Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

15 Dec 2009
Ziemas saulgrieži
Cien. vecāki!
Būsiet mīļi gaidīti Talsu pamatskolā
17. decembrī plkst. 17.30
Ziemas saulgriežu koncertā

23 Nov 2009
Talsu pamatskolas forums
Idejām bagāta diena Talsu pamatskolā.

Pēc skaisti nosvinētiem valsts svētkiem Talsu pamatskolas kolektīvs sestdien, 21. novembrī, visus interesentus aicināja uz forumu, kura mērķis bija izvērtēt skolas darbu dažādās jomās un noskaidrot turpmākos uzdevumus, kas veicinātu skolas attīstību. Īpaši tika gaidīti skolēnu vecāki, absolventi, kā arī jebkurš aktīvs sabiedrības pārstāvis. Jāatzīst, ka vecāku ieinteresētība varēja būt lielāka, jo skolas darbībā ļoti nozīmīgs ir tieši viņu viedoklis.
Foruma dalībnieki darbojās sešās darba grupās:
1. Atbalsts skolēniem personības veidošanā (vadītāja Doloresa Lepere).
2. Atbalsts skolēniem mācību darbā (vad. Ingars Kļaviņš).
3. Skolas vide (vad. Ināra Veismane).
4. Karjeras izglītība (vad. Rita Grence).
5. Sadarbība ar vecākiem (vad. Līga Ārberga).
6. Skolas iekšējās kārtības noteikumi (vad. Uldis Katlaps).
Grupu darba pirmajā posmā tika apzinātas katrā jomā esošās problēmas un

17 Nov 2009
Uzaicinām Jūs piedalīties TALSU PAMATSKOLAS FORUMĀ.
2009.gada 21.novembrī plkst.10.00

Forumā paredzēts izvērtēt Talsu pamatskolas darbību un noskaidrot turpmāk veicamos darbus skolas attīstībai.

Plānotā darba kārtība:
9.00 Reģistrēšanās /informatīvie materiāli/
10.00 Foruma atklāšana /apsveikuma vārdi, informācija par foruma norisi, 7 darba grupu tēmu prezentācija/
10.15 Darbs grupās – 1.posms /esošās situācijas apzināšanās, problēmu izvirzīšana/
11.00 Darba grupu prezentācijas
12.00 Kafijas galds
12.40 Informācija par foruma tālāko norisi
12.50 Darbs grupās – 2.posms /noteikto problēmu iespējamie risinājumi/
13.30 Izvirzīto risinājumu prezentācija
14.10 Balsošana par veiksmīgākajām idejām
14.25 Balsošanas rezultātu paziņošana
14.30 Noslēgums

Būsim gandarīti, ja arī Jūs varēsiet ieplānot savu laiku, lai sniegtu ieguldījumu Talsu pamatskolas attīstībā!

06 Oct 2009
Konkurss dabaszinātnēs un matemātikā
5. oktobrī sākas konkurss dabaszinātnēs un matemātikā. Aicinām visus 7., 8. un 9. klašu skolēnus katru nedēļu atbildēt uz jautājumiem par fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku. Konkurss norisināsies vairākās kārtās un noslēgsies mācību gada beigās ar klātienes konkursu pašiem labākajiem.
Skolēniem jāreģistrējas individuāli un katru nedēļu jāatbild uz 8 jautājumiem.
Iesaisties un esi labākais!

IESKATIES! www.dzm.lv

05 Oct 2009
VALODAS SVĒTKI MIĶEĻDIENAS NOSKAŅĀS.
Talsu pamatskolā tradicionāli septembris ir mēnesis, kurā skolēni gatavojas Eiropas Valodu dienas atzīmēšanai.
Kā ieskaņa šiem svētkiem ir Dzejas dienas. Ikkatru gadu 11. septembrī skolas pagalmā visu klašu skolēni kopīgiem spēkiem veido krāšņu ziedu paklāju, šogad radošā darba tēma bija „Pa krāsainu varavīksnes tiltu.” Skolēniem bija iespēja tikties ar Ievu Samauksu, grāmatas „Kā uzburt sniegu” autori, kura interesentus iepazīstināja ar savu jaunāko dzeju.
Eiropas Valodu dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodas apguves svarīgumam, kā arī atzīt un cienīt jebkuras tautas valodu. Tieši tāpēc, pievēršot vislielāko uzmanību savai dzimtajai valodai, valodas nedēļas ietvaros katrā klasē skolēni gatavojās runas mākslas konkursam „Zvirbulis,” mācoties daiļdarbu latviešu valodā..
Jāpiezīmē, ka Talsu pamatskolā lielu uzmanība tiek pievērsta arī svešvalodu apguvei. Mūsu absolventi var lepoties ar labām svešvalodu zin

17 Sep 2009
Rudens pārgājiena bildes

30 Aug 2009
1. septembris
Vāzē smej gladiolas sarkanas,
Baltas asteres aiz loga zied.
Projām ejot, pamirkšķina vasara:
"Draudziņ, tev nu laiks uz skolu iet."
/D. Cabe/

1. septemrī
plkst. 9.00 skolas pagalmā Zinību dienas pasākums
plkst. 10.00 klases stunda

Lai tev interesants šis mācību gads! thumb

27 Jul 2009
Talsu pamatskolas absolventu salidojums 22.augustā
Talsu pamatskolas absolventu salidojuma norise 22.augustā
17.00-18.00 reģistrēšanās un iepazīšanās ar skolu
18.00-19.30 svinīgais pasākums
20.00 -
• ielūkošanās skolas gadu fotogrāfijās
• piemiņas koka stādīšana
• sarunas klašu kolektīvos, tikšanās ar skolotājiem
• dejas un lustēšanās
Dalības maksa Ls 3,-
Līdzi groziņš un labs garastāvoklis!