Vārdadienas svin: Jurģis, Juris, Georgs
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Kokskaidu granulu ražotnē 10. 04 2018.

Gudrinieku skola 24.03.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

17 Jan 2018
NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA TALSU PAMATSKOLĀ

Latvijas Nacionālā bibliotēka šajā mācību gadā ir uzsākusi jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. Tajā var piedalīties 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni, kuri ar sevis izvēlētās grāmatas fragmenta lasījumu sacenšas pirmajās divās kārtās, kas risinās viņu skolā. 
Šodien, 17. janvārī, skolēni savu lasītprieku, degsmi un varēšanu apliecināja, piedaloties konkursa otrajā kārtā, uz kuru no 5. un 6. klasēm bija izvirzīti pa
ši labākie. No 5.a klases ar savu lasījumu priecēja Estere Keitija Jēkabsone, Marta Grīnerte un Roberts Raudziņš, no 5.b klases uzstājās Marta Uškāne, Laura Mitlere un Daniels Dadzis, bet 6. klasi pārstāvēja Kristīne Čakle un Alise Anna Vaņičkina. Visu dalībnieku sagatavoto veikumu vērtēja šīs sacensības 1. posma žūrija. Kurš gan cits spētu labāk novērtēt lasītāju, ja ne bibliotekāri, kuri atzīst, ka priecājas brīžos, kad redz bērnu turam rokās grāmatu. Īpašs PALDIES par vērtēšanu Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai un Talsu pamatskolas bibliotekārei Ingunai Fricbergai, kā arī 5. b klases skolniecei Martai Burkei-Burkevicai par jauko sveicienu dalībniekiem un klausītājiem. Vērtēšanā iesaistījās arī paši klausītāji, piekto klašu skolēni, un noteica sev tīkamāko lasītāju, kas šoreiz sakrita arī ar žūrijas vērtējumu.Par uzvarētāju tika atzīts 5.a klases skolnieks Roberts Raudziņš, kuram tagad nenogurstot jāgatavojas sacensības nākamajai, starpnovadu, kārtai martā.
Apsveicam Robertu un vēlam pacietību un lasītprieku, kā arī veiksmi nākamajā kārtā! 
                                                                                   Sk. Rudīte Mitlere 


12 Jan 2018
Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji aktīvi darbojās projektā “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs”.
 Gudrinieku skolā dalībnieki pētīja ātrumu, zvaigznes un planētas, piedalījās smilšu nodarbībā, rakstīja ar spalvu un tinti, spēlējot vides izglītības spēli, nostiprināja zināšanas par dzīvniekiem. Gudrinieku skolā tiek izmantotas šādas metodes: darbs ar  informāciju tehnoloģijām, situāciju analīze, spēles, darbnīcas, darbs grupās, problēmu devumi. Skolēniem tiek attīstītas domāšanas, komunikatīvas, sociālas prasmes. Nostiprināta un attīstīta pašiniciatīva.

Atzinīgi tiek novērtēts skolotāja palīga darbs stundās. Skolotājs palīdz skolēniem sekot līdzi mācību vielai stundās. Motivē skolēnu neatslābt, bet produktīvi iesaistīties mācību procesā.
Dabas zinību pulciņā1.klases bērni pētīja un meklēja koku lapas, skuju koku un lapu koku sēklas. Pēc attēliem, sēklu un augļu paraugiem noteica koku sugu. Pēc sēklām noteica dārzeņus. Ko nozīmē brīdinājuma zīmes uz pārtikas produktu iepakojumiem.  Pētnieciskajās nodarbībās bērni noskaidroja vielu fizikālās īpašības.

11 Jan 2018
Skatuves runas konkursa „Zvirbulis” II kārta
Mūsu skolas skolēniem piemīt dažādi talanti, kuri ikdienas darbā tiek ieraudzīti, attīstīti un izkopti. Šodien, 11. janvārī, savu aktiermeistarību demonstrēja skatuves runas konkursa „Zvirbulis” 2. kārtas dalībnieki – skolēni, kuri veiksmīgi sevi apliecināja jau oktobrī  konkursa 1. kārtā.
Jaunieši, pedagoģes Vairas Kamaras atbalstīti, bija sagatavojuši divus priekšnesumus – dzejoli un prozas teksta fragmentu. Tika skandēti gan latviešu, gan citu tautu autoru literārie darbi, arī  anekdotes un tautas pasakas.
Priekšnesumi bija emocionāli un pārliecinoši. Tie priecēja kā pārējos klausītājus, tā žūriju, kura uzteica ikvienu „zvirbuli”, atzīmējot arī pašus labākos, kuriem jāturpina strādāt un gatavoties starpnovadu skatuves runas konkursam, kas notiks jau februārī.
Sveicam pašus labākos „zvirbuļus”! Tie ir Reinis Kurāts (2.a kl.), Laura Rozenšteine (4. kl.), Marta Burke-Burkevica (5.b kl.), Māra Makstniece un Kārlis Hermanis (6. kl. ), Elizabete Anna Bernāne (9.a kl.).       
                                                                                        Sk. Vineta Lapiņa

11 Jan 2018
Paldies! :) Esam gandarīti!09 Jan 2018
Lepojamies!
Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem!
Paldies pedagogiem Daigai Lakšmanei un Gunitai Pauliņai.08 Jan 2018
Talsu pamatskolas delegācija Itālijā.

Talsu pamatskolas delegācija decembrī atgriezās no Turi pilsētas, kas atrodas Itālijas dienvidos Bari apgabalā. Skolēni un skolotāji šeit piedalījās „Erasmus +” KA2 projekta „The Art of Economics, the Economy of Arts” aktivitātēs, iepriekš veicot nopietnus mājasdarbus.

