JAUNUMI

Priecājamies un lepojamies!
7. klases skolniecei Mārai Lienītei Makstniecei Starpnovadu skolu angļu valodas olimpiādē 3. vieta! Paldies skolotājai Lolitai Lipskai Meijerei par ieguldīto laiku un darbu.
Laikmetīgās dejas izrāde"3D par telefoniem"
16. aprīlī projekta " Latvijas skolas soma" ietvaros Talsu pamatskolas 7. un 9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt dejas mākslu un vērot interesantu priekšnesumu. Laikmetīgās dejas izrāde "3D par telefoniem" piedāvāja veidus, kā izvērtēt jebkuru jautājumu – šoreiz telefonu izmantošanu, tā ietekmi un sekas – gan pozitīvās, gan negatīvās.
Lepojamies!
12. martā Pastendē notika Starpnovadu skolu deju kolektīvu skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā. Katrs kolektīvs izpildīja divas dejas. Skatē žūrijas komisija vērtēja gan māksliniecisko izpildījumu, gan dejas tehniku, skatuves kultūru u.c. aspektus.
Paldies brašajiem "Žuburiņa" dejotājiem par ieguldīto darbu un viņu vecākiem par atbalstu! Lepojamies!

Talsupamatskola

Talsupamatskola

Jaunākais GALERIJĀ

MEKLĒ MŪS ŠEIT:

KONTAKTI:

TALSU PAMATSKOLA
Gaismas iela 1, Talsi
LV-3201
Tel.: 63291842
E-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

ATRAKSTI MUMS: