Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

30 Aug 2008
Uz tikšanos Talsu pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00

Daži no Jums varbūt ir sajūsmā. Daži no Jums varbūt ir nedaudz bēdīgi, ka vasara jau ir pagājusi. Tomēr

VASARA IR AUGŠANAS LAIKS:
PĻAVĀ AUG ZĀLĪTE,
AUG TAUREŅU SPĀRNI,
AUG STRAZDI UN VĀRNAS,
AUG BIZBIZMĀRĪTES.

VASARA IR AUGŠANAS LAIKS:
VISAS MEITENES IZSTIEPJAS TIK GARAS,
KA TIEK PIE JAUNĀM KLEITĀM,
VISI PUIKAS IZSTIEPJAS TIK GARI,
KA PĀRAUG MEITENES.

VASARA IR AUGŠANAS LAIKS:
AUG ZEMENES DOBĒ,
AUG ĶIRŠI UN JĀŅOGAS,
UN LĒNI , LĒNI AUGUSTA BEIGĀS
SĀK AUGT ARĪ ILGAS PĒC SKOLAS!
(M.Laukmane)

Uz tikšanos Talsu pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00
smile

13 Mar 2008
Zinātņu un tehnoloģiju nedēļa
No 10.-14. martam skolā notika Zinātņu un tehnoloģiju nedēļa. Šajā nedēļā tika izdota matemātikas avīze. Skolēniem bija iespēja risināt atjautības uzdevumus, krustvārdu mīklas. 12. martā 3.-4. klašu skolēni piedalījās konkursā "Erudīts". Erudītākie 3.-4. klašu grupā -4. b klases skolēni.
8.-9. klases par savu erudīciju, bioloģijā, ķīmijā, fizikā un ģeogrāfijā varēja pārliecināties atbildot uz jautājumiem konkursā "Biofizioģeoenerģētiķis". thumb

06 Mar 2008
Konkurss "Uzvedības kultūra ēdamzālē"
Konkurss "Uzvedības kultūra skolas ēdamzālē ir noslēdzies. To organizēja skolēnu pašpārvalde un tas ilga visu februāra mēnesī. Konkursā centāmies noskaidrot klases, kuras vislabāk zina un arī ievēro uzvedības noteikumus pie galda. Taču ir arī skolēni, kuri acīmredzot nezina elementārus uzvedības noteikumus, tāpēc citāts viņiem:
Te pēc pusdienām tik jaukām,
Izskatās kā kaujas laukā.
Tādēļ sanākuši daudzi,
Pētīt to, kas mucā audzis.
Ja Tu uzvedīsies tā - mūžam būsi si- si - drā. / Sivēns sivēna draugs/.

Īpašs prieks par 1. ab, 2. ab , 3.ab , 4.ab, 8.b, 9.ab klasēm , kuri labi apguvuši pieklājības normas un uzvedības kultūru pie galda, tāpēc arī tika pie saldām, garšīgām balvām.
Paldies mūsu skolas ēdnīcas personālam par atbalstu! smile

06 Mar 2008
Klašu ansambļu skate "Lai skan!"
Jau piekto gadu mūsu skolā rīko klašu ansambļu skati "Lai skan!".
Šī ir ļoti jauka tradīcija, kurā piedalās visi skolēni. Skati vērtēja kompetenta žūrija - vecāku pārstāve - Laila Lagzdiņa, mūziķis Mareks Ignats, skolas absolvents Arnis Lapiņš.
Žūrija vērtēja ansambļu muzikālo izpildījumu, dziesmas satura atklāsmi, orģinalitāti, ansambļa noformējumu un skatuves kultūru. 1.-4. klašu grupā uzvarēja 4. b klase ar R. Paula "Nepareizo dziesmu", II vieta 2. b klasei ar P. Dambja dziesmu "Divi balti suņuki", III vieta 3. a klasei ar I. Kalniņa dziesmu "Jautrais dancis"
5.-9. klašugrupā uzvarētājas bija 9. b un 9. a klasei, III vieta- 8. a klasei.