Konkursa kārtībā četras Talsu pamatskolas skolnieces- Ance Kurāte, Rasa Volanska, Rebeka Hohlova un Kristīne Čakle- tika izvēlētas pārstāvēt Latviju Itālijas mobilitātē.
Vairākus mēnešus gatavojāmies šim braucienam, apgūstot zināšanas Ekonomikas un biznesa angļu valodas olimpiādei, kā arī meitenes mācījās prezentēt savu valsti.
Pirmoreiz pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm devās skolotājas Gita Liepājniece un Santa Aboļeviča.
Turi Resta skolas komanda bija parūpējušies, lai visu dalībvalstu skolēni papildinātu savas zināšnas dažādās jomās. Nodarbības Itālijas Nacionālajā bankā un Tirdziecības palātā Bari deva ieskatu naudas sitēmas apritē mūsdienās, naudas pārvaldīšanas vēsturē un uzņēmējdarbības menedžmentā.
Īpaša iespēja bija apmeklēt nozīmīgo Petrucelli teātri, svētā Nikolaja jeb Santa Klausa vēsturiskā priekšteča atdusas vietu katedrālē Bari, UNESCO mantojumu Materas pilsētas ieleju ar senajām alām un baznīcām klintīs, Alberobello- unikālu UNESCO mantojuma pērli ar īpatnēju arhitektūru, kā arī privāto Santomasi fonda muzeju ar nenovērtējamu visu  laikmetu kultūras vērtību ekspozīciju. Skolēni tika iepazīstināti ar fresku restaurēšanas sarežģīto tehnoloģiju.
Mākslas darbnīcās skolā, kopīgās dejās un sporta spēlēs, diskotēkā, kas norisinājās kopā ar skolotājiem un Turi pilsētas mēru, skolēni no Latvijas, Itālijas, Turcijas, Polijas un Rumānijas sadraudzējās tik cieši, ka škiršanās bija emocionāla un asaraina. Itālijas bērni un vecāki vēl ilgi māja atvadu sveicienus lidostā.


Arī Itālijā Talsu pamatskolas skolēni godam pārstāvēja savu valsti, Ekonomikas un biznesa angļu valodas olimpiādē iegūstot godalgotas vietas.  Ance Kurāte izcīnīja otro vietu, bet Rasa Volanska un Rebeka Hohlova- trešo vietu. Jāatzīmē, ka šoreiz visu dalībvalstu bērnu spējas izrādījās stipri līdzvērtīgas, tāpēc bija vairākas otrās un trešās vietas. Tas arī ir projekta mērķis- pēc iespējas lielākam bērnu skaitam apgūt papildus zināšanas mākslā, ekonomikā un svešvalodās. Tomēr pāri visam - draudzība ar Eiropas valstu bērniem un viņu ģimenēm. Talsu bērnu ģimenes jau tagad ir ielūgtas viesoties Itālijā.
Rasa Volanska dalās ar pieredzēto: „Es pirmo reizi piedalījies apmaiņas programmā. Tas bija ļoti interesanti! Tā bija lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un apskatīt, kā izskatās skola Itālijā. Redzēt, kāda ir skolas apkārtne, klases un skolotāji.Tā ir iespēja redzēt, kāda ir Itāļu bērnu skolas ikdiena. Sākumā es biju diezgan uztraukusies par dzīvošanu pie citas ģimenes, bet, kad es ar viņiem iepazinos, vairs uztraukuma nebija. Viņi bija ļoti mīļi pret mani,  visu laiku jautāja, vai viss ir labi, vai man kaut ko nevajag. Beigās  bija ļoti grūti no viņiem atvadīties. Viņi ir ģimene, kuru es nekad neaizmirsīšu.
Kristīne Čakle: „Pateicoties projektam, es iemācījos daudz par ekonomiku, un manai nākotnes profesijai, kuru es esmu izvēlējusies, tā ir ļoti nepieciešama, tādēļ esmu laimīga, ka man tika dota šāda iespēja. Turklāt es ieguvu ļoti tuvus draugus gan no Itālijas, gan Rumānijas un visu pārējo Erasmus+ valstu skolēniem.  ”
Skolas psiholoģe Santa Aboļeviča: „Itāļu skolas sagatavotā prezentācija ļāva gūt priekšstatus par to, kā praktiski notiek bērnu ar speciālām vajadzībām, tostarp motori- funkcionāliem traucējumiem, iesaistīšana mācību procesā. Tika atspoguļotas dažādas radošas aktivitātes, kas tiek organizētas gan iekštelpās, gan brīvā dabā. Savukārt ieskatu par mācību procesa plānošanu tieši skolēniem ar speciālām vajadzībām izdevās iegūt sarunā ar speciālo pedagogu, kas sagatavo un pielāgo mācību procesu (programmu, uzdevumus), atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām, dažādos mācību priekšmetos, ko vēlāk prezentē pārējiem pedagogiem. Rūpes un bērnu integrēšana skolas dzīvē bija novērojama arī starpbrīžos, ārpus prezentācijā paustā, kur bērni pārvietojās kopā ar sev piesaistīto pieaugušo atbalsta personu un apkārtējo attieksmē vai saskarsmē ar šiem bērniem nav novērojama atšķirīga attieksme vai pretestība dažādajam.”
Gita Liepājniece: „Skolēnu ar speciālām vajadzībām iesaistīšana skolas dzīvē ir vērtējama  pozitīvi. Varēju gūt nelielu, bet labu pieredzi, kā to darīt. Iepazinos ar skolotāju,kura māca šādus bērnus un ieguvu vērtīgu informāciju, ar to varēšu padalīties savā skolā.”

 
Projekta koordinatore Lolita Lipska-Meijere 

07 Jan 2018
Izstāde skolas bibliotēkā

07 Jan 2018
2018.