Vārdadienas svin: Vanda, Veneranda, Venija
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 1. 09.2017.

Meža ABC 13.05.2017.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

16 Feb 2017
Valodu nedēļas norise.
13. februārī Talsu pamatskolā sākās Valodu nedēļa. 
5.-9. klašu skolēni raksta olimpiādes darbus angļu, krievu un latviešu valodā, trešās klases skolēni angļu valodā stāsta par savām kolekcijām, bet ceturtās klases skolēni strādā ar pasakām “The Ugly Duckling,” “George and the Dragon” and “Magic Brush.”
Skolēni lomu spēlēs izspēlē sadzīvē noderīgas situācijas.
Paralēli skolēni un skolotāji gatavojas svešvalodu pēcpusdienai “Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!” Pasākums notiks 24. februārī.
                                                                                       sk. Lolita Lipska- Meijere30 Jan 2017
Svešvalodu pēcpusdiena

30 Jan 2017
Piedalies!

24 Jan 2017
1. b klases apsveikums skolai

23 Jan 2017
Talsu pamatskolai – 98
Piektdien, 20. janvārī, mūsu skolā tradicionāli tika svinēta skolas 98. dzimšanas diena. Šajā svētku dienā visa skolas saime pulcējās kopā, lai teiktu sirsnīgus apsveikuma vārdus, dziedātu un muzicētu par godu savai skolai. Ar skaļiem aplausiem tika uzņemti jubilejas viesi – Talsu Valsts ģimnāzijas grupa „Half past five”, kura bija ieradusies ar skaistu, muzikālu dāvanu.

17 Jan 2017
Skatuves runas konkursa II kārta
Šodien, 17. janvārī, mūsu  skolā norisinājās skatuves runas konkursa „Zvirbulis 2017” II kārta. Šajā kārtā piedalījās tie skolēni, kuri septembrī veiksmīgi startēja konkursa I kārtā un pierādīja, ka ir gatavi strādāt un attīstīt savu skatuves runas mākslu. Katrs dalībnieks uzstājās ar diviem priekšnesumiem: ar kādu latviešu autora dzejoli un prozas darbu vai tā fragmentu. Kaut arī visi bija nopietni gatavojušies, centās un sagādāja prieku gan žūrijas locekļiem, gan citiem dalībniekiem, tomēr uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu skatuves runas konkursu izvirzīti tika paši labākie: Laura Mitlere (4.b kl.), Māra Lienīte Makstniece un Kārlis Hermanis (5. kl.), Martins Svitiņš (7. kl.), Elizabete Anna Bernāne (8.a kl.), Dāvids Krists Balodis (9. kl.).
Vēlēsim šiem skolēniem neatlaidību un izturību turpmākajā gatavošanās procesā un veiksmi 9. februārī starpnovadu skatuves runas konkursā!
                                                                           Sk. Vineta Lapiņa

02 Jan 2017
„Aktīvs, radošs un mūsdienīgs pedagogs – tā ir spēja konkurēt”
                                                       
     Talsu pamatskolas matemātikas un fizikas skolotājs Ingars Kļaviņš no 20. līdz 26. novembrim bija Spānijas pilsētā Haenā un piedalījās Erasmus+ programmas skolu pedagogu profesionālās pilnveides kursos „ICT for teaching” projekta „Aktīvs, radošs un mūsdienīgs pedagogs – tā ir spēja konkurēt” ietvaros. Kursos piedalījās arī skolotāji no Igaunijas, Itālijas, Polijas, Turcijas, Zviedrijas, Dānijas un citām valstīm.
Kursu laikā skolotāji mācījās, kā mācību procesā izmantot dažādus IT rīkus, lai dažādotu mācību procesu, padarītu to skolēniem interesantāku un mūsdienām piemērotāku. Kursu dalībnieki ne tikai mācījās nodarbību telpās, bet arī devās apskatīt Haenas katedrāli, cietoksni, universitāti, kā arī tuvējo pilsētu ievērojamākos objektus. Ekskursiju laikā skolotājiem bija doti dažādi uzdevumi, kurus vajadzēja veikt gan individuāli, gan grupās. Veicot uzdevumus grupās, kursu dalībniekiem bija iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī vairāk iepazīt vienam otru.
            Apmeklējot šādus kursus, ieguvumu ir ļoti daudz – jauns paziņu loks ārzemēs, pieredze ceļojuma plānošanā un realizēšanā, lielāka izpratne par mācību procesu citās valstīs, pozitīvu emociju lādiņš, kā arī plašāks skatījums uz dzīvi kopumā. Ikvienam skolotājam, kurš piedalās kursos ārzemēs, ir iespēja kā vienam no izglītības procesa dalībniekiem kaut uz laiku izrauties no ikdienas, salīdzināt, pārdomāt un mainīties, lai mācību procesā ieguvējs būtu ikviens tajā iesaistītais.
                                                         
                                                               Talsu pamatskolas skolotājs Ingars Kļaviņš11 Dec 2016
Koncerts