Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

06 Jun 2018

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču  attīstībai"


Talsu pamatskolas 3.b klases skolēnu atsauksmes par Rīgas dabas muzeja apmeklējumu Iepazīties ar daudzveidīgo ūdens pasauli.
  • Skolēni varēja iepazīties ar  Latvijas daudzveidīgo ūdens pasauli-upju un ezeru ūdens kvalitāti, ūdensaugiem un ūdensdzīvniekiem.
  • Mikroskopā pētījām ūdens vēzīti un mazāko gliemezīti.
  •  No skolēnu atsauksmēm secinu, ka skolēniem ir paticis darboties ar mikroskopu, apskatīt ūdensaugus un ūdensdzīvniekus.
  • Ričards raksta: ”Man patika klausīties par upēm un ņemt rokā upes vēzi.”
  • Kristīne:” Uzzināju ,kā pēc augiem var noteikt vai upe ir tīra vai netīra.”
  • Agnese raksta: “Patika ,ka varēja apskatīties ūdenī dzīvojošos kukaiņus. Ka varēju turēt rokā vēzi.”
  • Telma: “Kā atšķirt tīru un netīru upi.”
 


Ekskursija uz Dabas muzeju bija ļoti interesanta.
4. klasei nodarbība par dzīvnieku pēdām un grauzējiem sasaucās ar tiešo dabaszinības stundas tēmu, tāpēc bērniem patika, jo daudz ko paši varēja pastāstīt. Interesanti bija sagatavoti izdales materiāli un darba lapas. Skolēniem bija nodrošināts patstāvīgais darbs. Nodarbības beigās gide interesanti noorganizēja, izmantojot darba lapas,  atgriezenisko saikni, lai saņemtu no skolēniem informāciju par dzirdēto un redzēto.
    Apskatot muzeja ekspozīciju,  skolēniem īpaši patika dzīvnieki un putni. Apskatījām arī ekspozīciju par vulkāniem un zemes garozas veidošanos. Tā kā laiks bija ierobežots, tad citas ekspozīcijas apskatīsim nākamajā gadā.
Ļoti interesantas ekskursijas bija arī TV tornī un Motormuzejā.
Skolēniem patika šī ekskursija un visi saņēma lielu gandarījumu par jauko dienu.
Klases audzinātāja  Dace Sidra

9. a klase apmeklēja Dabas muzeju 6.04.2018.
Esam ļoti pateicīgi par sagādāto iespēju.
Skolēni aplūkoja ekspozīciju un piedalījās nodarbībā "Jūra", kurā iepazinās ar jūrās mītošo faunu, sākot no ziemeļiem līdz zemeslodes dienvidiem.
No skolēnu atsauksmēm: "Es redzēju, kādi izskatās koraļļi tropiskajās jūrās." "Uzzināju, ka ir aizsargājami gliemeži, kurus, mēģinot izvest no valsts, cilvēks var tikt sodīts." "Noskaidroju, kā rodas koraļļi, no kā pārtiek vaļi, ka ir pat tādi gliemeži, kas kož." "Uzzināju, ka senatnē valim bija mazas kājas , bet tās ar laiku atrofējās, ka ir gliemenes, kas ieurbjas akmeņos un veido tur ligzdas."


