalījās pieredzē par paveikto, rezumēja iepriekšējā gada “eTwinnig” projektā padarīto.
Valodu metodiskās komisijas vadītāja Lolita Lipska-Meijere

28 Feb 2017
Sveicam skolas olimpiāžu uzvarētājus!
Talsu pamatskolā noskaidroti veiksmīgākie skolēni olimpiādēs dzimtajā valodā un svešvalodās.
Sveicam skolas olimpiāžu uzvarētājus!
Latviešu valoda.
Skolotāja Vineta Lapiņa
5.klase
1.     un 2. vieta nav piešķirtas
3. vieta Kristīne Čakle
 
7. klase
1. vieta nav piešķirta
2. vieta Samanta Muceniece;
3. vieta Rebeka Hohlova.
 
 
Krievu valoda.
Skolotāja Inessa Tarasova
7. klase
1. Hohlova Rebeka
2. Muceniece Samanta
3. Grīnerte Līna
    Rimoviča Samanta
 
8. klase
1. Erķevica Kristija
2. Jākobsone Elīna
3. Jurāne Natālija
    Sebecka Emīlija
 
 
 
Vācu valoda.
Skolotāja Dzintra Zute
6.klase
1. vieta Rūdolfs Jēgermanis,
2. vieta Alvīne Freiberga,
3.vieta nav piešķirta
8.klase
1. vieta Markuss Tomsons,
 2. vieta Elizabete Bernāne,
 3.vieta Jānis Šņepsts
9.klase
 1. vieta Eduards Bērziņš
 2.un 3.vieta nav piešķirta
 
Angļu valoda.
Skolotāja Gita Liepājniece
7.klase
1.-2. vietu dalīja Samanta Rimoviča un Kristers Tauriņš
3. vieta nav piešķirta
 
Angļu valoda.
Skolotāja Lolita Lipska-Meijere
5. klase
1. vieta Māra Makstniece
2. vieta Marks Indriksons un Kristīne Čakle
3. vieta Žanete Viese
6. klase
1. Aleksandrs Kairišs
2. Ance Kurāte
3. Elīze Kļaviņa
8. klase
1. vieta Alens Grīnvalds
2. vieta Emīlija Sebecka, Elizabete Anna Bernāne
3. vieta Elīna Jākobsone
 
Paldies skolotājām un skolēniem par ieguldīto darbu!
Valodu metodiskās komisijas vadītāja Lolita Lipska-Meijere


21 Feb 2017
Talsu pamatskolā tiek noskaidrots labākais lugas autors

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 21. februārī Talsu pamatskolā tiek noskaidrots labākais lugas autors. Skolēniem bija jāraksta darbs par sadzīvisku tēmu, kas saistīta ar ekonomiskajiem jautājumiem. Finālam ir izvirzīti seši darbi, kuru autori ir Ance Kurāte, Dāvids Krists Balodis, Emīlija Sebecka, Elizabete Anna Bernāne, Sabīne Alika un Beāte Panižnika. Labākais darbs tiks pārtulkots angļu valodā, un tas piedalīsies starptautiskajā konkursā, kurā tiks vērtēti Latvijas, Polijas, Rumānijas, Itālijas un Turcijas skolēnu darbi. Paldies skolotājām Vinetai Lapiņai un Rudītei Mitlerei.
 

                                                                                         sk. Lolita Lipska Meijere 

 20 Feb 2017
Tehniskās jaunrades diena mūsu skolā
16. februārī mūsu skolā norisinājās Tehniskās jaunrades diena, kad 2. – 8. klašu labākajiem skolēniem SIA „Aspired” komanda piedāvāja dažādas, vecumiem atbilstošas tehniski radošās darbnīcas. Šīs darbnīcas ar moto „Izmēģini, uzzini, aizraujies!” ir izglītojošs un atraktīvs pasākums bērniem un jauniešiem, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un veicinātu interesi par tehniskajām jomām.
2. un daļa 3. klašu skolēnu iesaistījās darbnīcā „Uztaisi savu flaberi!” un nodarbības laikā, kļūstot par superaģentu laborantiem, izveidoja flaberi – mīkstu, krāsainu veidojumu, kura formu, dažādi  staipot un mīcot, var pārveidot pēc savas vēlmes un patikas. Citi trešklasnieki un 4. klašu audzēkņi darbojās optikas virziena darbnīcā „Kaleidoskops” un pagatavoja savus oriģināla dizaina  kaleidoskopus, kuros krāsaini stikliņi spoguļu sistēmā veido simetriskus ornamentus, kas, cauruli grozot, mainās. 5. un 6. klašu skolēniem bija iespēja kļūt par jaunajiem fiziķiem un tehniski radošajā darbnīcā „Mana LED laterna” uzzināt vairāk par dažādiem gaismas avotiem, gaismu izstarojošu diožu vēsturi, pielietojumu un īpašībām. Darbojoties praktiski, skolēni izgatavoja savu gaismas avotu ar LED diodi – laternu. Savukārt 7. un 8. klašu jauniešiem tika piedāvāta darbnīca „Domino efekts”. Tajā dalībnieki iepazīstinās ar Rūba Goldberga mašīnu un tās darbības principiem, vēroja vairākus paraugdemonstrējumus kā piemērus idejām, lai pēc tam paši, strādājot komandās, radītu savas  mašīnas. Šīs darbnīcas lielākā vērtība bija mūsdienu jauniešiem nozīmīga atziņa, ka nekad nevajag apstāties pie pirmās neveiksmes (pat ne pie otrās vai trešās), ka, ieguldot enerģiju, izdomu, pacietību un darbojoties komandā, iespējams sasniegt ļoti labu rezultātu.
Skolēni, kuriem bija iespēja iesaistīties kādā no darbnīcām, bija priecīgi un gandarīti par aizraujošo un neikdienišķo mācību procesu, kā arī par sava darba rezultātu: flaberi, kaleidoskopu vai laternu, kuru katrs dalībnieks varēja ņemt līdzi uz mājām un glābāt kā atmiņu par interesanto dienu.
                                                                                                     Sk. Vineta Lapiņa.
 

20 Feb 2017
Logo konkurss Erasmus+ KA2 projektam "The Art of Economy, the Economy of Art"

Talsu pamatskolā norisinās konkurss par labāko logo Erasmus+ KA2 projektam "The Art of Economy, the Economy of Art," kurā ar saviem darbiem piedalās 8. un 9. klašu skolēni vizuālās mākslas skolotājas Gintas Upneres vadībā.

Žūrija 3 skolotāju sastāvā (Ginta Upnere, Dace Sidra un Lolita Lipska-Meijere) finālam izvirzīja 11 labākos darbus. Trīs logo- konkursa uzvarētāji- 16. februārī mēroja ceļu uz starptautisko konkursu, kas norisinās Polijā.

Pašreiz finālā izvirzītajiem 11 logo mūsu skolā norisinās sacensības par skatītāju balvu. Tajā savu viedokli par labāko darbu izsaka skolēni aizklātā balsojumā.

                                                                                              Sk. Lolita Lipska Meijere