Vārdadienas svin: Aleksandrs, Doloresa
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Lāčplēša diena 10.11.2017.

Mārtiņdiena 09.11.2017.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

20 Mar 2017
Lepojamies! Paldies mācību priekšmetu skolotājiem!

20 Mar 2017
Mūzikas olimpiāde
Piektdien, 3.martā Talsu pamatskolā notika mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās Elizabete Anna Bernāne (8.a klase), Sindija Stella Balode (9.klase) un Dāvids Krists Balodis (9.klase). Olimpiāde norisinājās divās vecuma grupās: 12 – 15 gadi un 16 – 19 gadi.
Skolēniem bija jāveic dažāda veida uzdevumi. Sākumā skolēniem bija jāatpazīst komponistu skaņdarbi, kā arī jāprot tie raksturot, jāparāda savas zināšanas par komponista biogrāfiju un daiļradi. Turpinājumā skolēni sacentās ritmizēšanas un solfedžēšanas (dziedāšana pēc notīm) vingrinājumos. Kā jau olimpiādē skolēniem bija jāsakomponē savi skaņdarbi, kas, manuprāt, ir viens no grūtākajiem darbiem, kādēļ skolēni nobīstas un nemaz nemēģina piedalīties. Noslēgumā katrs skolēns izpildīja brīvi izvēlētu latviešu tautasdziesmu á cappella (bez pavadījuma) kā tas būtu koncertsituācijā.
Šajā olimpiādē mūsu skolas skolēni sīvā konkurencē ar ļoti mazu punktu starpību ieņēma godalgotas vietas E.A.Bernāne 1.vieta jaunākajā grupā un D.K.Balodis 1.vieta, S.S.Balode 2.vieta vecākajā grupā. Godalgu ieguvušajiem skolēniem tālāk jāpiedalās Kurzemes novada mūzikas olimpiādē, kas notiks Talsu pamatskolā 23.martā. Lai izdodas!
 
Raimonds Felšs, mūzikas skolotājs

20 Mar 2017
Lepojamies!

09 Mar 2017
Lepojamies! Paldies skolotājai Vairai Kamarai

07 Mar 2017
Tikšanās ar rakstnieci

04 Mar 2017
“Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!”
Svešvalodu pēcpusdienā “Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!” Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji uzņēma ciemiņus no Talsu 2. vidusskolas, lai kopīgi darbotos svešvalodu darbnīcās. Kopīgs svešvalodu  pasākums abām skolām notiek jau trešo gadu.
Skolēni uzrunāja viesus četrās valodās, pārsteigumu bija sagatavojušas Talsu pamatskolas skolotājas ar ieskatu vācu kultūrā, dejojot “Konfekšu maršu.” Vācu valodas skolotāja Dzintra Zute iepazīstināja bērnus ar savu bijušo vācu valodas skolotāju Ilgu Meņģi, kas pakavējās atmiņās par darba gadiem Talsu pamatskolā.
Jauktajās komandās skolēni piedalījās sacensībās, pielietojot savas zināšanas angļu, krievu un vācu valodā. Bija jāveic gan teorētiskie, gan praktiskie uzdevumi, kā arī jārisina viktorīnas internetā.
Darba gaitā abu skolu skolēni iepazinās tuvāk. Pamatskolas bērni ir uzsākuši starptautisko Erasmus+ projektu “AEEA,” ar kuru tika iepazīstināti viesi no vidusskolas. Talsu 2. vidusskolas skolēni piedalījās balsošanā par labāko projekta logo.
Noslēgumā skolotājas dalījās pieredzē par paveikto, rezumēja iepriekšējā gada “eTwinnig” projektā padarīto.
Valodu metodiskās komisijas vadītāja Lolita Lipska-Meijere

28 Feb 2017
Sveicam skolas olimpiāžu uzvarētājus!
Talsu pamatskolā noskaidroti veiksmīgākie skolēni olimpiādēs dzimtajā valodā un svešvalodās.
Sveicam skolas olimpiāžu uzvarētājus!
Latviešu valoda.
Skolotāja Vineta Lapiņa
5.klase
1.     un 2. vieta nav piešķirtas
3. vieta Kristīne Čakle
 
7. klase
1. vieta nav piešķirta
2. vieta Samanta Muceniece;
3. vieta Rebeka Hohlova.
 
 
Krievu valoda.
Skolotāja Inessa Tarasova
7. klase
1. Hohlova Rebeka
2. Muceniece Samanta
3. Grīnerte Līna
    Rimoviča Samanta
 
8. klase
1. Erķevica Kristija
2. Jākobsone Elīna
3. Jurāne Natālija
    Sebecka Emīlija
 
 
 
Vācu valoda.
Skolotāja Dzintra Zute
6.klase
1. vieta Rūdolfs Jēgermanis,
2. vieta Alvīne Freiberga,
3.vieta nav piešķirta
8.klase
1. vieta Markuss Tomsons,
 2. vieta Elizabete Bernāne,
 3.vieta Jānis Šņepsts
9.klase
 1. vieta Eduards Bērziņš
 2.un 3.vieta nav piešķirta
 
Angļu valoda.
Skolotāja Gita Liepājniece
7.klase
1.-2. vietu dalīja Samanta Rimoviča un Kristers Tauriņš
3. vieta nav piešķirta
 
Angļu valoda.
Skolotāja Lolita Lipska-Meijere
5. klase
1. vieta Māra Makstniece
2. vieta Marks Indriksons un Kristīne Čakle
3. vieta Žanete Viese
6. klase
1. Aleksandrs Kairišs
2. Ance Kurāte
3. Elīze Kļaviņa
8. klase
1. vieta Alens Grīnvalds
2. vieta Emīlija Sebecka, Elizabete Anna Bernāne
3. vieta Elīna Jākobsone
 
Paldies skolotājām un skolēniem par ieguldīto darbu!
Valodu metodiskās komisijas vadītāja Lolita Lipska-Meijere


21 Feb 2017
Talsu pamatskolā tiek noskaidrots labākais lugas autors

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 21. februārī Talsu pamatskolā tiek noskaidrots labākais lugas autors. Skolēniem bija jāraksta darbs par sadzīvisku tēmu, kas saistīta ar ekonomiskajiem jautājumiem. Finālam ir izvirzīti seši darbi, kuru autori ir Ance Kurāte, Dāvids Krists Balodis, Emīlija Sebecka, Elizabete Anna Bernāne, Sabīne Alika un Beāte Panižnika. Labākais darbs tiks pārtulkots angļu valodā, un tas piedalīsies starptautiskajā konkursā, kurā tiks vērtēti Latvijas, Polijas, Rumānijas, Itālijas un Turcijas skolēnu darbi. Paldies skolotājām Vinetai Lapiņai un Rudītei Mitlerei.
 

                                                                                         sk. Lolita Lipska Meijere