Vārdadienas svin: Jurģis, Juris, Georgs
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Kokskaidu granulu ražotnē 10. 04 2018.

Gudrinieku skola 24.03.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

30 Aug 2009
1. septembris
Vāzē smej gladiolas sarkanas,
Baltas asteres aiz loga zied.
Projām ejot, pamirkšķina vasara:
"Draudziņ, tev nu laiks uz skolu iet."
/D. Cabe/

1. septemrī
plkst. 9.00 skolas pagalmā Zinību dienas pasākums
plkst. 10.00 klases stunda

Lai tev interesants šis mācību gads! thumb

27 Jul 2009
Talsu pamatskolas absolventu salidojums 22.augustā
Talsu pamatskolas absolventu salidojuma norise 22.augustā
17.00-18.00 reģistrēšanās un iepazīšanās ar skolu
18.00-19.30 svinīgais pasākums
20.00 -
• ielūkošanās skolas gadu fotogrāfijās
• piemiņas koka stādīšana
• sarunas klašu kolektīvos, tikšanās ar skolotājiem
• dejas un lustēšanās
Dalības maksa Ls 3,-
Līdzi groziņš un labs garastāvoklis!

13 May 2009
Vecākiem
Talsu pamatskolas vadība aicina vecākus pieteikt bērnus pirmajā klasē.
Ārpus mācību stundām skola piedāvā attīstīt skolēnu individuālās intereses:
- padziļināti apgūt angļu un krievu valodu,
- iesaistīties koru, deju, teātra un sporta nodarbībās,
- apmeklēt pagarinātās dienas grupu,
- izmantot bibliotēkas, lasītavas un interneta piedāvājumus,
- konsultēties ar skola atbalsts personālu( psihologu, medmāsu, logopēdu, sociālo pedagogu).


15 Apr 2009
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi”
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” rajona pasākums notika Bērnu un Jauniešu centrā 31. martā. Pasākumā skolu komandas prezentēja un izspēlēja pašu izdomātās un izgatavotās izziņas spēles par tēmu "Mitrāji". Galvenais konkursa noteikums – spēlēm jābūt ar izziņas elementiem, to spēlējot jāuzzina kas jaunu par vidi. Talsu pamatskolas vides izglītības pulciņš skolotājas Sanitas Lejas vadībā arī piedalījās šajā konkursā. Spēli veidoja 8. a klases skolēni un to prezentēs arī Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā Rīgā 24. aprīlī.
Lai viņiem veicas! thumb

15 Apr 2009
Klašu ansambļu skate "Lai skan!"
Viena no skanīgākajām Talsu pamatskolas tradīcijām ir klašu ansambļu skate "Lai skan!". Šogad konkursu vadīja glābējkomanda "Cepums" - Ilze Pētersone un Jānis Lielmanis. Katrs klašu kolektīvs bija rūpigi strādājis pie sava priekšnesuma. Dziedatājus vērtēja kompetenta žūrija - Antra Vētra, Sanita Kniploka, Aivars Zutis. 1.-4. klašu grupā skanīgākā klase 2. b ar dziesmu "Riču raču", bet 5.-9. klašu grupā uzvarēja 5. a klase ar dziesmu "Sūnciema veči".
Vissirsnīgāko paldies sakām mūzikas skolotājām Dinai Bičulei un Ingai Smildziņai par skolēnu sagatavošanu konkursam! smile

13 Apr 2009
Jauniešu diena "Laiku lokos"
Jau sesto gadu pēc kārtas piedalījāmies Talsu rajona skolēnu pašpārvalžu un jauniešu klubu apvienību organizētajā jauniešu dienā "Kopā esam, darām, varam". Šī gada jauniešu dienas tēma bija "Laiku lokos". Katra skolēnu pašpārvalde gatavoja instalāciju "Laika mašīna" un prezentēja savas organizācijas "Nākotnes vīziju". Bijām ļoti gandarīti par iegūto godpilno III vietu popularizējot domu "Nekur nav tik labi kā mājās!". Mūsu skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistījās komandu cīņās "Ceļojums laikā", kā arī radoši strādāja pie "Laikmetu dejām". Muzikālus sveicienus saņēmām no Talsu BJC ģitārstudijas N dalībniekiem.
Diena bija ļoti spraiga un interesanta un vakars noslēdzās ar konkursa "Nots" dalībnieku, Intara Busuļa un grupas "Mofo" koncertiem.
Protams, izturīgākie varēja izlocīt kājas arī diskotēkā!

Paldies dalībniekiem un organizētājiem! thumb

02 Mar 2009
Valodas trasīte
26. februārī mūsu skolas 5., 6. klašu skolēnu komanda, atsaucoties 2. pamatskolas aicinājumam, piedalījās pasākumā „Valodas trasīte”. Pasākums bija veltīts latviešu valodai un literatūrai, jo 23. februāris bija Dzimtās valodas diena.
Mūsu skolu pārstāvēja Līga Jesiņēviča (5. b), Edīte Bloka, Sabīne Straume, Ojārs Leja, Rihards Grīnfogels (6. a). Skolēni sagatavoja un uzstājās ar prezentāciju par tēmu „Mana valoda”, kā arī piedalījās „valodas trasītē” ar 11 kontrolpunktiem skolas teritorijā. Katrā kontrolpunktā bija jāpierāda savas zināšanas un attapība kādā ar valodu saistītā jautājumā, arī dziedāšanā un sniega torņa celšanā.
Kaut arī laiks bija drēgns un mitrs, tomēr tas nespēja sabojāt piedalīšanās prieku. Šajā pasākumā nebija ne zaudētāju, ne uzvarētāju, visas komandas beigās sagaidīja dāvanu koks, silta tēja un pateicība par piedalīšanos. Atsevišķi skolēni tika īpaši pamanīti – mūsu komandas Ojārs saņēma nomināciju kā atraktīvais puisis zaļajā cepurē.

24 Feb 2009
Pop- street
Lai redzētu, kā šogad skolēni sagatavojuši priekšnesumus žūrijas komisijai(L. Jumejai, I. Fricbergai, M.Simsonei, A. Lapiņam) atlika ieslēgt lielo plazmas televizoru un viņus laipni uzrunāja raidījuma POP STREET vadītājas Baiba un Madara. Priekšnesumi mijās ar reklāmām, kuras savukārt piedāvāja atraktīvie skolēnu pašpārvaldes aktīvisti. Skatītājiem bija iespēja vērot deviņus priekšnesumus, no kuriem trim pienācās galvenā balva piedalīšanās rajona POP ielā Talsu tautas namā šā gada 28. februārī. Lai veicas mūsu favorītiem - Lady gaga ar dziesmu "Poker face"(S. Zelts A. Pētersone, A. Pētersone, M. Grīntāle, D.Līkopa), Rocky ar dziesmu "Eye of the Tiger" (J. Freimanis, H. Poļakovs, P. Lagzdiņš,O. Marozovs) un
Boney - M ar dziesmu "Daddy cool". thumb