Vārdadienas svin: Oļģerts, Aļģirds, Orests, Aļģis
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas skatuves runas konkursa II kārta 11.12. 2018.

Talsu pamatskolas delegācija Itālijā. 8. 01. 2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

14 May 2017
Iepazinām profesijas!
Pasākuma Meža ABC ietvaros Gudrinieku skolas dalībniekiem bija lieliska iespēja uzzināt, kurās mācību iestādēs Latvijā var apgūt mežkopja, meža mašīnu operatora, mežsaimniecības tehniķa profesiju. Kopā ar Ogres tehnikuma jauniešiem guva ieskatu koku zāģēšanā. 
 Iepazinās arī ar LLU meža fakultātes piedāvātajam iespējām. Šajā fakultātē sagatavo mežinženierus. 
Tikās ar studentiem, kuri pastāstīja kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas darbam ar mūsdienīgām projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām. Mežinženierim jāapgūst arī mežsaimniecības uzņēmuma vadības un ražošanas organizēšanas kompetences, zināšanas par pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, tehnoloģijām un meža ekonomiku.  
                                                                                    sk. Inguna Fricberga

                                                                           

04 May 2017
Ģimenes dienas koncerts
2. maija pievakarē mūsu skolas kolektīvs pulcējās savā ikgadējā pavasara koncertā – veltījumā Ģimenes dienai.
Pirms koncerta no skolas līdz sporta namam skolēni, pedagogi un vecāki devās tradicionālajā svētku gājienā, kurā par možu noskaņojumu gādāja skolas sitamo instrumentu ansambļa dalībnieki. Koncertā  skatītājus priecēja gan kolektīvu, gan individuālo dalībnieku sniegumi. Skanīgas dziesmas izpildīja 1. klašu, 2. – 4. un 5. – 9. klašu, kā arī zēnu kori un  2. – 5., 6. – 9. klašu ansambļi, arī solisti. Melodiski un ritmiski skaņdarbi izskanēja instrumentālo – pūšamo un sitamo instrumentu, ģitāristu – ansambļu  un solistu priekšnesumos. Bet savu dejotprieku un māku rādīja deju kolektīva „Žuburiņš” abu vecuma grupu dalībnieki. Neizpalika arī sirsnības caurstrāvoti vārdi  vecākiem un vecvecākiem, kā arī visas skolas saimes kopā dziedāta dziesma pasākuma noslēgumā.
Taču vismīļākie vārdi netika skaļi izrunāti vai izdziedāti, tie tika klusu pačukstēti vecākiem kā atgādinājums,  ka viņi ir paši labākie un svarīgākie cilvēki sava bērna dzīvē.
                                                                                                                                Sk. Vineta Lapiņa

28 Apr 2017
"Zelta stunda" Talsu pamatskolā.

Vides nedēļā "Mācīties ir mūsu Dabā", ko organizējusi ķīmijas skolotāja un vides pulciņa vadītāja Sanita Leja, Talsu pamatskolā norisinājās starppriekšmetu "Zelta stunda," tās galvenā tēma- zelts.

Ķīmijas stundā 9. klases skolēni prezentēja savu pētniecisko darbu par zeltu kā ķīmijas elementu, zeltu kā maksāšanas līdzekli, aplūkoja dārgmetāla fizikālās īpašības, kā arī skaidroja zelta mērvienības, kas izteiktas procentos un karātos. Tika pieminēta zelta nozīme medicīnā un tehnoloģijās.

Zelts un māksla, zelts un sakrālā māksla- tā ir mūžsena savienība, skolēni par šo tēmu bija sagatavojuši aizraujošu materiālu, aplūkojot zeltu kā izejmateriālu pielietojumam glezniecībā un arhitektūrā. Vienlaikus klausītāji uzzināja par zelta jēdzienu filozofijā, literatūrā un kristīgajās vērtībās. Prezentāciju autori citēja klasiķus, kā arī Bībeles materiālu.

Pētnieciskā darba kopsavilkumu skolēni bija sagatavojuši angļu valodā.

Savukārt angļu valodas stundās skolēni iepazinās ar "Zelta drudža" laikmetu un zelta ieguves vēsturi Kalifornijā un Aļaskā, kā arī zelta griezuma jeb "Golden Ratio" jēdzienu.

