Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

18 Jul 2010
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki bija skaisti!
Mežaparka Lielajā estrādē notika koru koncerts „Mana zeme – zemīte skaistā”, kurā starp 12 600 dziedātājiem skanēja arī mūsu skolas zēnu kora (vad. Dina Bičule) un 5.-9. klašu kora (vad. I. Smildziņa) balsis.
Pēc koncerta notika publikas un svētku dalībnieku sadziedāšanās.
Svētku noslēguma krāšņākais pasākums bija tautas deju lielkoncerts „Deja kāpj debesīs”, kas notika Daugavas stadionā. Savu dejas soli daudzo (13 760) dejotāju vidū ritināja arī 3.-4. klašu deju kolektīvs "Žuburiņš"( vad. I. Fricberga).
Dziesmu svētku ietvaros, Vērmanes dārzā aktīvi darbojās skolēni, kuri vēlējās izglītot svētku dalībniekus un viesus vides jautājumos.
Spēlējot mūsu skolas vides pulciņa (vad. S. Leja) izveidoto spēli "Klimata pārmaiņas" varēja uzzināt, kā ikdienas rīcība spēj izraisīt klimata pārmaiņas uz Zemes un kā risināt problēmas, kas radušās klimata pārmaiņu rezultātā, kā arī dažādus citus ar klimata pārmaiņām saistītus jautājumus.
Radošajās darbnīcās "Iegriez vilciņu" ikviens varēja piedalīties kokapstrādes pulciņa (vad. A. Cielēns) veidoto vilciņu apgleznošanā.
Liels paldies vides un kokapstrādes pulciņu dalībniekiem, dziedātājiem, dejotājiem par izturību, kā arī pedagogiem par ieguldīto darbu svētku sagatavošanā un norisē! smile
Dziesmu svētku galerija.

18 Jul 2010
Koru finālskate Rīgā.
7. jūlijā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros notika koru finālkonkurss. Šajā skatē piedalījās arī mūsu skolas zēnu koris un ieguva 4. vietu. Ļoti priecājamies un lepojamies ar zēnu sasniegumiem. Par viņu dziedātprasmi jāpateicas diriģentei Dinai Bičulei. Paldies koncertmeistarei Gunitai Pauliņai.
Jūs esat lieliski!
thumb

23 Apr 2010
Vides konkursā 3.labākie valstī!
Noslēdzies Valsts vides spēļu konkurss, kurā mūsu skolas komanda (9.a klase ar audzinātāju Sanitu Leju) ieguvusi augsto 3.vietu valstī, tādējādi jau otro gadu pēc kārtas iekļūstot valsts laureātu vidū!!!
thumb Apsveicam skolotāju S.Leju un 9.a klases skolēnus!

23 Apr 2010
smile Veiksmīgi noslēgusies skolas akreditācija
Šonedēļ, 20. un 21.aprīlī skolā akreditācijas procesa ietvaros mūsu skolu vērtēja 3 eksperti, citu Latvijas novadu skolu direktori- Jānis Pūce (Engures vidusskola), Sergejs Beļčikovs (Druvas vidusskola) un Dzintra Bērtulsone (Gaiķu pamatskola). Eksperti intensīvi šīs divas dienas izvērtēja skolas darbību un vēroja 18 mācību stundas matemātikā, latviešu valodā, bioloģijā, sportā un vizuālajā mākslā. Otrās dienas noslēgumā eksperti paziņoja savus pirmos iespaidus, novērtējot mūsu skolas darbu pozitīvi. Tagad atliek gaidīt ekspertu noslēguma ziņojumu, kurā skolas darbība būs izvērtēta pietiekami sīki visos aspektos, bet varam būt droši, ka Talsu pamatskola būs akreditēta uz maksimālo termiņu- 6 gadiem ar augstu ekspertu komisijas atzinumu!
Lai mums visiem- skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem pietiek spēka un izturības vēl vairāk pilnveidot skolas dzīvi un darba kvalitāti!

27 Mar 2010
Mēs lepojamies......
thumb Apsveicam mūsu sākumskolas skolēnu deju kolektīva "Žuburiņš" dalībniekus ar iegūto 1.pakāpes diplomu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Talsu novada skolu tautas deju kolektīvu atlases skatē.
Žūrija - deju lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja un virsvadītāja Baiba Šteina, Lielkoncerta mākslinieciskais vadītājs, virsvadītājs Agris Daņiļēvičs, Lielkoncerta virsvadītāja Olga Freiberga, Lielkoncerta Kurzemes novada deju virsvadītāja asistente Inese Buša, projekta vadītāja Ilze Mažāne un tehniskā sekretāre Juliāna Maksimova - neskopojās ar labiem vārdiem, atzīstot, ka Talsu novads (arī mūsu ŽUBURIŅŠ) izcēlies ar savu augsto sniegumu.
Lepojamies ar dejotājiem un kolektīva vadītāju Ingunu Fricbergu. Paldies arī visiem atbalstītājiem!

27 Mar 2010
thumb Mēs lepojamies........
Apsveicam ar augstajiem sasniegumiem Talsu, Dundagas un Rojas starpnovada mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus:
thumb Mariju Vasiļevsku ar 1.vietu 4.klašu latviešu valodas olimpiādē (sk.D.Sidra)
thumb Ansi Spruģevicu ar 3.vietu 4.klašu matemātikas olimpiādē (sk.D.Sidra)
thumb Elizabeti Freibergu ar 1.vietu 5.-6.klašu mājturības olimpiādē meitenēm (sk. G.Upnere)
thumb Laini Šteinbergu ar 3.vietu 9.klašu latviešu valodas olimpiādē (sk.V.Lapiņa)

Priecājamies arī par pārējiem olimpiāžu dalībnieku rezultātiem!

21 Mar 2010
Mēs lepojamies.....
17. martā Talsu novada BJC notika ikgadējais Vides izziņas spēļu konkurss. Šī gada tēma „Klimata pārmaiņas” . Konkursa mērķis - radīt pašiem savas izziņas spēles, kuras spēlējot dalībnieks uzzinās kaut ko jaunu par vidi.
Savu spēli prezentēja arī mūsu skolas vides pulciņš skolotājas Sanitas Lejas vadībā. Viņu intereses un ieguldītais darbs vainagojās panākumiem -
I pakāpe.
thumb
Spēli viņi prezentēs valsts konkursā Rīgā 2010.gada 23.aprīlī. Interesantākās spēles autori valstī piedalīsies noslēguma pasākumā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

21 Mar 2010
Mēs lepojamies.....
12.martā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā notika ikgadējais vokālās mūzikas konkurss „Balsis”.
Šajā gadā vieni no visskanīgākajiem kolektīviem ir 3.-4.kl.ansamblis, (I pakāpes laureāti) vadītāja Dina Bičule un 5.-9. kl. ansamblis ( II pakāpes laureāti) vadītāja Inga Smildziņa.thumb