Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

22 Sep 2008
Latviskie raksti ziedu jostā
Iededzies par Latviju! - tāds ir sauklis, kas aicina katru Latvijas iedzīvotāju, valsts deviņdesmitgadi sagaidot, izdomāt domu par šīs jubilejas svinēšanu. Arī mūsu skolas skolēni ir iesaistījušies vairākos Latvijas deviņdesmitgadei veltītajos pasākumos.
Latvijai Dzejas dienās dāvinājām ziedu jostu....
Aud bērniņ ziedu jostu ap to manu tēvu zem' .... Latviskus rakstus no ziediem jostā ieauda katra klase. Esam pateicīgi mūsu skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību un krāšnajiem rudens ziediem.
Lai priecīga un krāsaina dzimšanas diena mūsu Latvijai!

17 Sep 2008
Drošības nedēļa
Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā Talsu pamatskolā rīkojām drošības nedēļu. Šogad pastiprinātu uzmanību pievērsām jautājumiem par satiksmes drošību un bērnu savstarpējām attiecībām, uzvedību.
1. klašu skolēniem bija iespēja doties ekskursijā pa Talsiem kopā ar Talsu rajona policijas pārvaldes darbiniecēm, apgūstot tēmu "Esi drošs uz ielas". Vecāko klašu skolēni strādāja darba grupās un iepazinās ar tēmām "Vardarbība un tās veidi" un "Noteikumi un likumi , kas man jāievēro".
Skolēni tikās ar Talsu bāriņtiesas priekšsēdētāju Vinetu Irbi, uzzinot par
aizbildnības un aizgādnības iestādes funkcijām, un probācijas dienesta darbiniecēm.

30 Aug 2008
LAI JUMS GAIŠAS SKOLAS DIENAS!
Jau atkal no rītiem ir dzestri, viss gaiss pēc āboliem un asterēm smaržo. Jā, atkal klāt septembris, un skola mūs aicina sēsties solos, būt zinātkāriem un vēlēties pēc iespējas labāk mācīties.

LAI JUMS GAIŠAS SKOLAS DIENAS!

Skolas vadība.30 Aug 2008
Uz tikšanos Talsu pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00

Daži no Jums varbūt ir sajūsmā. Daži no Jums varbūt ir nedaudz bēdīgi, ka vasara jau ir pagājusi. Tomēr

VASARA IR AUGŠANAS LAIKS:
PĻAVĀ AUG ZĀLĪTE,
AUG TAUREŅU SPĀRNI,
AUG STRAZDI UN VĀRNAS,
AUG BIZBIZMĀRĪTES.

VASARA IR AUGŠANAS LAIKS:
VISAS MEITENES IZSTIEPJAS TIK GARAS,
KA TIEK PIE JAUNĀM KLEITĀM,
VISI PUIKAS IZSTIEPJAS TIK GARI,
KA PĀRAUG MEITENES.

VASARA IR AUGŠANAS LAIKS:
AUG ZEMENES DOBĒ,
AUG ĶIRŠI UN JĀŅOGAS,
UN LĒNI , LĒNI AUGUSTA BEIGĀS
SĀK AUGT ARĪ ILGAS PĒC SKOLAS!
(M.Laukmane)

Uz tikšanos Talsu pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00
smile

13 Mar 2008
Zinātņu un tehnoloģiju nedēļa
No 10.-14. martam skolā notika Zinātņu un tehnoloģiju nedēļa. Šajā nedēļā tika izdota matemātikas avīze. Skolēniem bija iespēja risināt atjautības uzdevumus, krustvārdu mīklas. 12. martā 3.-4. klašu skolēni piedalījās konkursā "Erudīts". Erudītākie 3.-4. klašu grupā -4. b klases skolēni.
8.-9. klases par savu erudīciju, bioloģijā, ķīmijā, fizikā un ģeogrāfijā varēja pārliecināties atbildot uz jautājumiem konkursā "Biofizioģeoenerģētiķis". thumb

06 Mar 2008
Konkurss "Uzvedības kultūra ēdamzālē"
Konkurss "Uzvedības kultūra skolas ēdamzālē ir noslēdzies. To organizēja skolēnu pašpārvalde un tas ilga visu februāra mēnesī. Konkursā centāmies noskaidrot klases, kuras vislabāk zina un arī ievēro uzvedības noteikumus pie galda. Taču ir arī skolēni, kuri acīmredzot nezina elementārus uzvedības noteikumus, tāpēc citāts viņiem:
Te pēc pusdienām tik jaukām,
Izskatās kā kaujas laukā.
Tādēļ sanākuši daudzi,
Pētīt to, kas mucā audzis.
Ja Tu uzvedīsies tā - mūžam būsi si- si - drā. / Sivēns sivēna draugs/.

Īpašs prieks par 1. ab, 2. ab , 3.ab , 4.ab, 8.b, 9.ab klasēm , kuri labi apguvuši pieklājības normas un uzvedības kultūru pie galda, tāpēc arī tika pie saldām, garšīgām balvām.
Paldies mūsu skolas ēdnīcas personālam par atbalstu! smile

06 Mar 2008
Klašu ansambļu skate "Lai skan!"
Jau piekto gadu mūsu skolā rīko klašu ansambļu skati "Lai skan!".
Šī ir ļoti jauka tradīcija, kurā piedalās visi skolēni. Skati vērtēja kompetenta žūrija - vecāku pārstāve - Laila Lagzdiņa, mūziķis Mareks Ignats, skolas absolvents Arnis Lapiņš.
Žūrija vērtēja ansambļu muzikālo izpildījumu, dziesmas satura atklāsmi, orģinalitāti, ansambļa noformējumu un skatuves kultūru. 1.-4. klašu grupā uzvarēja 4. b klase ar R. Paula "Nepareizo dziesmu", II vieta 2. b klasei ar P. Dambja dziesmu "Divi balti suņuki", III vieta 3. a klasei ar I. Kalniņa dziesmu "Jautrais dancis"
5.-9. klašugrupā uzvarētājas bija 9. b un 9. a klasei, III vieta- 8. a klasei.

Skolēnu viedoklis:
Patika, kā uzstājās vecāko klašu skolēni. Skolotāju priekšnesums bija izcili labs. /Žanna/
Man patika mūsu klases dziesma un kustības. Liels prieks par skolotājas Dinas Bičules izturību garajos mēģinājumos. /Alise/
Man patika mūsu klases priekšnesums u

18 Feb 2008
Mācību priekšmetu nedēļa "Es un sabiedrība"
Pasākumu "Tu esi Latvija" ietvaros 9. klases skolēni izzināja savu vecāku un vecvecāku dzīves vietas un atzīmēja tās Latvijas kartē.
No 11. - 15. februārim skolā rīkojām vēstures, mūzikas, sporta, vizuālās mākslas un sociālo zinību nedēļu.
14. februārī 6.-7. un 8.-9. klašu skolēni piedalījās konkursā "Es un sabiedrība". 8.-9. klašu grupā I vietu ieguva 9. a klase, II- III vietu dalīja 9. b un 8. a klases.
6.-7. klašu grupā I vieta -6.a klasei, II vieta 7.a, III vieta 7. b klasei.
Pēc konkursa visi piedalījāmies Sporta sacensībās sporta namā. smile