Teoriju par skaitļa 1,62 pielietojumu sāka attīstīt grieķu matemātiķis Eiklīds ap 300. gadu p.m.ē. Dievišķā proporcija jeb zelta griezums sastopams it visur, jo īpaši dabā un veiksmīgākajos mākslas un arhitektūras darbos.

Vērojām to attēlos, taču pagaidām vēl neesam sākuši pielietot praktiskos uzdevumos, lai iegūtu pilnīgāku izpratni. Tas varētu būt mūsu turpmākais mērķis.

Zelta jēdziena izpēti saistījām gan ar mākslu, gan ekonomiku, kas atbilst mūsu starptautiskā "Erasmus+" projekta "The Art of Economy, the Economy of Arts" tēmai.

Angļu valodas skolotāja Lolita Lipska-Meijere


26 Apr 2017
Izstāsti savu karjeras stāstu!

Talsu pamatskolas 7. un 8. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar  diplomētu Karjeras konsultanti RTU lektori Jolantu Priedi.   Nodarbību laikā,  izmantojot koučinga spēli "Punctum" (Points of You produkts:http://www.points-of-you.com/ ) izglītojamie veidoja  savu nākotnes nodarbošanās stāstu.  Karjeras konsultante  nodrošināja visu  skolēnu iesaisti. Izglītojamos sadalīja  grupās  un  izlozes rezultātā noteica, kurš skolēns  būs tas, kas veidos savu profesionālās dzīves stāstu. Stāstu veidoja izmantojot projektīvās kārtis, bet par viņu stāstīja pārējie grupas dalībnieki. To  papildināt varēja  atbildot uz jautājumumiem. Noslēgumā ikviens varēja iepazīties ar izglītojamo stāstu un stāsta nosaukumu. 


20 Apr 2017
Brauciens uz Poliju projektā "The Art of Economics, the Economy of Art."


Aprīļa sākumā Talsu pamatskolas delegācija atgriezās no Polijas, kur Erasmus+ programmā stratēģiskās partnerības projekta ietvaros septiņa dienas darbojās mācību darbnīcās, konkursos un koncertos kopā ar skolēniem no Itālijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas. Talsu pamatskolas kolektīvs ir gandarīts, jo ir iegūtas godalgotas vietas biznesa angļu valodā, kā arī logo konkursā.


