Vārdadienas svin: Aleksandrs, Doloresa
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Lāčplēša diena 10.11.2017.

Mārtiņdiena 09.11.2017.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

04 Oct 2017
Dzīvnieku aizsardzības dienā.
Ik gadu, oktobra mēnesī, Talsu pamatskolas skolēni rīko labdarības akciju: Ziedo dzīvnieku patversmei. 
Paldies skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību un sarūpēto pārtiku, kuru šodien skolēni nogādāja dzīvnieku patversmē "Ausma". 
4. oktobris ir dzīvnieku aizsardzības diena un 3. b klases skolēni kopā ar skolotāju Sandru Fidrihsoni un Ingunu Fricbergu viesojās arī Ilzes Kalnbirzes veterinārajā privātpraksē, lai iepazītos ar veterinārārsta profesiju. 
Uzzinājām veterinārārsta pienākumus, darba apstākļus, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas strādājot šajā profesijā. Veterinārārste iepazīstināja ar dzīvnieku fiksēšanas ierīcēm, izmeklējumu veikšanas aparatūru u.c. darba aprīkojumu. 
Skolēni saņēma izsmeļošas atbildes uz visiem sev interesējošiem jautājumiem par dzīvnieku kopšanu un veterinārārsta profesiju.
Paldies Ilzei Kalnbirzei par sirsnīgo uzņemšanu!
                                                   
Karjeras konsultante   Inguna Fricberga


28 Sep 2017
Sportojam svaigā gaisā.

22. septembrī visā Latvijā tradicionāli norisinājās Olimpiskā diena ar devīzi „Sporto svaigā gaisā!”. Arī mūsu skolas kolektīvs kā ik gadu atbalstīja šo aicinājumu un dienu pavadīja ārpus telpām, aktīvi kustoties un iesaistoties dažādās sportiskās aktivitātēs.
Diena sākās ar pārgājienu, kura galamērķis bija Paugurciema „Salmiņi”. Jaunāko klašu audzēkņi devās pa taisnāko ceļu, bet pārējām klasēm, lai tiktu līdz galapunktam, bija jāvadās pēc norādēm kartē, kurā bija iekļautas dažādas nozīmīgas vietas pilsētā un apkārtnē.  Satikšanās vietā par sportisku izklaidi un atpūtu bija parūpējies skolotājs Aivars Lakstīgala. Jauniešiem bija iespēja rādīt savu veiklību gan komandās, gan individuāli, piedaloties dažādās stafetēs un sporta spēlēs. Pēc aktīvas darbošanās un būšanas svaigā gaisā pusdienu zupa garšoja daudz labāk nekā parasti.
Ikviens Talsu pamatskolas Olimpiskās dienas dalībnieks mājās atgriezās patīkami noguris, bet priecīgs par sportisko kopā būšanu draudzīgajā skolas saimē.
                                                                                                        Sk. Vineta Lapiņa
21 Sep 2017
Esam Junior Achievement Latvija dalībskola

20 Sep 2017
Skolēni iepazīstas ar darbu kokaudzētavā "Mazsili"
1. un 7. klašu skolēni viesojās Latvijas Valsts meži, kokaudzētavā "Mazsili". Izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar pilnu stādu audzēšanas ciklu – stādu sēšanu un audzēšanu lielajās siltumnīcās un poligonos. Apskatījām bērza, egles, priedes jaunos stādus. Iepazinām jaunās ietvarstādu šķirošanas un pakošanas līniju, kā arī apskatījām noliktavas telpas. Skolēni uzzināja kādas prasmes, zināšanas un iemaņas nepieciešamas mežkopja profesijā.
08 Sep 2017
Skolēni iepazīstas ar policista profesiju

Šajā mācību nedēļā skolā viesojās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektores. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar policista profesiju. 
Tikšanās laikā viņi noskaidroja, ka policistam jābūt fiziski labi attīstītam, psiholoģiski līdzsvarotam un tiem kuri nākotnē izvēlēsies šo profesiju, īpaša uzmanība jāpievērš tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, politika un tiesības, sports, psiholoģija un ētika.
08 Sep 2017
Piedalies!

06 Sep 2017
Mūsu skolas pedagogi – „Erasmus+” projekta dalībnieki

2016./2017. mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Talsu pamatskolas pedagogi ir izmantojuši  „Erasmus+” projekta iespējas un piedalījušies dažādos profesionālās pilnveides kursos citās Eiropas valstīs. „Erasmus+” ir Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma, kas skolu pedagoģiskajam personālam piedāvā profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, lai uzlabotu pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes un veidotu plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.
Īsi pirms jaunā mācību gada sākums, 30.augustā, skolotāji – Dzintra Zute, Nauris Varņeckis un Ingars Kļaviņš – iepazīstināja savus kolēģus ar kursos gūtajām atziņām.
Projekta dalībnieki  savas aktivitātes un iegūto pieredzi atcerējās ar emocijām un uzsvēra, ka šī programma  ir devusi iespēju paplašināt redzesloku, gūt priekšstatus par mācību procesu citās valstīs, par šīs zemes kultūru un tradīcijām.  Pedagogi atzina, ka kursos iepazītas jaunas mācību metodes, kuras ir izmantojamas gan klases, gan dažādu mācību priekšmetu stundās. Kontaktēšanās ar citu valstu kolēģiem ir  devusi iespēju ne tikai nostiprināt angļu valodas zināšanas, bet arī rosinājusi salīdzināt, pārdomāt un mainīties pašiem, lai mācību procesā ieguvējs būtu ikviens tajā iesaistītais. Kursu dalībnieki aicināja arī pārējos kolēģus būt drosmīgiem un piedalīties dažādos ar skolu un izglītību saistītos izaicinājumos.
Ir noslēdzies vēl viens „Erasmus+”  programmas projekts, kuru finansēja Valsts izglītības attīstības aģentūra un Eiropas Savienība.

Sk. Iveta Balode, Vineta Lapiņa. 

31 Aug 2017
Zinību diena