Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.



*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

16 Feb 2007
14. februārī skolēnu parlaments rīkoja spēli "Mīl, nemīl! 5.-9. klašu skolēniem. No skolēnu vidus uzaicināja trīs drosmīgus puišus - Jāni Freimani, Jāni Lielmani, Henriju Poļakovu, kuriem bija jāveic dažādi uzdevumi, pirms viņi tikās ar "'noslēpumaino meiteni". Zēni dejoja, runāja dzeju "repa stilā", atbildēja uz meitenes vecāku jautājumiem. Puišu atklātību pārbaudīja melu detektors. "Noslēpumainā meitene" izvēlējās vienu no trim puišiem, lai dotos uz Valentīndienas ballīti. Lai gan "noslēpumainā meitene" bija ļoti valdzinoša, tomēr puisis labāk izvēlējās ar viņu kopīgi nofotografēties, nekā doties uz Valentīndienas ballīti. smile