Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

27 Mar 2007
Iededzam sveci un ....
21. martā Talsu pamatskolā viesojās dzejniece Maija Laukmane. Dzejniece ieklausījās Talsu pamatskolas 8. klasu skolēnu radošo darbu lasījumos. Skolēnu radošo darbu tēma "Lūgums svecei". Tie tapuši dzejā un esejās. Radošie darbi ir apkopoti un brošēti. Krājuma nosaukums "Iededzam sveci un....." . Šajā lūgumā izskan skolēnu sāpes un vēlmes. Krājumu ilustrējusi 8.a klases skolniece Līva Jumeja. Dzejniece Maija Laukmane sarunā ar jauniešiem stāstīja, kas ir dzeja, kā tā rodas un vēlēja tiem nezaudēt ticību saviem spēkiem.

27 Mar 2007
Vides pulciņa aktivitātes
No šā gada sākuma Talsu pamatskolā skolotājas Sanitas Lejas vadībā darbu uzsāka vides izglītības pulciņš, kurš vairākkārt rīkojis dažādus konkursus un akcijas savā skolā. Piemēram, "Pet pudeļu vākšana ", veidoja izstādi par "Globālo sasilšanu", kā arī veica aptauju iedzīvotāju vidū par rīcību ar saimniecībā neizmantojamo elektrotehniku.
Arī 22. martā vides pulciņš rīkoja talku ap Vilkmuižas ezeru, kura noritēja kā eksperiments, ar mērķi noskaidrot- cik daudz atkritumu atrodami skolas teritorijas tuvumā.
Pulciņa dalībniekiem aktīvi rosoties ap ezeru, tika savākts liels daudzums dažādu atkritumu, kuri talkas beigās tika šķiroti un nosvērti. Kopējais atkritumu svars bija 28 kilogrami. Tālāk, šie atkritumi tika sadalīti trijās grupās: Pet - 4,5kg, stikli - 20, 5 kg, papīrs - 3kg. No tā varam secināt, ka daudz cilvēku nedomā par savu rīcību, neatbild par sekām - rīkojas vienaldzīgi. Aicinām visus - SAUDZĒSIM DABU!
/Ketrina Koloda 8.a kl. vid

20 Mar 2007
Pirmskolas izglītības iestāžu „Pīlādzīša” un „Kastanīša ” bērnu ciemošanās
7. martā Talsu pamatskolā ciemojās pirmskolas izglītības iestāžu „Pīlādzīša” un „Kastanīša ” bērni. Uz atklāto stundu jaunos pirmklasniekus aicināja skolotāja Sarta Saļkovska. Tā kā 2007. gads ir cūkas gads, tad mazie ciemiņi kopā ar lielajiem palīgiem 4. b klases skolēniem gatavoja cūciņas no PET pudelēm, aplikācijas papīriem un līmes . Mācību stunda bija ļoti interesanta un pagāja ātri. Jaunos draugus – cūciņas , bērni varēja ņemt līdzi uz bērnudārzu. Pēc padarītā darba bija maza ekskursija pa skolu, un zālē, par godu ciemiņiem, notika koncerts, kurā priekšnesumus sniedza Talsu pamatskolas skolēni. Noslēgumā – visi gāja rotaļās. Gan lielie , gan mazie ciemiņi bija priecīgi par pavadīto laiku. Uzsākot mācības pirmajā klasē, skolēni mācīsies pēc „Zīles” grāmatām. Ar mācību grāmatām skolēnus nodrošinās skola , pašiem būs jānopērk pāris darba burtnīcu. Uz kopīgu sapulci gan vecākus, gan pirmklasniekus gaidī

13 Mar 2007
Grāmatu svētkos. Papildināts ar bildēm!
9. martā Talsos notika grāmatu svētki. Šo svētku ietvaros pasākumu piedāvājums bija daudzpusīgs. Talsu pamatskolā viesojās „ Latvijas valsts meži” darbiniece. Viņa rīkoja konkursu 5.-9. klašu skolēniem ”Nemēslo mežā!”. Par interesantākajām atbildēm skolēni saņēma „Cūkmeņa” nosūtīto plakātu (diemžēl slimības dēļ ”Cūkmens” uz pasākumu nevarēja ierasties). Aktīvā diskusijā noskaidrojām, kas nepieciešams, lai mūsu meži būtu tīri no atkritumiem. Saņēmām veselīgu meža izziņas līdzekli pamatskolām ”Izzini mežu!”
Visi varējām apskatīt 4. klases skolēnu zīmējumus ”Nemēslo mežā!”

