Vārdadienas svin: Guntra, Marianna, Ginters
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

12 Jan 2018
 Gudrinieku skolā dalībnieki pētīja ātrumu, zvaigznes un planētas, piedalījās smilšu nodarbībā, rakstīja ar spalvu un tinti, spēlējot vides izglītības spēli, nostiprināja zināšanas par dzīvniekiem. Gudrinieku skolā tiek izmantotas šādas metodes: darbs ar  informāciju tehnoloģijām, situāciju analīze, spēles, darbnīcas, darbs grupās, problēmu devumi. Skolēniem tiek attīstītas domāšanas, komunikatīvas, sociālas prasmes. Nostiprināta un attīstīta pašiniciatīva.

Atzinīgi tiek novērtēts skolotāja palīga darbs stundās. Skolotājs palīdz skolēniem sekot līdzi mācību vielai stundās. Motivē skolēnu neatslābt, bet produktīvi iesaistīties mācību procesā.
Dabas zinību pulciņā1.klases bērni pētīja un meklēja koku lapas, skuju koku un lapu koku sēklas. Pēc attēliem, sēklu un augļu paraugiem noteica koku sugu. Pēc sēklām noteica dārzeņus. Ko nozīmē brīdinājuma zīmes uz pārtikas produktu iepakojumiem.  Pētnieciskajās nodarbībās bērni noskaidroja vielu fizikālās īpašības.


2. b klases skolēni dabas zinības, projekta ietvaros padziļināti apguvušu dabas zinības. Skolēni ir veikuši dažādus pētījumus, piemēram, izpētījuši sēnes, veikuši rudens pētījumus dabā - "Celms - māja", "Augi rudenī", ūdens dažādos stāvokļos u.c. Skolēniem ļoti patīk āra nodarbības, praktiskā darbošanās. Skolēni ir paplašinājusi savu zināšanu loku, viņiem ir sekmēta interese par dzīvo dabu mums apkārt, par attieksmi pret to. Skolēni zina, ka augiem raksturīgs rudenī, ziemā; Pazīst un nosauc biežāk sastopamās ēdamās un indīgās sēnes; Izprot drošības noteikumus un to ievērošanas nepieciešamību pie ūdeņiem rudenī un ziemā; Zina jēdzienus - ūdens šķidrā, cietā un gāzveida stāvoklī, saista tos ar praktiskiem novērojumiem; Ir ieinteresēti atklāt, ieraudzīt, sadzirdēt, sajust, izpētīt. u.c.

3.klases skolēni dabas zinības stundā ir pētījuši kā veidojas nokrišņi, krišanas ātrumu attiecībā pret ķermeņa masu, esam taisījuši elektriskās ķēdes, un noskaidrojuši vai āda elpo un vēl citas interesantus pētījumus un eksperimentus. Bērni var padziļinātāk apgūt mācību vielu un veikt šos pētījumus un eksperimentus. Viņi mācās sadarboties un veikt dažādus secinājumus par veiktajiem uzdevumiem.

4.klases skolēni dabas zinību pulciņā pētīja sēnes, to daudzveidību Latvijas mežos.Pētījām arī augu daudzveidību un savācām ārstnieciskās tējas: kumelītes, piparmētras, kliņģerītes un tās klasē izžāvējām, gatavojām arī dažādu piparmētru tēju degustāciju.Pētījām ar lupām un mikroskopiem citrusa augļu šūnas.Veicām dažādus pētījumus par Latvijas iežiem - mālu, smiltīm, granti, augsni. Veicām pētījumus ar ūdeni, to filtrējām un vērojām ūdens caurlaidību dažādiem iežiem.Bijām mācību ekskursijā uz Ventspils planetāriju, kur noskatījāmies filmu par Saules sistēmas planētām un filmu par zvaigžņu rašanos.Veicām arī klimata vērojumus un temperatūras izmaiņas dažādās diennakts stundās.Klases vidējais vērtējums dabaszinībās 1. semestrī ir 6 balles. Bērniem, veicot šos pētījumus, ir izveidojusies lielāka izpratne un interese par dažādām dabas norisēm.

5. klašu un 6. klašu, un 7. klašu skolēni veica praktiskās nodarbības. Strādāja ar mikroskopiem, palielināmo lupu, pētīja makroskopiskās un mikroskopiskās šūnas, paši gatavoja preparātus, kā arī pētīja sagatavotospreparātus. Strādāja grupu darbu-modelēja no folija papīra un knaģiem lidmodeļus, pagatavoja papīra lidmašīnas un individuāli sacentās lidmašīnu lidojumā  Viesnīckalnā. Iemācījāmies aprēķināt lidmašīnas veikto ceļu un lidmašīnas ātrumu. No krāsainiem papīriem pagatavoja  savu horoskopāzvaigznāju, kā arī  modelēja zieda uzbūvi. Skolēni iepazinās ar atlantiem un kontūrkartēm, iekrāsoja lielākos kalnus, katrā kontinentā. Iezīmēja kontinentu garākās upes.  Pēc laika joslu kartes noteica laiku citās valstīs. Strādāja grupās un modelēja vulkānus pēc tam skolas pagalmā  demonstrēja vulkānu izvirdumus. Skolēni ieguva praktiskās iemaņas un nostiprināja savas zināšanas.

8. un 9. klašu skolēniem “Ķīmijas un fizikas interešu pulciņā 8.9. klašu skolēniem” ir bijusi iespēja atbilstošo tematu ietvaros veikt praktiskos darbus, kā arī risināt problēmu devumus. Visiem skolēniem ir bijusi arī iespēja  risināt padziļinātas grūtības uzdevumus, kuru risināšanai nav laika ikdienas mācību procesā, jo uzdevumu risināšana fizikā ir ļoti nozīmīga, īpaši gatavojoties mācībām vidusskolā. Pulciņa nodarbību laikā ir iespējas ar skolēniem pārrunāt dažādus jautājumus, kas saistīti ar mācāmajiem tematiem, padziļināt izpratni par parādībām un procesiem. Nodarbības ir palīdzējušas uzlabot skolēnu spējas un prasmes atrisināt uzdevumus, kā arī skaidrot dažādus fizikālos procesus, kā rezultātā ir uzlabojušās sekmes daļai skolēnu. Ķīmijas nodarbībās skolēni eksperimentē, mācās secināt un analizēt.
Direktora vietniece izglītības jomā Sanita Leja