1. klases ekskursija Rīgas Dabas muzejā  2018.gada 12.aprīlī
Mērķis:
1.)Iepazīties ar Dabas muzeju Rīgā
 2.)Nodarbība- “Saule un diennakts.”
     “ Kontinenti un dzīvnieki “
3.)maza ekskursija pa muzeja  ekspozīcijām
Norise - nodarbību telpā  1stunda.
1.Nodarbības laikā tika izmantots  liels makets Saules,Zemes  riņķojumu demonstrēšanai, lai saprastu diennakts  maiņu  un priekšstats arī par gadalaiku maiņu.
2.Bīdāmās kartes,lielas ,krāsainas.Pasaules karte .
Ievadā pastāstīja,demonstrēja.
Praktiskā darbošanās grupās.
*Izzāģēti kontinentu trafareti
*Dzīvnieku attēli
 *Burti
Uzdevums-
a)izvelc vienu trafaretu
b)  Pēc kartes  nosaki kontinenta nosaukumu
c)  Sameklē burtu kaudzē vajadzīgos burtus un saliec nosaukumu.
d)  Attēlu kaudzē atrodi  dzīvniekus,kuri tur dzīvo.
e)  Skaļi nolasi  visu savākto informāciju.
Vērtējums.
Maza lekcija-pietiekoši.
Praktiskā darbošanās  - Klausies,vēro, lasi,salīdzini.
Bērniem patika, lielākā daļa muzejā nebija  bijuši. Priekštats ir un daudz  vēl jānoskaidro, jāredz nākotnē. 
  2.b klasei Dabas muzejā bija nodarbība "Sikspārņi ar kājām uz augšu".
Nodarbība bija ļoti laba, daudzpusīgi uzdevumi, daudz praktisku darbošanos, atbilstoši jaunāko klašu skolēniem.
Bērniem patika izzinošā nodarbība, Daudz uzzināja par sikspārņu daudzveidību, dzīvesveidu un atšķirīgo ēdienkarti.
Skolēniem patika arī Dabas muzeja apskate, izbaudīja zemestrīci u.c.
Atgriežoties skolā bērni ierosināja uzzīmēt sikspārņus un ierīkot darbiņu izstādi.
Paldies projektam par iespēju!
Una Budžena 2.b klases audzinātāja
 

6. klases skolēni Latvijas  Dabas muzejā apmeklēja nodarbību "Nepērciet viņu dzīvības!". Nodarbība bija interesanta, jo skolēni klausījās ar interesi, uzdodot interesējošus jautājumus par tēmu. Skolēniem ļoti patika apskatīt visus eksponātus tuvumā, aptaustīt, sajust tos. Skolēni tika iepazīstināti ar lietām, kuras var vest kā suvenīrus no ārvalstīm, kā arī ko nedrīkst. Ar interesi apskatījām Dabas muzeja pārējās nodaļas. Skolēnus sajūsmināja atbildēt uz jautājumiem, lai pēc tam sajustu zemestrīces simulāciju.
Raimonds Felšs 6. klases audzinātājs  

Latvija Dabas muzejā 3. a klase apmeklēja nodarbību "Viegls kā putns", skolēni iepazinās ar putnu daudzveidību, kā arī ar viņu spalvām un to veidiem. Tika uzzināta nedzirdēta, jauna un interesanta informācija par putnu spalvām. Bērni varēja darboties arī grupās un patstāvīgi meklēt informāciju, kura bija norādīta darba lapā, tika svērtas un mērītas putnu spalvas, kā arī katrai grupai bija jāprezentē sava atrastā un noskaidrotā informācija. Manuprāt šī nodarbība bija ļoti noderīga un interesanta.
Dace Jansone 3.a klases audzinātāja.

Talsu pamatskolas Gudrinieku skolas dalībnieki Latvijas Dabas muzejā piedalījās nodarbībā “Pasaules un Latvijas zīdītāji”. Bērni ieguva ļoti interesantu informāciju par dzīvniekiem. Kā arī varēja aplūkot , kādi izskatās dzīvnieki. Sajūsmu izraisīja vaļa skelets, tā lielums. Pēc nodarbības dalībnieki varēja apskatīt daudz interesantu ekspozīciju gan putnus, gan kukaiņus, gan sēnes u.c.  Visiem ļoti patika izbaudīt zemestrīci. Ļoti priecājamies, ka šāda iespēja ir lauku bērniem, kas dod iespēju iegūt un nostiprināt zināšanas gan no mācību stundām, gan  Rīgas muzejos.
Skolotāja Sanita Leja