Vārdadienas svin: Melisa, Meldra, Meldris
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

22 Feb 2010
wink Aicinām pieteikt skolēnus mācībām Talsu pamatskolā
Aicinām pieteikt skolēnus mācībām 1. un 5.klasēs 2010./2011.m.g.

Skola piedāvā papildus bez maksas sākot ar 1.klasi:
* apgūt angļu valodu,
* datorzinības,
* darboties vokālajā studijā un tautisko deju nodarbībās,
* apgūt mūzikas instrumentu spēli,
* darboties sporta sekcijā,
* sagatavot uzdoto un pavadīt laiku pedagoga uzraudzībā līdz 18.00


Sākot ar 5.klasi apgūt ģitāras spēli.

1.klašu audzinātājas Gita Liepājniece un Dace Sidra aicina pieteikt skolēnus mācībām 1.klasē jau šobrīd.

Gaidīsim skolēnus arī pārējās klasēs.
Tālrunis 63291842, 29468902 vai personīgi Talsu pamatskolā

12 Feb 2010
Meten’s brauca pār kalniņu
Meten’s brauca pār kalniņu
Saules groži rociņā…….
(Latviešu tautasdziesma)
„Jauno paaudzi vajag arī mācīt turēties pie tēvutēvu krietnām ieražām. Gana daudz labu ieražu aizgājušas postā. Tomēr tas, kas vēl labs un derīgs tautas dzīvē un kas vēl piemiņā atstāts no sentēvu laikiem, lai to piekopjam, lai to cienījam, kur un kā vien iespējams.”
Šie ir vairāk kā pirms simts gadiem Kronvaldu Ata teiktie vārdi, taču ļoti aktuāli arī šodien. Un kur gan, ja ne skolā, mēs varam šīs senās ieražas ieviest un mācīt.
Šajā mācību gadā Talsu pamatskolā skolā viens no audzināšanas mērķiem ir latvisko ieražu apzināšana un iedzīvināšana skolas un klases pasākumos.
Vairākas pazīmes norāda, ka senlatviešiem gadumija bijusi Meteņos, latīņu valodā „meta” nozīmē griešanās vietu, gadu robežu, latviešiem „meti” nozīmē laika griežus, mēru. Metenī zemkopji sākuši gatavoties jau

10 Feb 2010
Sacensības tautasbumbā.
Skolas vadība izsaka pateicību mūsu sportistiem:
Edvardam Bernānam,
Artim Einštālam,
Tomasam Hermanim,
Reinim Jākobsonam,
Lūkasam Kenigsvaldam,
Rinaltam Ignašam,
Valdim Mozulim,
Danielam Mūrniekam,
Emīlam Saukam,
Ansim Spruģevicam,
Aigaram Erķevicam.
par iegūto I vietu
Talsu novada skolēnu sacensībās
„Tautas bumbā”.
Paldies sporta skolotājam
Aivaram Lakstīgalam.

05 Feb 2010
Aptauja.
Lūdzam vecākus aizpildīt aptauju par Talsu pamatskolas izvērtējumu:
www.visidati.lv/aptauja/329738727/

Paroli aptaujas izpildei nogādāsim jums ar bērnu starpniecību. Paldies!

20 Jan 2010
Talsu pamatskolā piedāvājam
• 1.-2.klasei kā fakultatīvās stundas tiek piedāvātas angļu valoda (sk.G.Liepājniece)un datorzinības(U.Katlaps).
• 1.-4.klasei ir pagarinātās dienas grupa, kuru vada klašu audzinātāji.
• Mācību priekšmetu konsultācijās var nostiprināt un papildināt zināšanas,
• 9.klases, matemātikas skolotājai L.Riekstiņai palīdzot, 1 reizi nedēļā risina paaugstinātas grūtības uzdevumus. Šāda iespēja ir ES projekta ietvaros.
• Skolēniem ir iespēja arī dziedāt skolas koros(sk.I.Smildziņa un D.Bičule).Mūsu skolas kori ir piedalījušies un ieguvuši atzinību gan novada robežās, gan valsts organizētajos koru pasākumos.
• Teātra pulciņā darbojas atraktīvi, teātra mākslu mīloši jaunieši(sk.V.Kukute).
• Skolā darbojas Tautisko deju kolektīvs” Žuburiņš”. Sk. I.Fricbergas vadībā mazie dejotāji aktīvi gatavojas skatēm un Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkiem.
• Sporta nodarbības vada A.Lakstīgala.Ar

15 Dec 2009
Ziemas saulgrieži
Cien. vecāki!
Būsiet mīļi gaidīti Talsu pamatskolā
17. decembrī plkst. 17.30
Ziemas saulgriežu koncertā

23 Nov 2009
Talsu pamatskolas forums
Idejām bagāta diena Talsu pamatskolā.

Pēc skaisti nosvinētiem valsts svētkiem Talsu pamatskolas kolektīvs sestdien, 21. novembrī, visus interesentus aicināja uz forumu, kura mērķis bija izvērtēt skolas darbu dažādās jomās un noskaidrot turpmākos uzdevumus, kas veicinātu skolas attīstību. Īpaši tika gaidīti skolēnu vecāki, absolventi, kā arī jebkurš aktīvs sabiedrības pārstāvis. Jāatzīst, ka vecāku ieinteresētība varēja būt lielāka, jo skolas darbībā ļoti nozīmīgs ir tieši viņu viedoklis.
Foruma dalībnieki darbojās sešās darba grupās:
1. Atbalsts skolēniem personības veidošanā (vadītāja Doloresa Lepere).
2. Atbalsts skolēniem mācību darbā (vad. Ingars Kļaviņš).
3. Skolas vide (vad. Ināra Veismane).
4. Karjeras izglītība (vad. Rita Grence).
5. Sadarbība ar vecākiem (vad. Līga Ārberga).
6. Skolas iekšējās kārtības noteikumi (vad. Uldis Katlaps).
Grupu darba pirmajā posmā tika apzinātas katrā jomā esošās problēmas un

17 Nov 2009
Uzaicinām Jūs piedalīties TALSU PAMATSKOLAS FORUMĀ.
2009.gada 21.novembrī plkst.10.00

Forumā paredzēts izvērtēt Talsu pamatskolas darbību un noskaidrot turpmāk veicamos darbus skolas attīstībai.

Plānotā darba kārtība:
9.00 Reģistrēšanās /informatīvie materiāli/
10.00 Foruma atklāšana /apsveikuma vārdi, informācija par foruma norisi, 7 darba grupu tēmu prezentācija/
10.15 Darbs grupās – 1.posms /esošās situācijas apzināšanās, problēmu izvirzīšana/
11.00 Darba grupu prezentācijas
12.00 Kafijas galds
12.40 Informācija par foruma tālāko norisi
12.50 Darbs grupās – 2.posms /noteikto problēmu iespējamie risinājumi/
13.30 Izvirzīto risinājumu prezentācija
14.10 Balsošana par veiksmīgākajām idejām
14.25 Balsošanas rezultātu paziņošana
14.30 Noslēgums

Būsim gandarīti, ja arī Jūs varēsiet ieplānot savu laiku, lai sniegtu ieguldījumu Talsu pamatskolas attīstībā!