Vārdadienas svin: Oļģerts, Aļģirds, Orests, Aļģis
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas skatuves runas konkursa II kārta 11.12. 2018.

Talsu pamatskolas delegācija Itālijā. 8. 01. 2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

21 Sep 2017
Esam Junior Achievement Latvija dalībskola

20 Sep 2017
Skolēni iepazīstas ar darbu kokaudzētavā "Mazsili"
1. un 7. klašu skolēni viesojās Latvijas Valsts meži, kokaudzētavā "Mazsili". Izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar pilnu stādu audzēšanas ciklu – stādu sēšanu un audzēšanu lielajās siltumnīcās un poligonos. Apskatījām bērza, egles, priedes jaunos stādus. Iepazinām jaunās ietvarstādu šķirošanas un pakošanas līniju, kā arī apskatījām noliktavas telpas. Skolēni uzzināja kādas prasmes, zināšanas un iemaņas nepieciešamas mežkopja profesijā.
08 Sep 2017
Skolēni iepazīstas ar policista profesiju

Šajā mācību nedēļā skolā viesojās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektores. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar policista profesiju. 
Tikšanās laikā viņi noskaidroja, ka policistam jābūt fiziski labi attīstītam, psiholoģiski līdzsvarotam un tiem kuri nākotnē izvēlēsies šo profesiju, īpaša uzmanība jāpievērš tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, politika un tiesības, sports, psiholoģija un ētika.
08 Sep 2017
Piedalies!

06 Sep 2017
Mūsu skolas pedagogi – „Erasmus+” projekta dalībnieki

2016./2017. mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Talsu pamatskolas pedagogi ir izmantojuši  „Erasmus+” projekta iespējas un piedalījušies dažādos profesionālās pilnveides kursos citās Eiropas valstīs. „Erasmus+” ir Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma, kas skolu pedagoģiskajam personālam piedāvā profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, lai uzlabotu pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes un veidotu plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.
Īsi pirms jaunā mācību gada sākums, 30.augustā, skolotāji – Dzintra Zute, Nauris Varņeckis un Ingars Kļaviņš – iepazīstināja savus kolēģus ar kursos gūtajām atziņām.
Projekta dalībnieki  savas aktivitātes un iegūto pieredzi atcerējās ar emocijām un uzsvēra, ka šī programma  ir devusi iespēju paplašināt redzesloku, gūt priekšstatus par mācību procesu citās valstīs, par šīs zemes kultūru un tradīcijām.  Pedagogi atzina, ka kursos iepazītas jaunas mācību metodes, kuras ir izmantojamas gan klases, gan dažādu mācību priekšmetu stundās. Kontaktēšanās ar citu valstu kolēģiem ir  devusi iespēju ne tikai nostiprināt angļu valodas zināšanas, bet arī rosinājusi salīdzināt, pārdomāt un mainīties pašiem, lai mācību procesā ieguvējs būtu ikviens tajā iesaistītais. Kursu dalībnieki aicināja arī pārējos kolēģus būt drosmīgiem un piedalīties dažādos ar skolu un izglītību saistītos izaicinājumos.
Ir noslēdzies vēl viens „Erasmus+”  programmas projekts, kuru finansēja Valsts izglītības attīstības aģentūra un Eiropas Savienība.

Sk. Iveta Balode, Vineta Lapiņa. 

31 Aug 2017
Zinību diena

13 Jun 2017
Talsu pamatskolā apbalvo Erasmus+ projekta "The Art of Economics, the Economy of Arts" konkursu laureātus.

Mācību gads noslēdzies ar panākumiem starptautiskos konkursos- Eduards Bērziņš, Emīlija Sebecka un Elizabete Anna Bernāne izcīnījuši godalgotas vietas Biznesa angļu valodas olimpiādē Polijā Pinčovā, Rodrigo Bakanovska zīmētais logo par projekta tēmu ieguvis trešo vietu piecu dalībvalstu 15 finālistu konkurencē.

Skolā projekta ietvaros norisinājās lugu konkurss par ekonomikas tēmu, kurā veiksmīgākie dalībnieki bija Ance Kurāte, Sabīne Alika, Emīlija Sebecka, Beāte Paņižnika Un Dāvids Balodis, bet konkursa uzvarētāja- Elizabete Anna Bernāne.

Logo konkursā finālā Polijā piedalījās arī Alises Girevicas un Elīnas Jākobsones darbi. Skolas mēroga finālā iekļuva Emīlijas Sebeckas, Katrīnas Zidilskas, Elizabetes Annas Bernānes, Viktorijas Gilbertes, Annas Kurčinas, Dāvida Krista Baloža, Sindijas Balodes un Dominikas Annas Blauas darbi.

Paldies skolotājām Gintai Upnerei par skolēnu sagatavošanu logo konkursam, Dacei Sidrai- par dalību žūrijā, Vinetai Lapiņai un Rudītei Mitlerei- par ieguldīto darbu lugu konkursa norisē.

Projekta vadītāja Lolita Lipska-Meijere

 


16 May 2017
Meža ABC