Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

21 Mar 2010
Vai tu esi gudrāks par ceturtklasnieku?
16. martā Talsu pamatskolā notika konkurss "Vai tu esi gudrāks par ceturtklasnieku?"
Konkursā piedalījās Talsu novada deputāte Ina Jurkeviča, Talsu novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes darba metodiķe Līva Tauverka-Štauere un mūsu skolas direktors Uldis Katlaps. Dalībniekiem bija zinoši un uzmanīgi palīgi no 4. klases- Anastasija, Roberts, Ansis, Marija, Rūdis un Rinalts. Pieaugušie un skolēni varēja parādīt savas zināšanas latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās un mūzikā. Konkurss bija spraigs un interesants. thumb
...Un kādā jautājumā arī pieaugušajiem jāsaka tradicionālie vārdi: "Es neesmu gudrāks par ceturtklasnieku! " laughing
Paldies mūsu skolas absolventiem Sandim Pūcem, Oskaram Beļikovam un Stellai Valbergai ( Talsu Valsts ģimnāzija) par konkursa rīkošanu.

16 Mar 2010
Komiksu konkurss
Īpašs zaļš paldies 9. a klases skolniekam
Marisam Bumbieram par piedalīšanos
2. „Projekta Pēdas” organizētajā
komiksu konkursā.

Žūrijiski sirsnīgs paldies arī visiem skolotājiem/draugiem/radiem u.c., kas
mudināja jauniešus piedalīties konkursā, palīdzēja ar padomiem un aizsūtīja tos
„Projektam Pēdas”.

22 Feb 2010
Mēs lepojamies ar...................
smile Mēs lepojamies ar mūsu skolēnu augstajiem sasniegumiem Talsu, Rojas un Dundagas novadu apvienotajā olimpiādē matemātikā!

Apsveicam:
thumb Kristapu Smilgaini ar 1.vietu 6.klašu grupā;
thumb Matīsu Putniņu ar 2.vietu 5.klašu grupā!

Sveicam arī viņu skolotāju Līviju Riekstiņu!

22 Feb 2010
wink Aicinām pieteikt skolēnus mācībām Talsu pamatskolā
Aicinām pieteikt skolēnus mācībām 1. un 5.klasēs 2010./2011.m.g.

Skola piedāvā papildus bez maksas sākot ar 1.klasi:
* apgūt angļu valodu,
* datorzinības,
* darboties vokālajā studijā un tautisko deju nodarbībās,
* apgūt mūzikas instrumentu spēli,
* darboties sporta sekcijā,
* sagatavot uzdoto un pavadīt laiku pedagoga uzraudzībā līdz 18.00


Sākot ar 5.klasi apgūt ģitāras spēli.

1.klašu audzinātājas Gita Liepājniece un Dace Sidra aicina pieteikt skolēnus mācībām 1.klasē jau šobrīd.

Gaidīsim skolēnus arī pārējās klasēs.
Tālrunis 63291842, 29468902 vai personīgi Talsu pamatskolā

12 Feb 2010
Meten’s brauca pār kalniņu
Meten’s brauca pār kalniņu
Saules groži rociņā…….
(Latviešu tautasdziesma)
„Jauno paaudzi vajag arī mācīt turēties pie tēvutēvu krietnām ieražām. Gana daudz labu ieražu aizgājušas postā. Tomēr tas, kas vēl labs un derīgs tautas dzīvē un kas vēl piemiņā atstāts no sentēvu laikiem, lai to piekopjam, lai to cienījam, kur un kā vien iespējams.”
Šie ir vairāk kā pirms simts gadiem Kronvaldu Ata teiktie vārdi, taču ļoti aktuāli arī šodien. Un kur gan, ja ne skolā, mēs varam šīs senās ieražas ieviest un mācīt.
Šajā mācību gadā Talsu pamatskolā skolā viens no audzināšanas mērķiem ir latvisko ieražu apzināšana un iedzīvināšana skolas un klases pasākumos.
Vairākas pazīmes norāda, ka senlatviešiem gadumija bijusi Meteņos, latīņu valodā „meta” nozīmē griešanās vietu, gadu robežu, latviešiem „meti” nozīmē laika griežus, mēru. Metenī zemkopji sākuši gatavoties jau

10 Feb 2010
Sacensības tautasbumbā.
Skolas vadība izsaka pateicību mūsu sportistiem:
Edvardam Bernānam,
Artim Einštālam,
Tomasam Hermanim,
Reinim Jākobsonam,
Lūkasam Kenigsvaldam,
Rinaltam Ignašam,
Valdim Mozulim,
Danielam Mūrniekam,
Emīlam Saukam,
Ansim Spruģevicam,
Aigaram Erķevicam.
par iegūto I vietu
Talsu novada skolēnu sacensībās
„Tautas bumbā”.
Paldies sporta skolotājam
Aivaram Lakstīgalam.

05 Feb 2010
Aptauja.
Lūdzam vecākus aizpildīt aptauju par Talsu pamatskolas izvērtējumu:
www.visidati.lv/aptauja/329738727/

Paroli aptaujas izpildei nogādāsim jums ar bērnu starpniecību. Paldies!

20 Jan 2010
Talsu pamatskolā piedāvājam
• 1.-2.klasei kā fakultatīvās stundas tiek piedāvātas angļu valoda (sk.G.Liepājniece)un datorzinības(U.Katlaps).
• 1.-4.klasei ir pagarinātās dienas grupa, kuru vada klašu audzinātāji.
• Mācību priekšmetu konsultācijās var nostiprināt un papildināt zināšanas,
• 9.klases, matemātikas skolotājai L.Riekstiņai palīdzot, 1 reizi nedēļā risina paaugstinātas grūtības uzdevumus. Šāda iespēja ir ES projekta ietvaros.
• Skolēniem ir iespēja arī dziedāt skolas koros(sk.I.Smildziņa un D.Bičule).Mūsu skolas kori ir piedalījušies un ieguvuši atzinību gan novada robežās, gan valsts organizētajos koru pasākumos.
• Teātra pulciņā darbojas atraktīvi, teātra mākslu mīloši jaunieši(sk.V.Kukute).
• Skolā darbojas Tautisko deju kolektīvs” Žuburiņš”. Sk. I.Fricbergas vadībā mazie dejotāji aktīvi gatavojas skatēm un Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkiem.
• Sporta nodarbības vada A.Lakstīgala.Ar