Vārdadienas svin: Oļģerts, Aļģirds, Orests, Aļģis
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas skatuves runas konkursa II kārta 11.12. 2018.

Talsu pamatskolas delegācija Itālijā. 8. 01. 2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

Vairāk par projektu var uzzināt www.erasmusplus.lv


Talsu pamatskola starptautiskajā projektā

“The Art of Economy, the Economy of Art”

jeb “Māksla ekonomēt, ekonomija mākslā.”

“Erasmus+” KA2 Projekta Nr 2016-PL01-KA219-026189_5

Norises laiks: 2016. gada 1. septembris – 2018. gada 31. augusts.

Partnerības valstis: Polija, Itālija, Rumānija un Turcija.

Finansējums: 20 695 eiro

Projekta koordinatore Talsu pamatskolā:
Lolita Lipska-Meijere (T. +371 29175472)

l.lipskameijere@inbox.lv

Projekta mērķi: savstarpējā piecu dalībvalstu sadarbībā skolēniem padziļināti apgūt un praktiski darboties tādās jomās kā ekonomika, sociālās zinības, māksla, IT, svešvalodas, matemātika un karjeras izglītība.

Paredzamie rezultāti:

  • Pastiprināti apgūt ekonomiku, biznesa angļu valodu un matemātiku; īsu video materiālu apmaiņa internetā

  • Organizēt sacensības un olimpiādes šajos mācību priekšmetos gan dalībnieku tikšanās reizēs, gan interneta vidē.

  • Radīt galda spēles par ekonomikas tēmām.

  • Radīt starptautiskus muzikālus priekšnesumus (piemēram, Polijas orķestris kopā ar Latvijas mūziķiem u.c.)

  • Rakstīt un iestudēt lugas angļu valodā, kas balstītas uz ekonomikas tēmām

  • Atklāt un parādīt karjeras iespējas, organizēt profesiju ēnošanu dalībvalstīs

  • Apgūt un lietot jaunas IT projekta gaitā

  • Radoši darboties dažādās lietišķās mākslas nozarēs

  • Iepazīt dalībvalstu kultūru un tradīcijas kā tās sastāvdaļu.

C:\Users\IZM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG-20161129-WA0025.jpg

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, projekta koordinatore Talsu pamatskolā Lolita Lipska-Meijere un Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule dalībvalstu sanāksmē Turi Itālijā.

 

Sadarbības partneri (no kreisās): Rumānijas, Polijas, Itālijas, Latvijas un Turcijas projekta koordinatori.

C:\Users\IZM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG-20161129-WA0022.jpg

 

Vairāk par projektu var uzzināt www.erasmusplus.lv