Vārdadienas svin: Melisa, Meldra, Meldris
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

06 Oct 2009
Konkurss dabaszinātnēs un matemātikā
5. oktobrī sākas konkurss dabaszinātnēs un matemātikā. Aicinām visus 7., 8. un 9. klašu skolēnus katru nedēļu atbildēt uz jautājumiem par fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku. Konkurss norisināsies vairākās kārtās un noslēgsies mācību gada beigās ar klātienes konkursu pašiem labākajiem.
Skolēniem jāreģistrējas individuāli un katru nedēļu jāatbild uz 8 jautājumiem.
Iesaisties un esi labākais!

IESKATIES! www.dzm.lv

05 Oct 2009
VALODAS SVĒTKI MIĶEĻDIENAS NOSKAŅĀS.
Talsu pamatskolā tradicionāli septembris ir mēnesis, kurā skolēni gatavojas Eiropas Valodu dienas atzīmēšanai.
Kā ieskaņa šiem svētkiem ir Dzejas dienas. Ikkatru gadu 11. septembrī skolas pagalmā visu klašu skolēni kopīgiem spēkiem veido krāšņu ziedu paklāju, šogad radošā darba tēma bija „Pa krāsainu varavīksnes tiltu.” Skolēniem bija iespēja tikties ar Ievu Samauksu, grāmatas „Kā uzburt sniegu” autori, kura interesentus iepazīstināja ar savu jaunāko dzeju.
Eiropas Valodu dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodas apguves svarīgumam, kā arī atzīt un cienīt jebkuras tautas valodu. Tieši tāpēc, pievēršot vislielāko uzmanību savai dzimtajai valodai, valodas nedēļas ietvaros katrā klasē skolēni gatavojās runas mākslas konkursam „Zvirbulis,” mācoties daiļdarbu latviešu valodā..
Jāpiezīmē, ka Talsu pamatskolā lielu uzmanība tiek pievērsta arī svešvalodu apguvei. Mūsu absolventi var lepoties ar labām svešvalodu zin

17 Sep 2009
Rudens pārgājiena bildes

30 Aug 2009
1. septembris
Vāzē smej gladiolas sarkanas,
Baltas asteres aiz loga zied.
Projām ejot, pamirkšķina vasara:
"Draudziņ, tev nu laiks uz skolu iet."
/D. Cabe/

1. septemrī
plkst. 9.00 skolas pagalmā Zinību dienas pasākums
plkst. 10.00 klases stunda

Lai tev interesants šis mācību gads! thumb

27 Jul 2009
Talsu pamatskolas absolventu salidojums 22.augustā
Talsu pamatskolas absolventu salidojuma norise 22.augustā
17.00-18.00 reģistrēšanās un iepazīšanās ar skolu
18.00-19.30 svinīgais pasākums
20.00 -
• ielūkošanās skolas gadu fotogrāfijās
• piemiņas koka stādīšana
• sarunas klašu kolektīvos, tikšanās ar skolotājiem
• dejas un lustēšanās
Dalības maksa Ls 3,-
Līdzi groziņš un labs garastāvoklis!

13 May 2009
Vecākiem
Talsu pamatskolas vadība aicina vecākus pieteikt bērnus pirmajā klasē.
Ārpus mācību stundām skola piedāvā attīstīt skolēnu individuālās intereses:
- padziļināti apgūt angļu un krievu valodu,
- iesaistīties koru, deju, teātra un sporta nodarbībās,
- apmeklēt pagarinātās dienas grupu,
- izmantot bibliotēkas, lasītavas un interneta piedāvājumus,
- konsultēties ar skola atbalsts personālu( psihologu, medmāsu, logopēdu, sociālo pedagogu).


15 Apr 2009
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi”
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” rajona pasākums notika Bērnu un Jauniešu centrā 31. martā. Pasākumā skolu komandas prezentēja un izspēlēja pašu izdomātās un izgatavotās izziņas spēles par tēmu "Mitrāji". Galvenais konkursa noteikums – spēlēm jābūt ar izziņas elementiem, to spēlējot jāuzzina kas jaunu par vidi. Talsu pamatskolas vides izglītības pulciņš skolotājas Sanitas Lejas vadībā arī piedalījās šajā konkursā. Spēli veidoja 8. a klases skolēni un to prezentēs arī Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā Rīgā 24. aprīlī.
Lai viņiem veicas! thumb

15 Apr 2009
Klašu ansambļu skate "Lai skan!"
Viena no skanīgākajām Talsu pamatskolas tradīcijām ir klašu ansambļu skate "Lai skan!". Šogad konkursu vadīja glābējkomanda "Cepums" - Ilze Pētersone un Jānis Lielmanis. Katrs klašu kolektīvs bija rūpigi strādājis pie sava priekšnesuma. Dziedatājus vērtēja kompetenta žūrija - Antra Vētra, Sanita Kniploka, Aivars Zutis. 1.-4. klašu grupā skanīgākā klase 2. b ar dziesmu "Riču raču", bet 5.-9. klašu grupā uzvarēja 5. a klase ar dziesmu "Sūnciema veči".
Vissirsnīgāko paldies sakām mūzikas skolotājām Dinai Bičulei un Ingai Smildziņai par skolēnu sagatavošanu konkursam! smile