Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

08 Feb 2018
SP akcija


08 Feb 2018
Tikšanās ar VUGD
Ik gadu 11.februārī visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 diena. Dienas mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par to, ka, zvanot uz tālruni 112, iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību visās ES valstīs.
Šodien Talsu pamatskolā šodien viesojās VUGD Talsu daļas inspektore Dace Legzdiņa un Dzintars Legzdiņš. Nodarbībā pārrunāja situācijas, kurās jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru, aicināja izglītojamos pievērst uzmanību drošībai mājās, kā arī demonstrēja ugundzēsības līdzekļus. Jauniešus iepazīstināja ar pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu uzbūvi un darbības principiem, kā arī to pozitīvajām un negatīvajām īpašībām. Izglītojamiem bija lieliska iespēja arī praktiski apgūt ugunsgrēka dzēšanas paņēmienus un uzzināt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par ugunsdzēsēja profesiju.
                                                                                                                          sk. I. Fricberga 

05 Feb 2018
Lepojamies! Paldies skolotājai Vairai Kamarai

01 Feb 2018
Lakstīgala 2018
31.janvārī Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrā notika Kurzemes reģionu konkurss “Lakstīgala 2018” – tautasdziesmu sacensība.  Tās mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautasdziesmu dziedāšanu, latviešu tautas tradīcijām, godinot izcilā diriģenta Roberta Zuikas 105.dzimšanas dienas atcerē.
Konkurss notiek 3 posmos; pirmais notika Talsu novadā, otrais – Kurzemes reģionā, Kuldīgā un par godu “Lakstīgalas” konkursa 15 gadiem, šogad arī Rīgā. Uz konkursa otro kārtu  no Talsu novada tika izvirzītas Lībagu sākumskolas 1. – 4.klašu komanda (pedagogs Romuta Ozolniece), Talsu pamatskolas 1. – 4.klašu(pedagogs Raimonds Felšs) un 5. – 9.klašu (pedagogs Dina Bičule) komandas. Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.
Konkursa dalībnieki sacenšas dažādās disciplīnās, kur ir pamatīgi jāsagatavojas. Skolēniem ir jāzin latviešu tautasdziesmas; 1. – 4.klašu grupā 22 un 5. – 9.klašu grupā 42. Vairāk no dziesmām ir desmit un vairāk pantu. Dziesmas tiek izlozētas un tad nodziedātas, tiek dungotas, jāatpazīst un jānodzied, jāsaliek pants no dotajiem vārdiem un secīgi komandas dziesmu nodzied pa pantiem, izlozē tēmu un kura komanda zina vairāk dziesmu, piemēram, par putniem. Bez tā skolēniem ir jāsagatavo mājas darbs; atraktīvā veidā jāprezentē sava komanda atbilstoši savam dzimtajam novadam. Vēl skolēniem jāprot nosaukt latviešu tautastērpa sastāvdaļas, jāzin kurš ir svētku apģērbs, kas piedien ikdienas apģērbam, jāprot nosaukt, atpazīt tautas mūzikas instrumentus, jāzin kādas ir latviešu gadskārtas un godi, kā arī jāprot skaidrot senos vārdus, kuri ir tautasdziesmās, bet mūsdienās netiek lietoti vai lietoti reti.
Ļoti sīvā konkurencē uz trešo kārtu no Talsu novada, 9.martā uz Rīgu dosies visas trīs komandas; Lībagu sākumskolas, kā arī abas Talsu pamatskolas komandas. Esam lepni, ka Talsu novada bērni ir zinoši, kurus sagatavojuši talantīgi pedagogi.
                                                                                                                        sk. Raimonds Felšs01 Feb 2018
25.janvārī Talsu pamatskolā viesojās 19 mūzikas skolotāji no Tukuma novada.
 25.janvārī Talsu pamatskolā viesojās 19 mūzikas skolotāji no Tukuma novada. Viesošanās mērķis bija iegūt jaunas idejas ikdienas darbam, gūt iedvesmu no kolēģiem Talsos.
Skolotājiem tāpat kā daudzām profesijām ir nepieciešams papildināt, atjaunot savas pedagoģiskās zināšanas un prasmes. Pedagogi bieži vien izmanto iespēju, lai viesotos pie kolēģiem un vērotu viņu vadītās stundas. Šobrīd kad izglītības sistēma ir lielu pārmaiņu priekšā visi esam nelielā neziņā, kas mūs sagaidīs, kāda būs jaunā sistēma, ko tā nesīs.
Tukuma novada mūzikas pedagogi strādā vispārizglītojošās skolās, bija pārstāvēta arī skola, kurā padziļināti apgūst mūziku. Arī mums, pamatskolas mūzikas skolotājiem bija iespēja salīdzināt mūzikas apgūšanas metodes. 
Talsu pamatskolā viss sākās ar koncertu plkst.10.00, kurā piedalījās mūsu skolēni ar dažādiem instrumentāliem priekšnesumiem, klavierspēle, ukuleļu spēle un tamlīdzīgi. Pēc tam kolēģi piedalījās un vēroja mūzikas stunda pie 2.a klases, kura vadīja skolotāja Inga Smildziņa, kā arī pie 5.b klases, kuras vadīja Raimonds Felšs. Stundās rādījām kā mūsu skolēni apgūst dažādu mūzikas instrumentu spēli, skaņu rīkus, lai pēc tam klase varētu muzicēt kopā.
Pēc vērotajām stundām brīdi skolotāji uzkavējās un pārrunāja redzēto, kurā vairāki skolotāji atzina, ka centīsies ieviest savā ikdienas darbā arvien vairāk praktisko muzicēšanu. Kā to apliecina skolas direktore, mūzikas skolotāja Dina Bičule, ka sportā jau nemācās par sportistiem, bet sporto, kādēļ gan mūzikā jāmācās par mūziku, tātad mūzikā arī jāmuzicē!
Tālāk Tukuma mūzikas skolotāji aizbrauca spēka pilni, smaidoši, daudz jaunu radošu ideju pilni, lai vēl uzkrātu labu pieredzi Talsu Dziesmu skolā.
                                                                                                       sk. Raimonds Felšs

