Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

20 Nov 2008
Projektu nedēļa "Tu esi Latvija"
No 11. novembra līdz 14. novembrim Talsu pamatskolā notika projektu nedēļa. Izvēlētās projektu tēmas bija par Latviju. Šajā nedēļā skolēni darbojās arī radoši -meklēja, veidoja, zīmēja, aplicēja. Skolēni veidoja grāmatiņas par Latviju, vāca materiālus " Latvija krāsās". Iepazinās ar latviskām tradīcijām un latviešu tautastērpiem. Apkopoja materiālus par Latvijas upēm, ezeriem, kalniem un pauguriem. Lepojās ar Latvijas ievērojamākajiem cilvēkiem. Izzināja Latvijas prezidentu biogrāfijas, apbalvojumus. Skolēni - gidi izstrādāja maršrutus par Talsiem. Visi savus projektus lieliski prezentēja noslēguma pasākumā. Mēs esam radīti, lai pasaules zarotnē ienestu vērtības un krāsas, ko mūsu vietā neviens cits neienesīs.
Mums piešķirta brīnišķīga tēvzeme. Mīlēsim to un sargāsim!

20 Nov 2008
Tu esi Latvija
Skolas vadība pateicas skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistījās pasākuma ciklā „Tu esi Latvija”

Esam piedalījušies
„Skani Latvija”
 8. Latvijas zēnu koru salidojumā
 Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala”
 Tautas deju pasākums Vilksim košu zelta jostu”
 Skatuves runas konkurss „Tu esi Latvija”
„Zaļo Latvija”
 Vides izglītības projekts ”Es pats Latvija”
 Koku stādīšanas akcija ”Ozolzeme Latvija”
„Izzini Latviju”
 Konkurss skate „Mana skola”
„Svinēsim Latvijas svētkus”
 Metodiskais materiāls
 Konkurss „Kas pagātni pētī nākotni svētī”

20 Nov 2008
Man cepure trīs stūriem
Cik lielu daļu no visa Jūsu aksesuāru klāsta sastāda cepures? Un kad pēdējo reizi tās tika lietotas? Papētot cilvēkus uz ielām, nākas secināt, ka diemžēl cepures nav pie mums lielā cieņā. Bet kāpēc mums tā nepatīk cepures? Nav cilvēku, kuram nepiestāvētu cepure. Vajag tikai atrast īsto! Savu cepuri meklēja, veidoja un demonstrēja arī Talsu pamatskolas skolēni. Jāsaka, ka cepures bija netradicionālas, jo skolēni tās gatavoja no dažādiem materiāliem. Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas pirmo klašu skolēni ar savdabīgām rudens cepuru kolekcijām. Interesantu kolekciju demonstrēja arī 2. b klases skolēni, kur katrs skolēns savai cepurei bija devis nosaukumu.
Atraktīvi un daudz drošāk savas cepures demonstrēja 3. klašu skolēni: Roberts Ivanovs ”Lidotājs”, Eva Rasmane ”Rudens”, Linda Grudiņina ”Gribu būt gudra”, Diāna Šņepste „Sapnis”, Emīlija Freiberga ”Meža rūķis”.
Vecāko klašu grupā ļoti pārdomātu priekšnesumu sniedza 8. a klases kolektīvs. Cepuru i

02 Oct 2008
Valodu diena
Aizvadītajā nedēļā Latvijā tika atzīmēta Eiropas Valodu diena, kas tiek organizēta Eiropas Padomes dalībvalstīs, lai īpašu uzmanību pievērstu Eiropas valodu daudzveidībai un to apguvei.
Katru gadu notiek arvien vairāk Eiropas Valodu dienas aktivitāšu, iesaistot tajās pēc iespējas plašāku sabiedrību — skolēnus, studentus, skolotājus, augstskolu mācībspēkus, valodniekus un citus interesentus.
Arī Talsu pamatskolā ik gadus atzīmē Valodu dienu, cenšoties to padarīt pēc iespējas daudzveidīgāku- ir bijuši gan konkursi, gan viktorīnas, gan valodu stafetes, gan spēles un rotaļas, kā arī jauno dzejnieku konkursi, kuros skolēni piedalās ar saviem dzejoļiem ,kas sarakstīti gan dzimtajā valodā, gan svešvalodās.
Šogad valodu skolotāji nolēma organizēt un īstenot valodu darbnīcas, kas bija jauna pieredze mūsu skolas skolēniem. 26. septembrī- Eiropas Valodu dienā- skolas gaitenī starpbrīžos skolēni varēja apmeklēt un izmēģināt spēkus četrās no tām:

22 Sep 2008
Valodu diena
26. septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek aktualizēti valodu jautājumi Eiropā. Šī ikgadējā pasākuma mērķis ir apliecināt vairāku valodu prasmes nozīmi, veicināt valodu mācīšanos, informēt sabiedrību par Eiropas valodām, parādīt valodu dažādību un daudzveidību, kā arī iedrošināt cilvēkus mācīties valodas visa mūža garumā.
Arī mēs skolā atzīmēsim Valodu dienu. Stapbrīžos darbosies valodu darbnīcas, bet pēcpusdienā skolas zālē 1.-9. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties skatuves runas konkursā "Zvirbulis -2009. "

22 Sep 2008
Latviskie raksti ziedu jostā
Iededzies par Latviju! - tāds ir sauklis, kas aicina katru Latvijas iedzīvotāju, valsts deviņdesmitgadi sagaidot, izdomāt domu par šīs jubilejas svinēšanu. Arī mūsu skolas skolēni ir iesaistījušies vairākos Latvijas deviņdesmitgadei veltītajos pasākumos.
Latvijai Dzejas dienās dāvinājām ziedu jostu....
Aud bērniņ ziedu jostu ap to manu tēvu zem' .... Latviskus rakstus no ziediem jostā ieauda katra klase. Esam pateicīgi mūsu skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību un krāšnajiem rudens ziediem.
Lai priecīga un krāsaina dzimšanas diena mūsu Latvijai!

17 Sep 2008
Drošības nedēļa
Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā Talsu pamatskolā rīkojām drošības nedēļu. Šogad pastiprinātu uzmanību pievērsām jautājumiem par satiksmes drošību un bērnu savstarpējām attiecībām, uzvedību.
1. klašu skolēniem bija iespēja doties ekskursijā pa Talsiem kopā ar Talsu rajona policijas pārvaldes darbiniecēm, apgūstot tēmu "Esi drošs uz ielas". Vecāko klašu skolēni strādāja darba grupās un iepazinās ar tēmām "Vardarbība un tās veidi" un "Noteikumi un likumi , kas man jāievēro".
Skolēni tikās ar Talsu bāriņtiesas priekšsēdētāju Vinetu Irbi, uzzinot par
aizbildnības un aizgādnības iestādes funkcijām, un probācijas dienesta darbiniecēm.

30 Aug 2008
LAI JUMS GAIŠAS SKOLAS DIENAS!
Jau atkal no rītiem ir dzestri, viss gaiss pēc āboliem un asterēm smaržo. Jā, atkal klāt septembris, un skola mūs aicina sēsties solos, būt zinātkāriem un vēlēties pēc iespējas labāk mācīties.

LAI JUMS GAIŠAS SKOLAS DIENAS!

Skolas vadība.