Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

22 Feb 2018
Lepojamies!
20. februārī Talsu pamatskolā notika Starpnovadu skolu mūzikas olimpiāde. Lepojamies ar Elizabetes Annas Bernānes sasniegumiem! Paldies mūzikas skolotājam Raimondam Felšam!12 Feb 2018
Lepojamies!
9. un 10. februārī Liepājā PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā notika I Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss "Dzintara balsis 2018". Tajā piedalījās mūsu skolas 5. b klases skolniece Laura Mitlere, kas žūrijai un citiem klausītājiem dziedāja divas dziesmas: latv. t. dz. J. Vītola apdarē "Sidrabiņa upi bridu" un Jāņa Mediņa "Vasaras idille". Konkursā piedalījās 85 dziedātāji no dažādām Latvijas, Igaunijas un Lietuvas mūzikas skolām, vidusskolām, piemēram, no NMV Rīgas Doma kora skolas, Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skolas, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, Kultūrizglītības un mākslas centra "Kāpnes", kā arī no Vitautas Klova mūzikas skolas Mažeiķos, Iozasa Karosasa mūzikas skolas Klaipēdā, Tallinas Mūzikas skolas u.c. mūzikas skolām. Laura bija vienīgā dalībniece, kas pārstāvēja vispārizglītojošo skolu un spēja parādīt ļoti labu sniegumu, par ko vislielākais PALDIES  Lauras vokālajai pedagoģei Daigai Lakšmanei un koncertmeistarei Gunitai Pauliņai. Gan Laurai, gan skolotājām bija īpašs prieks, ka pirmā konkursa dienā bija iespēja pirmo reizi būt un muzicēt jaunajā Liepājas koncertzālē "LIELAIS DZINTARS". Otrajā konkursa dienā Laura un viņas skolotāja piedalījās meistarklasēs, mācoties dažādas elpošanas un dziedāšanas gudrības pie augsti kvalificētiem pasniedzējiem, piemēram, Sņežanas Nenas Brzakovic. Priecājamies par katru mūsu skolas skolēna sasniegumu un vēlam radošu garu turpmāk!
                                                                              sk. Rudīte Mitlere 

 

10 Feb 2018
Gudrinieku skolas nodarbība šokolādes muzejā

10. februārī  Gudrinieku skolas dalībnieki devās uz Pūri, lai izzinātu vairāk par gardo našķi - šokolādi. Pūres muzejs mums piedāvāja ieskatu šokolādes vēsturē, no kakao pupiņas izcelsmes līdz mūsdienām. Uzzinājām, kā iegūst kakao pulveri un kakao sviestu.
Iepazinām “Pure Chocolate” septiņos gados gūto pieredzi šokolādes trifeļu ražošanā. Sapratām, ka pārtikas produktu ražošanas tehnologa profesija ir tā, kas sniedz iespēju strādāt šajā saldajā nozarē. Pārtikas tehnologam ir rūpīgi jāizstrādā tehnoloģiskā programma, jāanalizē  kādi ražojumi ir iecienīti pircēju vidū.  Nepieciešams  pārraudzīt gatavotās produkcijas kvalitāti, kā arī  jāstrādā pie  jaunu produktu izveides.
Muzeja darbnīcā darbojāmies praktiski un guvām ieskatu šokolādes figūru gatavošanā, kā arī degustējām trīs veida šokolādes. Našķošanās ar to mums sagādāja patiesu baudījumu!
KK  Inguna Fricberga08 Feb 2018
SP akcija


08 Feb 2018
Tikšanās ar VUGD
Ik gadu 11.februārī visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 diena. Dienas mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par to, ka, zvanot uz tālruni 112, iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību visās ES valstīs.
Šodien Talsu pamatskolā šodien viesojās VUGD Talsu daļas inspektore Dace Legzdiņa un Dzintars Legzdiņš. Nodarbībā pārrunāja situācijas, kurās jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru, aicināja izglītojamos pievērst uzmanību drošībai mājās, kā arī demonstrēja ugundzēsības līdzekļus. Jauniešus iepazīstināja ar pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu uzbūvi un darbības principiem, kā arī to pozitīvajām un negatīvajām īpašībām. Izglītojamiem bija lieliska iespēja arī praktiski apgūt ugunsgrēka dzēšanas paņēmienus un uzzināt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par ugunsdzēsēja profesiju.
                                                                                                                          sk. I. Fricberga 

05 Feb 2018
Lepojamies! Paldies skolotājai Vairai Kamarai

01 Feb 2018
Lakstīgala 2018
31.janvārī Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrā notika Kurzemes reģionu konkurss “Lakstīgala 2018” – tautasdziesmu sacensība.  Tās mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautasdziesmu dziedāšanu, latviešu tautas tradīcijām, godinot izcilā diriģenta Roberta Zuikas 105.dzimšanas dienas atcerē.
Konkurss notiek 3 posmos; pirmais notika Talsu novadā, otrais – Kurzemes reģionā, Kuldīgā un par godu “Lakstīgalas” konkursa 15 gadiem, šogad arī Rīgā. Uz konkursa otro kārtu  no Talsu novada tika izvirzītas Lībagu sākumskolas 1. – 4.klašu komanda (pedagogs Romuta Ozolniece), Talsu pamatskolas 1. – 4.klašu(pedagogs Raimonds Felšs) un 5. – 9.klašu (pedagogs Dina Bičule) komandas. Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.
Konkursa dalībnieki sacenšas dažādās disciplīnās, kur ir pamatīgi jāsagatavojas. Skolēniem ir jāzin latviešu tautasdziesmas; 1. – 4.klašu grupā 22 un 5. – 9.klašu grupā 42. Vairāk no dziesmām ir desmit un vairāk pantu. Dziesmas tiek izlozētas un tad nodziedātas, tiek dungotas, jāatpazīst un jānodzied, jāsaliek pants no dotajiem vārdiem un secīgi komandas dziesmu nodzied pa pantiem, izlozē tēmu un kura komanda zina vairāk dziesmu, piemēram, par putniem. Bez tā skolēniem ir jāsagatavo mājas darbs; atraktīvā veidā jāprezentē sava komanda atbilstoši savam dzimtajam novadam. Vēl skolēniem jāprot nosaukt latviešu tautastērpa sastāvdaļas, jāzin kurš ir svētku apģērbs, kas piedien ikdienas apģērbam, jāprot nosaukt, atpazīt tautas mūzikas instrumentus, jāzin kādas ir latviešu gadskārtas un godi, kā arī jāprot skaidrot senos vārdus, kuri ir tautasdziesmās, bet mūsdienās netiek lietoti vai lietoti reti.
Ļoti sīvā konkurencē uz trešo kārtu no Talsu novada, 9.martā uz Rīgu dosies visas trīs komandas; Lībagu sākumskolas, kā arī abas Talsu pamatskolas komandas. Esam lepni, ka Talsu novada bērni ir zinoši, kurus sagatavojuši talantīgi pedagogi.
                                                                                                                        sk. Raimonds Felšs01 Feb 2018
25.janvārī Talsu pamatskolā viesojās 19 mūzikas skolotāji no Tukuma novada.
 25.janvārī Talsu pamatskolā viesojās 19 mūzikas skolotāji no Tukuma novada. Viesošanās mērķis bija iegūt jaunas idejas ikdienas darbam, gūt iedvesmu no kolēģiem Talsos.
Skolotājiem tāpat kā daudzām profesijām ir nepieciešams papildināt, atjaunot savas pedagoģiskās zināšanas un prasmes. Pedagogi bieži vien izmanto iespēju, lai viesotos pie kolēģiem un vērotu viņu vadītās stundas. Šobrīd kad izglītības sistēma ir lielu pārmaiņu priekšā visi esam nelielā neziņā, kas mūs sagaidīs, kāda būs jaunā sistēma, ko tā nesīs.
Tukuma novada mūzikas pedagogi strādā vispārizglītojošās skolās, bija pārstāvēta arī skola, kurā padziļināti apgūst mūziku. Arī mums, pamatskolas mūzikas skolotājiem bija iespēja salīdzināt mūzikas apgūšanas metodes. 
Talsu pamatskolā viss sākās ar koncertu plkst.10.00, kurā piedalījās mūsu skolēni ar dažādiem instrumentāliem priekšnesumiem, klavierspēle, ukuleļu spēle un tamlīdzīgi. Pēc tam kolēģi piedalījās un vēroja mūzikas stunda pie 2.a klases, kura vadīja skolotāja Inga Smildziņa, kā arī pie 5.b klases, kuras vadīja Raimonds Felšs. Stundās rādījām kā mūsu skolēni apgūst dažādu mūzikas instrumentu spēli, skaņu rīkus, lai pēc tam klase varētu muzicēt kopā.
Pēc vērotajām stundām brīdi skolotāji uzkavējās un pārrunāja redzēto, kurā vairāki skolotāji atzina, ka centīsies ieviest savā ikdienas darbā arvien vairāk praktisko muzicēšanu. Kā to apliecina skolas direktore, mūzikas skolotāja Dina Bičule, ka sportā jau nemācās par sportistiem, bet sporto, kādēļ gan mūzikā jāmācās par mūziku, tātad mūzikā arī jāmuzicē!
Tālāk Tukuma mūzikas skolotāji aizbrauca spēka pilni, smaidoši, daudz jaunu radošu ideju pilni, lai vēl uzkrātu labu pieredzi Talsu Dziesmu skolā.
                                                                                                       sk. Raimonds Felšs