Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

20 Sep 2007
Valodu nedēļa
No 19.- 26. septembrim valodu nedēļa.
Tās laikā skolotāji dzimtās valodas un svešvalodas stundās pievērsīs skolēnu uzmanību Eiropas valodu dienas atzīmēšanai. Valodas nedēļas noslēgums un konkurss "ZVIRBULIS-2008" EIROPAS VALODU DIENĀ 26. SEPTEMBRĪ SKOLAS ZĀLĒ 14.10
smile

20 Sep 2007
Velobrauciens
Velobrauciens pa Talsu apkārtnes skaistākajām vietām (Mācītājmuiža, Lejaslabiņš, Kamparkalns, Maķīškalns, Sauleskalns) tiek atcelts slikto laika apstākļu dēļ! sad

20 Sep 2007
Sporta diena
Septembrī aktivitātes notiek arī sporta jomā! Savas prasmes bumbiņas mešanā, tāllēkšanā, virves vilkšanā u. c aktivitātēs varēja parādīt ikviens skolēns! Divās sportiskās dienās laiks bija mūsu sabiedrotais - baudījām saulainas atvasaras dienas. thumb

20 Sep 2007
Ziedu paklājs "Rudens mozaīka"
11. septembris- Dzejas diena. Rudens - dzeja - ziedi ir gadskārtējs pasākums skolā. Arī šogad katra klase veidoja ziedu paklāju "Rudens mozaīka". 13. septemrī pie mums viesojās dzejniece Maija Laukmane un māksliniece Laura Ušča un 2.- 4. klašu skolēnus iepazīstināja ar dzejoļu grāmatiņu "Karūsas ķemmē ūsas". Mākslinieces vadībā, katram skolēnam bija iepēja veidot kopīgu zīmējumu, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus Maijai Laukmanei.

20 Sep 2007
Drošības nedēļa
Ņo 3.-10. septembrim Talsu pamatskolā rīkojām drošības nedēļu. Skolēni tikās ar pašvaldības policijas, bāriņtiesas, probācijas dienesta darbiniekiem. Pirmo klašu skolēni devās ekskursijā pa pilsētu "Esi drošs uz ielas", savukārt 2.-4. klašu skolēni noskatījās filmu "Saku VAU, lai nebūtu AU" un kopā ar policijas darbiniecēm analizēja situācijas uz ielas.
7. klašu skolēni iepazinās ar atkarību centra darbību un kopā ar klašu audzinātājiem pārrunāja alkohola, narkotiku, nikotīna u. c. apreibinošo vielu ietekmi uz pusaudža veselību.

06 Sep 2007
Zinību dienas bildes
Galerijā ievietotas jaunas bildes no Zinību dienas!

16 Apr 2007
Skolēni piedalās pilsētas sakopšanas talkā!
14. aprīlī Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās pilsētas sakopšanas talkā. Tīrījām Vilkmuižas ezera apkārtni, grābām lapas, vācām vecos zarus un atkritumus. Pēc skolēnu parlamenta ierosinājuma, katrs skolēns ar parakstu apstiprināja savu dalību talkā un apņemšanos nepiegružot pilsētu.

05 Apr 2007
Cienījamie vecāki, vecvecāki!

Cienījamie vecāki, vecvecāki!
Talsu pamatskolas vadība, skolotāju kolektīvs, skolas padome
Jūs aicina apmeklēt vecāku nedēļas pasākumus no 16. līdz 20. aprīlim.

16. aprīlī Izglītojošs ceļojums, (slaidu demonstrējumi) no grāmatas „Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves” Z. Kalmanis.
pl. 9.00 – 9.40 ( 9.ab)
pl. 9.50 - 10.30 ( 8.ab)
pl. 10.50 – 11.30 (7.ab)
pl. 11.45 – 12.25 (6.ab)
pl. 12.40.– 13.20 (5.ab)

17. aprīlī Sadarbībā ar vecākiem radošā stunda klasēs

18. aprīlī pl. 17.00 tikšanās ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem
pl. 18.00 paneļdiskusija skolas zālē
*pilsētas domes pārstāvis
*vecāku padomes pārstāvis
*policijas darbinieks
*atkarību centra darbinieks
*skolas vadība
*skolas medmāsa
*sociālais pedagogs
*skolas pavāre

19. aprīlī pl. 9.00 Skolēnu gatavošanās projekta prezentācijai
pl. 13