Vārdadienas svin: Venta, Salvis, Selva
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Kokskaidu granulu ražotnē 10. 04 2018.

Gudrinieku skola 24.03.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.



*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

01 Feb 2018
25.janvārī Talsu pamatskolā viesojās 19 mūzikas skolotāji no Tukuma novada.
 25.janvārī Talsu pamatskolā viesojās 19 mūzikas skolotāji no Tukuma novada. Viesošanās mērķis bija iegūt jaunas idejas ikdienas darbam, gūt iedvesmu no kolēģiem Talsos.
Skolotājiem tāpat kā daudzām profesijām ir nepieciešams papildināt, atjaunot savas pedagoģiskās zināšanas un prasmes. Pedagogi bieži vien izmanto iespēju, lai viesotos pie kolēģiem un vērotu viņu vadītās stundas. Šobrīd kad izglītības sistēma ir lielu pārmaiņu priekšā visi esam nelielā neziņā, kas mūs sagaidīs, kāda būs jaunā sistēma, ko tā nesīs.
Tukuma novada mūzikas pedagogi strādā vispārizglītojošās skolās, bija pārstāvēta arī skola, kurā padziļināti apgūst mūziku. Arī mums, pamatskolas mūzikas skolotājiem bija iespēja salīdzināt mūzikas apgūšanas metodes. 
Talsu pamatskolā viss sākās ar koncertu plkst.10.00, kurā piedalījās mūsu skolēni ar dažādiem instrumentāliem priekšnesumiem, klavierspēle, ukuleļu spēle un tamlīdzīgi. Pēc tam kolēģi piedalījās un vēroja mūzikas stunda pie 2.a klases, kura vadīja skolotāja Inga Smildziņa, kā arī pie 5.b klases, kuras vadīja Raimonds Felšs. Stundās rādījām kā mūsu skolēni apgūst dažādu mūzikas instrumentu spēli, skaņu rīkus, lai pēc tam klase varētu muzicēt kopā.
Pēc vērotajām stundām brīdi skolotāji uzkavējās un pārrunāja redzēto, kurā vairāki skolotāji atzina, ka centīsies ieviest savā ikdienas darbā arvien vairāk praktisko muzicēšanu. Kā to apliecina skolas direktore, mūzikas skolotāja Dina Bičule, ka sportā jau nemācās par sportistiem, bet sporto, kādēļ gan mūzikā jāmācās par mūziku, tātad mūzikā arī jāmuzicē!
Tālāk Tukuma mūzikas skolotāji aizbrauca spēka pilni, smaidoši, daudz jaunu radošu ideju pilni, lai vēl uzkrātu labu pieredzi Talsu Dziesmu skolā.
                                                                                                       sk. Raimonds Felšs

26 Jan 2018
Iepazīstam profesiju sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs.
    Talsu pamatskolā  viesojās biedrības  „Latvijas Sarkanais Krusts” aprūpes centra  „Stūrīši”  darbinieki, kuri ikdienā sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.  Pasākuma mērķis bija iepazīstināt  7.-9. klašu skolēnus  ar sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja un sociālā rehabilitētāja profesiju.  Nodarbību vadīja un par tālākizglītības iespējām pastāstīja  mūsu skolas absolvente Lāsma Šnēfelde. 
  

Izglītojamiem  bija iespēja uzzināt arī par  Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu apvienību, kura   īsteno  vairākas programmas: pirmo palīdzību,  veselības veicināšanu, diskriminācijas un vardarbības novēršanu, sociālo integrāciju,  attīstību un starptautisko sadarbību.
Skolēnus  iepazīstināja ar  jauniešu veiktajām  aktivitātēm un aicināja iesaistīties brīvprātīgajā darbā, jo tic, ka  veicot šo darbu,  mūsu sabiedrība, valsts un pasaule kļūs par labāku vietu cilvēka dzīvei.
                                                                                                  KK Inguna Fricberga 

 
 
                                                      


26 Jan 2018
Lakstīgala 2018
 22. janvārī Talsu pamatskolā norisinājās Starpnovadu latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība "Lakstīgala 2018". Priecājamies par mūsu skolēnu vēlmi un interesi izzināt latviskās tradīcijas.
Lai mūsējiem veicas arī Kurzemes tautasdziesmu dziedāšanas sacensībā, kuras notiks 31. janvārī Kuldīgā!


26 Jan 2018
Uz tikšanos skolā!
Sveiks!
Talsu pilsētā Vilkmuižas ezera krastā ir skola- Talsu pamatskola. 
Tā aicina tevi izzināt, mācīties, dziedāt, spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem, sportot, dejot, draudzēties un priecāties!
Katru dienu uzzināsi kaut ko jaunu un interesantu.
Tev būs jāveic dažādi uzdevumi, un tu labāk sapratīsi to, kas notiek šajā pasaulē. 

Lai drošības sajūta un liela atklājuma prieks ir tevī! 
                                                 Uz tikšanos skolā!