26 Jan 2018
Iepazīstam profesiju sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs.
    Talsu pamatskolā  viesojās biedrības  „Latvijas Sarkanais Krusts” aprūpes centra  „Stūrīši”  darbinieki, kuri ikdienā sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.  Pasākuma mērķis bija iepazīstināt  7.-9. klašu skolēnus  ar sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja un sociālā rehabilitētāja profesiju.  Nodarbību vadīja un par tālākizglītības iespējām pastāstīja  mūsu skolas absolvente Lāsma Šnēfelde. 
  

Izglītojamiem  bija iespēja uzzināt arī par  Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu apvienību, kura   īsteno  vairākas programmas: pirmo palīdzību,  veselības veicināšanu, diskriminācijas un vardarbības novēršanu, sociālo integrāciju,  attīstību un starptautisko sadarbību.
Skolēnus  iepazīstināja ar  jauniešu veiktajām  aktivitātēm un aicināja iesaistīties brīvprātīgajā darbā, jo tic, ka  veicot šo darbu,  mūsu sabiedrība, valsts un pasaule kļūs par labāku vietu cilvēka dzīvei.
                                                                                                  KK Inguna Fricberga 

 
 
                                                      


26 Jan 2018
Lakstīgala 2018
 22. janvārī Talsu pamatskolā norisinājās Starpnovadu latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība "Lakstīgala 2018". Priecājamies par mūsu skolēnu vēlmi un interesi izzināt latviskās tradīcijas.
Lai mūsējiem veicas arī Kurzemes tautasdziesmu dziedāšanas sacensībā, kuras notiks 31. janvārī Kuldīgā!


26 Jan 2018
Uz tikšanos skolā!
Sveiks!
Talsu pilsētā Vilkmuižas ezera krastā ir skola- Talsu pamatskola. 
Tā aicina tevi izzināt, mācīties, dziedāt, spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem, sportot, dejot, draudzēties un priecāties!
Katru dienu uzzināsi kaut ko jaunu un interesantu.
Tev būs jāveic dažādi uzdevumi, un tu labāk sapratīsi to, kas notiek šajā pasaulē. 

Lai drošības sajūta un liela atklājuma prieks ir tevī! 
                                                 Uz tikšanos skolā!