Vārdadienas svin: Jurģis, Juris, Georgs
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Kokskaidu granulu ražotnē 10. 04 2018.

Gudrinieku skola 24.03.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

27 Dec 2017
Izzini sevi!
29. novembrī 9. klašu skolēniem  tika rīkota   tikšanās ar NIID Karjeras konsultanti Ritu  Grenci  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Jauniešie veica "Izzini sevi!" izpētes testu un kopā ar Karjeras konsultanti veica tā analīzi.

14 Dec 2017
Ziemassvētki

14 Dec 2017
Godināšanas pasākums

14 Dec 2017
Lepojamies!
  Lepojamies ar 1.klašu skolēnu sasniegumiem! Paldies par ieguldīto darbu skolēniem, viņu vecākiem, skolotājai Rutai Stauģei!


29 Nov 2017
Radošā NEdarbnīca "Ģimenes līdzdalība jaunā cilvēka veidošanā"


   27. novembrī 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem notika nodarbība Radošā NEdarbnīca "Ģimenes līdzdalība jaunā cilvēka veidošanā" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
   Pasākuma mēķis bija apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus nākotnes profesijas identificēšanai un redzesloka paplašināšanai.
    Nodarbības sākumā izskanēja vairāki jautājumi: Vai manas zināšanas un prasmes var būt noderīgas citiem? Kā es varu ar tām nopelnīt? Kam jāpievērš uzmanība? Lektore Vita Barakauska pasākuma laikā klātesošos iepazīstinaja ar Latvijas radošo cilvēku pieredzes stāstiem. Rosināja gan jauniešus, gan vecākus darboties komandās un radīt vērtību „no nekā”. Bijām patīkami pārsteigti par jauniešu un viņu vecāku radošajām idejām. Atlika vien secināt, ka Latvija ir Iespēju zeme ikvienam uzņēmīgam jaunietim!
 
                                                                                          Karjeras konsultante Inguna Fricberga
22 Nov 2017
Talsu pamatskolas skolēni pārstāv Latviju Rumānijā.
Ar jauniem iespaidiem un labiem panākumiem konkursos oktobra beigās no Rumānijas atgriezusies Talsu pamatskolas skolēnu un skolotāju delegācija.
Oktobra nogalē skolēni devās uz Ploiesti Rumānijas dienvidos, kur Ņikitas Stanesku vārdā nosauktajā ģimnāzijā piedalījās aktivitātēs Erasmus + projektā „The Art of Economics, the Economy of Art.”
Četrām Talsu pamatskolas meitenēm, kas skolas  konkursā bija ieguvušas visvairāk punktu, lai varētu piedalīties mobilitātē Rumānijā, bija iespēja nedēļu pavadīt rumāņu skolēnu ģimenē, apmeklēt skolu Ploiesti, kas ir pilsēta ar vairāk nekā 200 000 iedzīvotājiem, izbaudīt vasaras klimatu ar 25-27 grādiem ēnā, kā arī uzzināt vērtīgu informāciju ekskursijās un pierādīt savas spējas konkursos un olimpiādēs.
Skolēni kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem no Itālijas, Polijas, Rumānijas un Turcijas apmeklēja Bukaresti, tuvāk iepazīstot Parlamenta pili, kas tika pozicionēta kā otrā lielākā administratīvā celtne aiz Pentagona, kā arī  apmeklēja praktisko nodarbību Nacionālajā Bankas muzejā.
Projekta dalībniekiem bija īpaša dāvana- Carul cu Bere restorāna apmeklējums, kas ir 138 gadus sena kokgriezumiem un mozaīkām rotāta ēka, tajā tika servētas un baudītas  pusdienas meistarīga vijoļmūziakas kvarteta pavadījumā.
Skolēniem tika dota iespēja apmeklēt kalnu pilsētu Brašovu, Pelešas pili, kas ir karaļa ģimenes vasaras rezidence, Cramele Tohani- karaļa ģimenes iecienīto vīna darītavu. Tajā skolēni vēroja ražošanas procesu. Noteikti jāpiezīmē, ka Rumānija vairs nav monarhija, tomēr cieņa un interese par karaļa ģimeni nav grimusi nebūtībā.
Ļoti labus rezultātus mūsējie guva Ekonomikas spēlē, kas ietvēra sevī praktiskas lietas- apdomīgu izejmateriālu iegādi, produkta ražošanu, reklamēšanu, pārdošanu un peļņas aprēķināšanu. Mūsu Marita Laine un Māra Lienīte bija starp uzvarētājām šajā spēlē, gūstot visvairāk punktu.
Arī angļu valodas olimpiādē par ekonomikas tēmām jaunākajā grupā mūsu Māra Lienīte Makstniece bija uzvarētāja pārējo valstu dalībnieku vidū.
Šādi rezultāti mudina domāt, ka mūsu valstī jau vairākus gadus tiek realizēta uz kompetencēm balstīta izglītība.
Lolita Lipska-Meijere
Talsu pamatskolas angļu valodas skolotāja,
 

 
 Attēlā no labās: Talsu pamatskolas skolotāja Dina Bičule, ekonomikas spēles laureāte Marita Laine Bārzdele, Elīna Jākobsone- piektās vietas ieguvēja biznesa angļu valodas olimpiādē vecākajā grupā, biznesa angļu valodas olimpiādes pirmās vietas ieguvēja jaunākajā grupā Māra Lienīte Makstniece, Žanete Viese- trešās vietas ieguvēja jaunākajā grupā un projekta koordinatore Lolita Lipska-Meijere. 
           

17 Nov 2017
Lepojamies!

17 Nov 2017
Akcija “PAŠĪTIS - Pasmaidi Latvijai” ES UN MANI VECĀKI.
Paldiesvārds visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri rakstīja novēlējumu, uzņēma "pašīti" (selfie), lai piedalītos akcijā “PAŠĪTIS - Pasmaidi Latvijai” ES UN MANI VECĀKI.