Vārdadienas svin: Melisa, Meldra, Meldris
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

22 Nov 2006
Latvijas dzimšanas diena
"es elpoju savu zemi
tā ir lielākā atzīšanās mīlestībā un
dziļākā piederības sajūta. " Šīs Maijas Laukmanes dzejas rindas bija moto skolēnu radošajiem darbiem un arī svinīgajam pasākumam skolas pagalmā 17. novembrī.  
 "Latvijā es esmu dzimusi, šeit ir mana saulainā tevzeme. Te ir arī manas mājas- vieta, kur jūtos droša un pasargāta. Saule Latvijas debesīs ir kā rožaina puķe. Lai kur arī es atrastos, manī vienmēr ir daļiņa Latvijas saules siltuma ", savu radošo darbu lasīja Ieva Pētersone un mūs visus sildīja jaukie vārdi, kopīga dziedāšana un katra iedegtā svecīte.