Vārdadienas svin: Made, Irbe
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Mammas dabas meistarklase 27.02. 2018.

Pavārmākslas meistarklase „Kam darbs, tam maize” 22. 02. 2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

17 Nov 2017
Lepojamies!

17 Nov 2017
Akcija “PAŠĪTIS - Pasmaidi Latvijai” ES UN MANI VECĀKI.
Paldiesvārds visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri rakstīja novēlējumu, uzņēma "pašīti" (selfie), lai piedalītos akcijā “PAŠĪTIS - Pasmaidi Latvijai” ES UN MANI VECĀKI.


12 Nov 2017
Latvijas dzimšanas diena!

28 Oct 2017
Turnīrs skolēnu brīvlaikā


26 Oct 2017
Lepojamies ar mūsu sportistiem un viņu panākumiem!

25 Oct 2017
Skolēni iepazinās ar inženiera programmētāja profesiju.


20. oktobrī 2.-4. klašu skolēniem notika pasākums “Kal dzelzi, kamēr karsta!” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

AgirVision robotu skolas valdes loceklis Kaspars Čabs izglītojamos iepazīstināja ar inženiera programmētāja profesiju. 
Nodarbībā skolēni iepazinās ar drošības instrukciju darbam ar robotiem, planšetēm. Uzzināja, kā robotika tiek pielietota robotikā (ar sensoru, aktivitāšu mijiedarbību - robotu klucīšiem). Darbojās ar robotiem - līniju sekotājiem, mācījās to valodu un vadīšanu. Uzzināja arī par citiem robotu veidiem, to pielietojumu dzīvē (robotu tārpiem, robotiem- programmējamiem ar kauliņiem, robotu roku, robotu bumbu, robotu uz gaisa spilvena, programmējamu dronu). 
Nodarbības ļoti patika. Skolēni ieguva jaunas zināšanas un prasmes robotikā. Izglītojamie, kurus ieinteresēja inženiera programmētāja profesija saprata, ka jau laikus īpaša uzmanība jāpievērš tādiem mācību priekšmetiem, kā informātikai, matemātikai, fizikai un svešvalodām. 

                                                                                        Karjeras konsultante Inguna Fricberga 14 Oct 2017
Gudrs, vēl gudrāks!
12. oktobrī Talsu pamatskolas 7. klases skolniece Alvīne Marta Freiberga, kopā ar klasesbiedriem un audzinātāju Sanitu Leju devās uz Rīgu, lai piedalītos LTV1 rīkotajā erudīcijas spēlē "Gudrs, vēl gudrāks!". Eksperti skolēniem bija sagatavojuši jautājumus mūzikā, mākslā, vēsturē, politikā un citās jomās. Jautājumi tika uzdoti gan tiešraidē, gan atraktīvā video formātā.
Priecājamies par Alvīnes Martas erudīciju un sasniegtajiem rezultātiem!
Skaties LTV1-17. novembrī!09 Oct 2017
Skatuves runas konkurss 2017
Pirmdien, 9. oktobrī, mūsu skolā norisinājās skatuves runas konkursa 1. kārta. Šis konkurss ir kā noslēgums Dzejas mēnesim septembrim, kurā visi skolēni literatūras stundās deklamēja pašu izvēlētus latviešu dzejnieku darbus, kā arī radīja savu dzeju, kura ir sakopota krājumos un apskatāma skolas bibliotēkā.
Skatuves runas konkurss skolā notiek ik gadu ar mērķi pilnveidot un attīstīt skolēnu runas kultūru, kā arī veicināt jauniešu izpratni par literatūru un runas mākslu. Skolas konkursā uzstājās labākie skolēni no katras klases, un ikvienam tika teikts sirsnīgs paldies par uzdrīkstēšanos un emocijām, ko viņi sniedza klausītājiem un žūrijai.
Izvērtējot katra konkursanta veikumu un ieguldīto darbu, paši labākie tika izvirzīti II kārtai, kurā runātājiem būs jāuzstājas ar diviem priekšnesumiem: dzejoli un prozas teksta fragmentu. Šī gada konkursa II kārtas dalībnieki būs šādi skolēni: Reinis Kurāts un Emīls Beitiks (2.a kl.), Anna Gabriela Kadakovska (2.b kl.), Pēteris Jansons (3.a kl.), Laura Rozenšteine un Anna Bērze (4. kl.), Laura Mitlere, Marta Burke – Burkevica un Daniels Dadzis (5.b kl.), Māra Lienīte Makstniece un Kārlis Hermanis (6. kl.), Alvīne Freiberga, Ance Kurāte un Dzintars Rezevskis (7. kl.), Rebeka Hohlova (8. kl.), Elizabete Bernāne (9.a kl.).
Konkursa dalībnieku atbalstītājas un vērtētājas –  skolotājas Vaira Kamara, Rudīte Mitlere un Vineta Lapiņa –  ir gandarītas par skolēnu nopietno attieksmi, ieinteresētību un ieguldīto darbu, par runas konkursa popularitātes pozitīvo dinamiku (šogad uzstājas 37 dalībnieki).
                                                                                                                Sk. Vineta Lapiņa