Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

22 Jan 2008
Akcija –"Oriģinālākā iepirkuma ķeselīte”
No 20.oktobra līdz 14.decembrim vides pulciņš rīkoja akciju 1.-9. klasēm „Oriģinālākā iepirkuma ķeselīte”.
Ķeselītes skolēni gatavoja no dažādiem audumiem- džinsa, vilnas, kokvilnas, kā arī audumus batikoja. Ķeselītēs savienoja dažādas auduma faktūras, apgleznoja ar guašas krāsām, izmantoja aplikācijas. Akciju rīkojām, lai skolēni, iepērkoties veikalā, izmantotu savus pašgatavotos maisiņus, tā samazinot plastmasas maisiņu patēriņu, un protams, lai radoši darbotos rokdarbos! No pagatavotajiem darbiem izveidojām izstādi
Kopā saņēmām 23 iepirkuma ķeselītes!
Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās šajā akcijā!
Artūrs Krišlauks 2.b
Diāna Šņepste 2.b
Rainers Šulcs 1.a
Mārtiņš Grunte 2.a
Kristaps Aizups 2.b
Evelīna Volanska 1.a
Nellija Bete 2.a
Emīls Sauka 2.b
Eva Rasmane 2.a
Roberts Stūrmanis 3.a
Kristaps Ozoliņš 2.a
Roberts Kačanov

13 Dec 2007
Akcija "Saldas vecumdienas"
Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad kāds palīdz otram ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad mēs viens otru uzlūkojam ar sirds acīm ir Ziemassvētki.

Mīļš paldies visiem atsaucīgajiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, par aktīvu iesaistīšanos labdarības akcijā "Saldas vecumdienas".
Lai labestīgi un gaiši Ziemassvētki ir Jūsu mājās!
Skolēnu pašpārvalde smile

13 Dec 2007
"Ziemassvētki laimīgajās mājās!"

Cinījamie vecāki un vecvecāki!
Būsiet mīļi gaidīti Ziemassvētku pasākumā "Ziemassvētki laimīgajās mājās"
20. decembrī plkst. 18.30 skolas zālē.

13 Dec 2007
"Es ierados no pasakas..."
Ho, Ho, Ho!
18. decembrī skolas zālē 1.-4. klašu skolēniem Ziemassvētku ballīte maskās "Es ierados no pasakas..." . Jūs gaidīs lauku pele , pilsētas pele, ĻOTI muzikāls kaķis un .........., bet tas lai paliek noslēpums.
Uz tikšanos!
thumb

06 Dec 2007
Folkloras pēcpusdiena
Laikaposmā, kad atzīmēta Mārtiņdiena , nosvinēta Latvijas dzimšanas diena, bet gatavošanās Ziemassvētkiem vēl priekšā, skolā rīkojām folkloras pēcpusdienu 1.-4. klašu skolēniem. Svarīgākie latviešu svētki saitīti ar saules gaitu debesīs, tāpēc arī jautājumus gatavojām par gadskārtas ieražu svētkiem. Iepazīstinājām skolēnus ar latviešu tautas tērpu, akcentējot novadu atšķirības un savdabību, kā arī stāstījām par tautastērpa valkāšanas tradīcijām. Daudziem skolēniem pārsteigums bija tas, ka senāk tautastērpu vilka visos godos, nevis tikai uz skatuves ejot. Minējām mīklas, centāmies parādīt galvenos rakstus un to nosaukumus, kā piem., Dieva, Māras , Laimas, Saulītes, Jumja, Zalkša u.c. zīmes. Tautasdziesmās ievietojām pazudušos vārdus. Skolēni veikli atminēja zīmētās tautasdziesmas. Kā jau konkursā, par pareizu atbildi skolēni varēja iegūt vienu pupu (1 punktu). Ieguvēji bijām visi, jo kopā pavadījām interesantu pēcpusdienu, papildinājām zināšanas fo

04 Dec 2007
Mūsu devītie devās mācību ekskursijā uz Tīreļpurvu
Viena no Talsu pamatskolas tradīcijām ir organizēt mācību un atpūtas ekskursijas skolēniem. Īpaša uzmanība skolā tiek pievērsta 9. klašu ekskursijām, kas ir izglītojošas un ļoti interesantas. Rudenī, tuvojoties Ziemassvētku kauju atceres dienām, vēstures skolotāja Villija Černovska rosina 9. klašu skolēnus doties uz Tīreļpurvu, lai aplūkotu vietas, kur norisinājās senie, bet neaizmirstamie notikumi un uzzinātu daudz jauna. Pavasarī skolēni tradicionāli dodas ekskursijā uz mūsu valsts parlamentu un Ministru kabinetu.
Arī šajā mācību gadā 9. klases izmantoja iespēju apskatīt kauju vietas divu ļoti pieprasītu gidu, pēc specialitātes vēsturnieku – Mārtiņa un Dairas- pavadībā.

20 Nov 2007
Mūsu Latvijai dzimšanas diena
Novembris ir mēnesis, kad atzīmējam mūsu Latvijai dzimšanas dienu.
12. novembrī pulcējāmies skolas zālē, lai ieklausītos skolas direktores V. Černovskas runā par Lāčplēša dienas nozīmīgumu.
Skolēnu pašpārvalde uzstājās ar sagatavotu stāstījumu par vēsturiskajām Brīvības cīņām, un to lieliski papildināja mūsu zēnu kora dziedātās dziesmas. Sirsnīgs un mīļš bija Teātra studijas"TOP" sagatavotais literārais uzvedums "Tu esi Latvija".
Par notikumiem 1919. gadā tika pārrunāts arī klases stundās.

"Neviena ēna mūs nevar apstādināt ceļā uz sauli- tas droši jo mēs esam tāda tauta (mums gaismiņ') saulītei piederoša" / M. Laukmane/
Latvijas dzimšanas dienā skolas pagalmā no svecītēm izveidojām Latvijas kontūru. Svētku reizē apmeklējām arī koncertu "Piemini Latviju".

20 Nov 2007
Lāčplēša diena
No visām dienām, kuras atceramies un atzīmējam sakarā ar Brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir Lāčplēša diena – 11. novembris. Tā ir Latvijas armijas svētku diena, Lāčplēša kara ordeņa svētki. Kad godinām uzvaru pār Bermontu 1919. gada novembrī.
Lāčplēša dienā mūsu skolas skolēni piedalījās pilsētas rīkotajā svinīgajā koncertā Talsu tautas namā. Pēc koncerta devāmies uz pieminekli "Koklētājs", lai iedegtu svecīti par karā kautu dvēselīti, uzdungotu latviešu tautasdziesmu pusbalsī un atcerētos, ka savai tautai esam piederīgi tikai caur tās pagātnes atskārsmi!