13 Mar 2007
Klašu ansambļu skate "Lai skan!"
1. martā skolu pieskandināja klašu ansambļu sagatavotie priekšnesumi. Pasākumā ieradās angļu smalkā lēdija Burkā kundze (Renāte Krauze) ar Ričarda kungu (Oskars Beļikovs). Protams, viss notika smalkajā stilā. Arī žūrijas komisijas vērtējums bija detalizēti smalks. Tajā darbojās mūzikas lietpratēja un augstas sabiedrības dāma Antra Vētra, lieliskas balss īpašniece un vecāku pārstāve Aija Lindernmane, augsti godājamais klarnetists un šī instrumenta virtuozs, skolas absolvents Jānis Znotiņš, daudzkrāsaino latīņamaerikas deju lietpratējs, pilsētas jauno dāmu elks Inguss Stauģis.
Klašu kolektīvi interesanti un pārdomāti bija sagatavojuši priekšnesumus. 1.-4.klašu grupā godpilno 1.vietu ieguva 2. a klase ar "Cāļa dziesmu", 2. vieta - 4.b klasei dziesma "Peļu darbi", 3. vieta 1. a klasei ar dziesmu "Mikausis".
5.- 9. klašu grupā 3.vieta 9. a klasei dziesma "Uzmini nu",
2.vieta 8. b klasei "Bez mums jau nevar tik un tā" un 1.vieta 9. b klase

22 Feb 2007
Tikšanās ar dzejnieci Sandru Vensko.
22. februārī Talsu pamatskolā viesojās dzejniece Sandra Vensko no Liepājas. Viņa mazajiem lasītājiem sarakstījusi piedzīvojumu romānu "Mazulīte Vējaslota" un divus dzejoļu krājumus "Mākoņu pilsētiņa", "Pāris - nepāris". Dzejniece skolēniem stāstīja arī par jaunu projektu un lasīja atsevišķus darbus no plānotā dzejoļu krājuma "Jūras kaķi". Skolēni labprāt iesaistījās Sandras Vensko piedāvātajās aktivitātēs, jo saprata, ka tikai liekot galvā burvju cepuri nokļūs arī Mandarīnijā. Sarunā uzzinājām, ka interese par dzeju radusies jau agrā bērnībā, un tāpat kā Mazulītei Vējaslotai ļoti paticis sēdēt kokā un ēst ķiršus. Dzejniece ir laimīga, patīk daudz ceļot, dzīvot pilsētā, bet nepatīk ikdienišķā kartupeļu mizošana. Visaugstāk cilvēkos vērtē sirsnību.
Pasākumā, skolas teātra studija "TOP'" dalībnieces bija pārtapušas par mazām raganiņām, (jā, bija arī viens raganu bērniņš), un 1.-5. klašu skolēni kopā ar dzejnieci noskatījās literāru kompozīciju "Raganas ratos". Dzejas kompozīcijā izmantoti dzejoļi no Sandras Vensko dzejoļu krājuma "Pāris- nepāris". thumb

16 Feb 2007
Skolēnu parlamenta organizētā spēle"Mīl, nemīl!" Valentīndienā!
14. februārī skolēnu parlaments rīkoja spēli "Mīl, nemīl! 5.-9. klašu skolēniem. No skolēnu vidus uzaicināja trīs drosmīgus puišus - Jāni Freimani, Jāni Lielmani, Henriju Poļakovu, kuriem bija jāveic dažādi uzdevumi, pirms viņi tikās ar "'noslēpumaino meiteni". Zēni dejoja, runāja dzeju "repa stilā", atbildēja uz meitenes vecāku jautājumiem. Puišu atklātību pārbaudīja melu detektors. "Noslēpumainā meitene" izvēlējās vienu no trim puišiem, lai dotos uz Valentīndienas ballīti. Lai gan "noslēpumainā meitene" bija ļoti valdzinoša, tomēr puisis labāk izvēlējās ar viņu kopīgi nofotografēties, nekā doties uz Valentīndienas ballīti. smile

14 Feb 2007
sasniegumi olimpiādēs