Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

04 Dec 2007
Mūsu devītie devās mācību ekskursijā uz Tīreļpurvu
Viena no Talsu pamatskolas tradīcijām ir organizēt mācību un atpūtas ekskursijas skolēniem. Īpaša uzmanība skolā tiek pievērsta 9. klašu ekskursijām, kas ir izglītojošas un ļoti interesantas. Rudenī, tuvojoties Ziemassvētku kauju atceres dienām, vēstures skolotāja Villija Černovska rosina 9. klašu skolēnus doties uz Tīreļpurvu, lai aplūkotu vietas, kur norisinājās senie, bet neaizmirstamie notikumi un uzzinātu daudz jauna. Pavasarī skolēni tradicionāli dodas ekskursijā uz mūsu valsts parlamentu un Ministru kabinetu.
Arī šajā mācību gadā 9. klases izmantoja iespēju apskatīt kauju vietas divu ļoti pieprasītu gidu, pēc specialitātes vēsturnieku – Mārtiņa un Dairas- pavadībā.

20 Nov 2007
Mūsu Latvijai dzimšanas diena
Novembris ir mēnesis, kad atzīmējam mūsu Latvijai dzimšanas dienu.
12. novembrī pulcējāmies skolas zālē, lai ieklausītos skolas direktores V. Černovskas runā par Lāčplēša dienas nozīmīgumu.
Skolēnu pašpārvalde uzstājās ar sagatavotu stāstījumu par vēsturiskajām Brīvības cīņām, un to lieliski papildināja mūsu zēnu kora dziedātās dziesmas. Sirsnīgs un mīļš bija Teātra studijas"TOP" sagatavotais literārais uzvedums "Tu esi Latvija".
Par notikumiem 1919. gadā tika pārrunāts arī klases stundās.

"Neviena ēna mūs nevar apstādināt ceļā uz sauli- tas droši jo mēs esam tāda tauta (mums gaismiņ') saulītei piederoša" / M. Laukmane/
Latvijas dzimšanas dienā skolas pagalmā no svecītēm izveidojām Latvijas kontūru. Svētku reizē apmeklējām arī koncertu "Piemini Latviju".

20 Nov 2007
Lāčplēša diena
No visām dienām, kuras atceramies un atzīmējam sakarā ar Brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir Lāčplēša diena – 11. novembris. Tā ir Latvijas armijas svētku diena, Lāčplēša kara ordeņa svētki. Kad godinām uzvaru pār Bermontu 1919. gada novembrī.
Lāčplēša dienā mūsu skolas skolēni piedalījās pilsētas rīkotajā svinīgajā koncertā Talsu tautas namā. Pēc koncerta devāmies uz pieminekli "Koklētājs", lai iedegtu svecīti par karā kautu dvēselīti, uzdungotu latviešu tautasdziesmu pusbalsī un atcerētos, ka savai tautai esam piederīgi tikai caur tās pagātnes atskārsmi!

20 Nov 2007
Mārtiņdienas tirgus
9. novembrī Talsu pamatskolā rīkojām Mārtiņdienas tirgu. Šogad aktīvākie tirgotāji bija 1.-4. klašu skolēni, bet 5.-9. klašu skolēnus vārēja ieskaitīt aktīvāko pircēju kategorijā.
Skolēnu pašpārvalde skolas zālē demonstrēja savu prasmi no rudens dārzeņiem pagatavot sevišķi veselīgus salātus. Katram tirgus apmeklētājam bija iespēja tos arī pagaršot.
"Ļoti veselīgi!" - tā par salātiem izteicās lielākā daļa degustētāju.
thumb

20 Nov 2007
Talsu pamatskola atbalsta dzīvnieku patversmi

Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvalde organizēja akciju „Santīms Talsu dzīvnieku patversmei”. Patiess prieks, ka akciju atbalstīja gandrīz visi mūsu skolas skolēni, kopā saziedojot Ls 40.
6. novembrī skolēnu pašpārvalde devās uz dzīvnieku patversmi, lai paciemotos un aiznestu suņiem un kaķiem sarūpēto pārtiku. Dzīvnieku patversmes „Ausma” darbinieki mūs laipni uzņēma, izrādīja patversmes telpas un iepazīstināja mūs ar dzīvniekiem, pastāstīdama kā katrs no dzīvnieciņiem nonācis šajā patversmē.
Liels paldies skolēniem par atsaucību un ceram, ka mūsu skolēnos vēlme palīdzēt nezudīs arī nākošajā gadā !
Uz sadarbību arī turpmāk!
Sp iekšlietu ministre Linda Ručevska.

02 Nov 2007
Ekskursija uz Siguldu
Pajājušajā gadā Latvijas vispārizglītojošo skolu 7.un 8.klašu skolēni tika aicināti iesaistīties starptautiskā pretsmēķēšanas kampaņā Nesmēķējošā klase, kas paredz to, ka sešus mēnešus, laika posmā no 2006.gada 1.novembra līdz 2007.gada 30.aprīlim, neviens no projekta dalībniekiem nesmēķēs. Projektā piedalījāmies arī mēs - tagad jau 9. b. Liels prieks par mūsu klases vēlmi piedalīties, saliedētību un protams par iegūto balvu no Talsu pilsētas Domes (Ls 150). Visa klase nolēmām aizbraukt ekskursijā uz Siguldu! Rudenīgi drēgnais laiks nespēja sabojāt mūsu labo noskaņojumu. Siguldā apskatījām Siguldas pili, Bobsleja trasi. Īpaši skaists bija brauciens ar gaisa vilcieniņu. Apskatījām Gaujas senlejas gleznainos lokus, Gūtmaņalu, Siguldas kamaniņu un bobsleja trasi. Ekstrēmi pārbaudījumi mūs sagaidīja Kaķīškalnā. Piedzīvojumu parks “Mežakaķis” ir sportiska aktivitāte jeb "pastaiga" kokos un tas ir paredzēts cilvēkiem, kuriem patīk aktīvs dzīves veids un uzturēšanās dabā.

29 Oct 2007
Skolotāju diena
Šodien smaids atviz citādi,
Pavadot dzērvju kāsi,
Un sējot mīlestību…
4. oktobrī Talsu pamatskolas zālē skolēni sarkanā paklāja vietā izritināja zaļo paklāju un sumināja savus skolotājus. Šajā dienā skolēni katram skolotājam piešķīra nomināciju - Latviskākā, Analītiskākā, Asprātīgākā, Izpalīdzīgākā, Sportiskākā u.c. Skolotāji asprātīgi atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem un vienojās kopīgā dejā. Uzzinājām kāds ir skolotāja hobijs, apskatot izveidoto izstādi "Mans vaļasprieks ".

27 Sep 2007
skatuves runas konkurss "Zvirbulis 2008
26. septembrī skolā notika runas mākslas konkurss '"Zvirbulis - 2008". Konkursa dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija - skolas teātra studijas "TOP" vadītāja Vita Kukute, latviešu valodas un litreatūras skolotājas Vineta Lapiņa un Aiva Mierkalne. I vietu ieguva Kristaps Smilgainis (4.b klase), II vieta- Ieva Fricberga (9.a klase), III vieta - Eduards Mārtiņš Bernāns (3.a klase). Šie skolēni piedalīsies arī rajona organizētajā konkursā "ZVIRBULIS- 2008". Lai viņiem veicas! smile