22 Jan 2018
Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas

2018. gada 14. februārī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 

No 23. līdz 25. februārim Ķīpsalā notiks starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2018”, kas piedāvā jauniešiem un citiem interesentiem visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē piedalīsies aptuveni 140 izglītības iestādes un nozares uzņēmumi.


22 Jan 2018
MŪSU SKOLAI – 99
Nedēļā, kad atcerējāmies 1991. gada barikāžu aizstāvjus un atzīmējām Talsu vārda dienu, mūsu skolā tika svinēti vēl kādi svētki – skolas 99. dzimšanas diena.
Kā liecina vēstures avoti, Talsu pamatskola dibināta 1919. gada 20. janvārī kā pirmā valsts skola pilsētā. Toreiz tā gan atradās J. Grota ielā, jo tagadējā skolas ēka Gaismas ielā tika uzcelta tikai 1927. gadā.
Skolas dzimšanas dienas svinēšana jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju, taču svētku aktivitātes katru gadu  ir atšķirīgas. Šogad notika talantu konkurss „Mēs – savai skolai”, kurš apliecināja, ka skolā mācās  ļoti apdāvināti bērni ar daudzpusīgām interesēm. Kā jau mācību iestādē, kurā skolēni apgūst mūzikas virziena programmu, plašs talantu spektrs atklājās tieši muzikālajā jomā – uzstājās gan individuālie izpildītāji, gan dueti, gan  lielākas muzikālās apvienības. Ar lielu interesi skatītāji sekoja līdzi arī literārās pasakas lasījumam un ilustrācijām, dejotājas priekšnesumam, karatē un suņa dresētājas  paraugdemonstrējumiem. Pirmo reizi skolas vēsturē tika rādīta skolēna veidota multiplikācijas filma, kura izpelnījās nedalītu skatītāju atsaucību. Pasākuma noslēgumā visa skolas saime vienojās kopīgā dziesmā, vēlot savai skolai „daudz baltu dieniņu”.
Dzimšanas diena ir nosvinēta ar lepnumu un prieku, un tālāk atkal ikdienas darbs ar mācībām, muzicēšanu, darbošanos interešu izglītības pulciņos un iesaistīšanos vairākos projektos, kuri šajā mācību gadā tiek turpināti vai uzsākti īstenot mūsu skolā, lai plecu pie pleca, citam citu atbalstot, tuvotos ne tikai valsts, bet arī mūsu skolas simtgadei.
                                                                                                 Sk. Vineta Lapiņa.


22 Jan 2018
Lepojamies!

20. janvārī Tallinā norisinājās  sacensības "Estonia Open" jaunajā Kalev sporta hallē. Piedalījās 600 sportisti no 9 valstīm. Emīlijai Prihodjko 1.vieta kata U12 un 3.vieta kumite U12 -35, kā arī 1.vieta komandu kumite U12. Lepojamies!




17 Jan 2018
NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA TALSU PAMATSKOLĀ

Latvijas Nacionālā bibliotēka šajā mācību gadā ir uzsākusi jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. Tajā var piedalīties 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni, kuri ar sevis izvēlētās grāmatas fragmenta lasījumu sacenšas pirmajās divās kārtās, kas risinās viņu skolā. 
Šodien, 17. janvārī, skolēni savu lasītprieku, degsmi un varēšanu apliecināja, piedaloties konkursa otrajā kārtā, uz kuru no 5. un 6. klasēm bija izvirzīti pa
ši labākie. No 5.a klases ar savu lasījumu priecēja Estere Keitija Jēkabsone, Marta Grīnerte un Roberts Raudziņš, no 5.b klases uzstājās Marta Uškāne, Laura Mitlere un Daniels Dadzis, bet 6. klasi pārstāvēja Kristīne Čakle un Alise Anna Vaņičkina. Visu dalībnieku sagatavoto veikumu vērtēja šīs sacensības 1. posma žūrija. Kurš gan cits spētu labāk novērtēt lasītāju, ja ne bibliotekāri, kuri atzīst, ka priecājas brīžos, kad redz bērnu turam rokās grāmatu. Īpašs PALDIES par vērtēšanu Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai un Talsu pamatskolas bibliotekārei Ingunai Fricbergai, kā arī 5. b klases skolniecei Martai Burkei-Burkevicai par jauko sveicienu dalībniekiem un klausītājiem. Vērtēšanā iesaistījās arī paši klausītāji, piekto klašu skolēni, un noteica sev tīkamāko lasītāju, kas šoreiz sakrita arī ar žūrijas vērtējumu.Par uzvarētāju tika atzīts 5.a klases skolnieks Roberts Raudziņš, kuram tagad nenogurstot jāgatavojas sacensības nākamajai, starpnovadu, kārtai martā.
Apsveicam Robertu un vēlam pacietību un lasītprieku, kā arī veiksmi nākamajā kārtā! 
                                                                                   Sk. Rudīte Mitlere