JAUNUMI

Labs darbs divus mūžus dzīvo

5. un 7. klašu skolēni saulainā oktobra dienā devās apskatīt un iepazīt videi draudzīgu saimniecību "Kurzemnieki" , kura atrodas Talsu pauguraines dabas parkā.Izglītojamos sagaidīja saimnieki Egita un Sandis Sudakovi, kuri jauniešiem sniedza ieskatu augļkopības nozarē- augu pavairošanā, audzēšanā, kopšanā un ražas novākšanā. Pastāstīja par produkcijas sagatavošanu un uzglabāšanu. Saimnieki dalījās ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā, tās plusiem un mīnusiem, kā arī īpašo domāšanas un dzīves veidu. Pasākums “Labs darbs divus mūžus dzīvo” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Rītam cerība, dienai darbs
4. klašu skolēni kopā ar audzinātājām Sandru un Daci devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas mērķis bija iepazīt dzelzceļa nozari, tās attīstību un vidi. Nodarbība notika Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīcijā "Stacijas dzīve", kuras laikā izglītojamie iejutās stacijas darbinieku un pasažieru lomās. Skolēniem tika doti uzdevumi: izpētīt dokumentus, telpu maketus, izmēģināt kā darbojas dažādas ierīces.
Darbs māca darītāju.
Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 3. klašu skolēni piedalījās pasākumā "Darbs māca darītāju", kura mērķis bija iepazīt pārtikas tehnologa profesiju. Skolēni devās uz uzņēmumu „Pure Chocolate”. Uzzināja, kā uzņēmumā vada, plāno un organizē ražošanu. Iepazinās ar pārtikas tehnologa profesiju, darba vidi un apstākļiem. Noskatījās filmu par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu. Meistarklasē iepazina trifeļu ražošanas procesu, kā arī iejutās šokolādes izgatavotāja lomā un izveidoja šokolādes figūriņu.
Pedagogs karjeras konsultants Inguna Fricberga

Talsupamatskola

Talsupamatskola

Jaunākais GALERIJĀ

MEKLĒ MŪS ŠEIT:

KONTAKTI:

TALSU PAMATSKOLA
Gaismas iela 1, Talsi
LV-3201
Tel.: 63291842
E-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

ATRAKSTI MUMS: