Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

22 Jan 2018
Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas

2018. gada 14. februārī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 

No 23. līdz 25. februārim Ķīpsalā notiks starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2018”, kas piedāvā jauniešiem un citiem interesentiem visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē piedalīsies aptuveni 140 izglītības iestādes un nozares uzņēmumi.


22 Jan 2018
MŪSU SKOLAI – 99
Nedēļā, kad atcerējāmies 1991. gada barikāžu aizstāvjus un atzīmējām Talsu vārda dienu, mūsu skolā tika svinēti vēl kādi svētki – skolas 99. dzimšanas diena.
Kā liecina vēstures avoti, Talsu pamatskola dibināta 1919. gada 20. janvārī kā pirmā valsts skola pilsētā. Toreiz tā gan atradās J. Grota ielā, jo tagadējā skolas ēka Gaismas ielā tika uzcelta tikai 1927. gadā.
Skolas dzimšanas dienas svinēšana jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju, taču svētku aktivitātes katru gadu  ir atšķirīgas. Šogad notika talantu konkurss „Mēs – savai skolai”, kurš apliecināja, ka skolā mācās  ļoti apdāvināti bērni ar daudzpusīgām interesēm. Kā jau mācību iestādē, kurā skolēni apgūst mūzikas virziena programmu, plašs talantu spektrs atklājās tieši muzikālajā jomā – uzstājās gan individuālie izpildītāji, gan dueti, gan  lielākas muzikālās apvienības. Ar lielu interesi skatītāji sekoja līdzi arī literārās pasakas lasījumam un ilustrācijām, dejotājas priekšnesumam, karatē un suņa dresētājas  paraugdemonstrējumiem. Pirmo reizi skolas vēsturē tika rādīta skolēna veidota multiplikācijas filma, kura izpelnījās nedalītu skatītāju atsaucību. Pasākuma noslēgumā visa skolas saime vienojās kopīgā dziesmā, vēlot savai skolai „daudz baltu dieniņu”.
Dzimšanas diena ir nosvinēta ar lepnumu un prieku, un tālāk atkal ikdienas darbs ar mācībām, muzicēšanu, darbošanos interešu izglītības pulciņos un iesaistīšanos vairākos projektos, kuri šajā mācību gadā tiek turpināti vai uzsākti īstenot mūsu skolā, lai plecu pie pleca, citam citu atbalstot, tuvotos ne tikai valsts, bet arī mūsu skolas simtgadei.
                                                                                                 Sk. Vineta Lapiņa.


22 Jan 2018
Lepojamies!

20. janvārī Tallinā norisinājās  sacensības "Estonia Open" jaunajā Kalev sporta hallē. Piedalījās 600 sportisti no 9 valstīm. Emīlijai Prihodjko 1.vieta kata U12 un 3.vieta kumite U12 -35, kā arī 1.vieta komandu kumite U12. Lepojamies!
17 Jan 2018
NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA TALSU PAMATSKOLĀ

Latvijas Nacionālā bibliotēka šajā mācību gadā ir uzsākusi jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. Tajā var piedalīties 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni, kuri ar sevis izvēlētās grāmatas fragmenta lasījumu sacenšas pirmajās divās kārtās, kas risinās viņu skolā. 
Šodien, 17. janvārī, skolēni savu lasītprieku, degsmi un varēšanu apliecināja, piedaloties konkursa otrajā kārtā, uz kuru no 5. un 6. klasēm bija izvirzīti pa
ši labākie. No 5.a klases ar savu lasījumu priecēja Estere Keitija Jēkabsone, Marta Grīnerte un Roberts Raudziņš, no 5.b klases uzstājās Marta Uškāne, Laura Mitlere un Daniels Dadzis, bet 6. klasi pārstāvēja Kristīne Čakle un Alise Anna Vaņičkina. Visu dalībnieku sagatavoto veikumu vērtēja šīs sacensības 1. posma žūrija. Kurš gan cits spētu labāk novērtēt lasītāju, ja ne bibliotekāri, kuri atzīst, ka priecājas brīžos, kad redz bērnu turam rokās grāmatu. Īpašs PALDIES par vērtēšanu Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai un Talsu pamatskolas bibliotekārei Ingunai Fricbergai, kā arī 5. b klases skolniecei Martai Burkei-Burkevicai par jauko sveicienu dalībniekiem un klausītājiem. Vērtēšanā iesaistījās arī paši klausītāji, piekto klašu skolēni, un noteica sev tīkamāko lasītāju, kas šoreiz sakrita arī ar žūrijas vērtējumu.Par uzvarētāju tika atzīts 5.a klases skolnieks Roberts Raudziņš, kuram tagad nenogurstot jāgatavojas sacensības nākamajai, starpnovadu, kārtai martā.
Apsveicam Robertu un vēlam pacietību un lasītprieku, kā arī veiksmi nākamajā kārtā! 
                                                                                   Sk. Rudīte Mitlere 


12 Jan 2018
Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji aktīvi darbojās projektā “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs”.
 Gudrinieku skolā dalībnieki pētīja ātrumu, zvaigznes un planētas, piedalījās smilšu nodarbībā, rakstīja ar spalvu un tinti, spēlējot vides izglītības spēli, nostiprināja zināšanas par dzīvniekiem. Gudrinieku skolā tiek izmantotas šādas metodes: darbs ar  informāciju tehnoloģijām, situāciju analīze, spēles, darbnīcas, darbs grupās, problēmu devumi. Skolēniem tiek attīstītas domāšanas, komunikatīvas, sociālas prasmes. Nostiprināta un attīstīta pašiniciatīva.

Atzinīgi tiek novērtēts skolotāja palīga darbs stundās. Skolotājs palīdz skolēniem sekot līdzi mācību vielai stundās. Motivē skolēnu neatslābt, bet produktīvi iesaistīties mācību procesā.
Dabas zinību pulciņā1.klases bērni pētīja un meklēja koku lapas, skuju koku un lapu koku sēklas. Pēc attēliem, sēklu un augļu paraugiem noteica koku sugu. Pēc sēklām noteica dārzeņus. Ko nozīmē brīdinājuma zīmes uz pārtikas produktu iepakojumiem.  Pētnieciskajās nodarbībās bērni noskaidroja vielu fizikālās īpašības.

11 Jan 2018
Skatuves runas konkursa „Zvirbulis” II kārta
Mūsu skolas skolēniem piemīt dažādi talanti, kuri ikdienas darbā tiek ieraudzīti, attīstīti un izkopti. Šodien, 11. janvārī, savu aktiermeistarību demonstrēja skatuves runas konkursa „Zvirbulis” 2. kārtas dalībnieki – skolēni, kuri veiksmīgi sevi apliecināja jau oktobrī  konkursa 1. kārtā.
Jaunieši, pedagoģes Vairas Kamaras atbalstīti, bija sagatavojuši divus priekšnesumus – dzejoli un prozas teksta fragmentu. Tika skandēti gan latviešu, gan citu tautu autoru literārie darbi, arī  anekdotes un tautas pasakas.
Priekšnesumi bija emocionāli un pārliecinoši. Tie priecēja kā pārējos klausītājus, tā žūriju, kura uzteica ikvienu „zvirbuli”, atzīmējot arī pašus labākos, kuriem jāturpina strādāt un gatavoties starpnovadu skatuves runas konkursam, kas notiks jau februārī.
Sveicam pašus labākos „zvirbuļus”! Tie ir Reinis Kurāts (2.a kl.), Laura Rozenšteine (4. kl.), Marta Burke-Burkevica (5.b kl.), Māra Makstniece un Kārlis Hermanis (6. kl. ), Elizabete Anna Bernāne (9.a kl.).       
                                                                                        Sk. Vineta Lapiņa

11 Jan 2018
Paldies! :) Esam gandarīti!09 Jan 2018
Lepojamies!
Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem!
Paldies pedagogiem Daigai Lakšmanei un Gunitai Pauliņai.