Skolēnu viedoklis:
Patika, kā uzstājās vecāko klašu skolēni. Skolotāju priekšnesums bija izcili labs. /Žanna/
Man patika mūsu klases dziesma un kustības. Liels prieks par skolotājas Dinas Bičules izturību garajos mēģinājumos. /Alise/
Man patika mūsu klases priekšnesums u

18 Feb 2008
Mācību priekšmetu nedēļa "Es un sabiedrība"
Pasākumu "Tu esi Latvija" ietvaros 9. klases skolēni izzināja savu vecāku un vecvecāku dzīves vietas un atzīmēja tās Latvijas kartē.
No 11. - 15. februārim skolā rīkojām vēstures, mūzikas, sporta, vizuālās mākslas un sociālo zinību nedēļu.
14. februārī 6.-7. un 8.-9. klašu skolēni piedalījās konkursā "Es un sabiedrība". 8.-9. klašu grupā I vietu ieguva 9. a klase, II- III vietu dalīja 9. b un 8. a klases.
6.-7. klašu grupā I vieta -6.a klasei, II vieta 7.a, III vieta 7. b klasei.
Pēc konkursa visi piedalījāmies Sporta sacensībās sporta namā. smile

11 Feb 2008
Lakstīgalas Kurzemē
7. februārī Kuldīgas rajona Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā notika Kurzemes novada tautas dziesmu dziedāšanas sacensības Lakstīgala. Sacensības bija pulcinājušas nepilnu simtu bērnu no Liepājas, Ventspils, Talsu un Kuldīgas rajona. Talsu rajonu teicami parstāvēja mūsu skolas 1.-4. klašu komanda un 5.-9. klašu komanda. Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra vecākā referente Rita Platpere un Latvijas Universitātes Etniskā centra speciāliste Māra Mellēna priecājās, ka sarīkojuma dalībniekiem izdevies jauki sadziedāties, ne tikai kā sacensībās atdziedāt.
Lai skanīga sadziedāšanās arī Rīgā!

31 Jan 2008
Konkursā Lakstīgala
Priecājamies par mūsu skolēniem un skolotājiem, kuri katru gadu aktīvi piedalās un iegūst godalgotas vietas konkursā "Lakstīgala". Arī šogad pārstāvēsim mūsu rajonu novada skatē. Paldies 1.- 4. klašu komandai:Annijai Kuzmai, Ivandai Stepkai, Reinim Jākobsonam, Edvardam Mārtiņam Bernānam, skolotājai Dinai Bičulei un 5.-9. klašu komandai Īvai Kļaviņai, Kristai Freimanei, Baibai Bitei, skolotājai Ingai Smildziņai.
smile

31 Jan 2008
Pop- iela 2008
25. janvārī skolā notika Pop- iela 2008. Visus dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija: Dina Bičule, Kaspars Zvirgzdiņš, Renāte Krauze, Karīna Bičule un Dita Belicka.
I vietu ieguva Rihana feat Siggi White (L. Jumeja, A. Jumeja, N. Laukmane,L. Strepčenko, E. Stradiņa,F. Volmanis) ar dziesmu Umbrella remix .
II vietu ieguva Ciara ft Missy Elliott (I. Fricberga, K. Rēķe, K. Bergmane,
L. Teremko, O. Beļikovs, G. Jankevics, J. Apaļko)ar dziesmu 1, 2 Step.
III vieta grupai Bubble ( S. Simsone, S. Brūvere, M. Ķeniņa,
L. Pommere, T. Lamberga A. Burdiņa Rainers, Bruno, Miķelis, Lūkass, Rainers)ar dziesmu My boyfrend.
23. februārī pirmās un otrās vietas ieguvēji piedalīsies rajona Pop-ielā.
Lai veicas!thumb