Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

13 Mar 2007
9. martā Talsos notika grāmatu svētki. Šo svētku ietvaros pasākumu piedāvājums bija daudzpusīgs. Talsu pamatskolā viesojās „ Latvijas valsts meži” darbiniece. Viņa rīkoja konkursu 5.-9. klašu skolēniem ”Nemēslo mežā!”. Par interesantākajām atbildēm skolēni saņēma „Cūkmeņa” nosūtīto plakātu (diemžēl slimības dēļ ”Cūkmens” uz pasākumu nevarēja ierasties). Aktīvā diskusijā noskaidrojām, kas nepieciešams, lai mūsu meži būtu tīri no atkritumiem. Saņēmām veselīgu meža izziņas līdzekli pamatskolām ”Izzini mežu!”
Visi varējām apskatīt 4. klases skolēnu zīmējumus ”Nemēslo mežā!”