Brauciens uz Poliju projektā "The Art of Economics, the Economy of Art." bija mūsu skolas pirmā mobilitāte kopā ar skolēniem. Vairāku mēnešu garumā partnervalstu koordinatori bija organizējuši pasākumu nedēļu Polijā, kas vainagojās ar labiem rezultātiem. Skolēni ir ieguvuši labus draugus no vairākām Eiropas valstīm, kopīgi koncertējuši gan dziedot, gan spēlējot mūzikas instrumentus, kā arī spēlējuši lugu, kurā aktieri bija no visām piecām dalībvalstīm. Talsu pamatskola varēja dot savu ieguldījumu Polijas kultūras dienās, pateicoties tam, ka skola realizē mūzikas programmu. Mūsu skolēni un skolotājas koncertā dziedāja un muzicēja kopā ar Polijas un Itālijas skolēniem.
Skolēni devās mācību ekskursijās, kas saistītas ar ekonomikas un mākslas tēmām. Kielcē Polijas Centrālajā bankā viņi piedalījās praktiskajā nodarbībā par naudas emisiju. Savukārt mākslas un kultūras vērtības jaunieši iepazina Krakovas vecpilsētā, kā arī Varšavas Vilanovas karaļpilī un pils parkos. Zināšanas par vēsturi un alternatīviem mākslas veidiem projekta dalībnieki pilnveidoja Veļičkas sāls raktuvēs.
Jau pirms tikšanās Polijā visu dalībvalstu skolās skolotāji organizēja logo konkursus, kas saistīti ar projekta tēmu, labākos darbus nosūtot uz Pinčovas ģimnāziju. Polijā finālam izvirzītos 15 darbus vērtēja starptautiskā žūrija. Liels bija mūsu prieks par 9. klases skolēna Rodrigo Bakanovska iegūto 3. vietu par lakonisku un projektam atbilstošu logo zīmējumu. (skolotāja Ginta Upnere.)
Savukārt starp dalībvalstu 45 finālistiem biznesa angļu valodas olimpiādē Talsu pamatskolas jaunieši iekļuva apbalvojamo konkursantu sešiniekā: 4. vieta Eduardam Bērziņa, 5. vieta Emīlijai Sebeckai un 6. vieta Elizabetei Annai Bernānei.
Mēs bijām priecīgi pārsteigti par šādu sniegumu, jo mūsu skolā ir tikai 230 skolēnu, kamēr citas skolas savus labākos pārstāvjus bija izvēlējušās no vairāk kā 1000 bērnu skaita. Skolotāja Lolita Lipska-Meijere, kas sagatavoja bērnus olimpiādei, atzīst: " Šis bija laimīgs un priecīgs brīdis ne tikai mūsu skolai, bet arī visai Latvijai. Tas pierādīja, ka mūsu valstī nemaz nav tik slikta izglītības sistēma, kas nepārtraukti jāreformē un jāpārveido. Mums regulāri masu medijos tiek atgādināts, ka mūsu skolēnu zināšanas atpaliek no citu valstu skolēnu snieguma. Tā nav. Par to kārtējo reizi pārliecinājāmies šajā projektā. Angļu valodas zināšanas mūsējiem bija lieliskas, arī biznesa angļu valodas terminus viņi bija apguvuši perfekti. Gatavojoties braucienam, skolēni daudz strādāja patstāvīgi, kā arī kopā darbojāmies pavasara skolēnu brīvdienās. Tomēr svešvalodu nevar apgūt uzreiz un īsā brīdī, labie rezultāti starptautiskajā olimpiādē pierādīja, ka darbs jāiegulda regulāri. Starp citu, šie ir bērni, kas vienmēr ir pildījuši mājas darbus- īsus, taču stundā izņemtās vielas nostiprinošus mājas darbiņus. Manuprāt, trūkumi izglītības sistēmā Latvijā vairāk atspoguļo sociālās problēmas valstī un motivācijas trūkumu ģimenēs, kā arī vecāku salīdzinoši mazo atbildību par bērnu skološanu un skolas apmeklējumi. Pieredzes apmaiņās citās Eiropas valstīs esam novērojuši lielāku vecāku atbildību.
Taču prieks par mūsu audzēkņiem patiešām ir liels, tas atsver grūtos un atbildīgos brīžus projekta rakstīšanas un realizēšanas gaitā. "

Brauciena laikā piedalījāmies arī oficiālās vizītēs. Apmeklējām Pinčovas pilsētas mēru un Rumānijas vēstnieku Varšavā.

Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule


12 Apr 2017
Lepojamies!
V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla “Latvijas toņi un pustoņi” pirmajā kārtā starpnovadu konkursā “Kurzemes toņi un pustoņi” tika iesniegti 133 autoru 99 darbi no 10 izglītības iestādēm.
Starpnovadu konkursu vērtēja eksperti: Guna Millersone – māksliniece, Elita Blumbaha – māksliniece, galerijas Art īpašniece, Inese Bērziņa – Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra māksliniece.
Uz nākamo kārtu Kuldīgas Mākslas namā tika izvirzīti 23 darbi. Arī trīs mūsu skolas darbi Dāvida Krista Baloža, Anetes Apses (pedagogs Ginta Upnere) un rokdarbu pulciņa “Čaklās rokas” veidotā aplikācija (pedagogs Sandra Fridrihsone).
Paldies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!

07 Apr 2017
Koru skatē- pirmie!
Lepojamies ar dziedātāju sasniegumiem! 
Sirsnīgs paldies mūsu koru vadītajiem- Daigai Lakšmanei, Dinai Bičulei, Raimondam Felšam. Paldies par lielisko muzikālo pavadījumu Gunitai Pauliņai!


06 Apr 2017
Lepojamies!
Lepojamies ar Dāvida Krista Baloža (Zelta diploms) un Sindijas Stellas Balodes (Bronzas diploms) sasniegumiem VI Latvijas Mūzikas olimpiādē.
Paldies skolotājai Dinai Bičulei!