Aicinājums uz Ziemassvētku zupu

Pasākumā piedalās Talsu pamatskolas skolēni un pedagogi.

Lietotāja Talsu pamatskola attēls.

Mīļi gaidīsim!

2. septembrī plkst. 9.00
Talsu pamatskolā

  Zinību dienas pasākums

                   Uz tikšanos!Salidojums
Talsu pamatskola dienu pims Līgo svētkiem svinēja savas pastāvēšanas visspēcīgāko jubileju - simtgadi. Skolas himnā dzejniece Maija Laukmane ierakstījusi šī salidojuma kodu: "Simtiem labu domu, simtiem atmiņu, ko glabā sirds - mana skola". Tieši tā - ar mīļiem vārdiem, sveicieniem un sveicējiem, acu skatiem, atkalredzēšanās un atmiņu stāstu priekiem, simtiem smaidu un gaišiem smiekliem aizvadīta salidojuma nakts, līdz ar rītausmu nesot atziņu, ka mazajās skolās ir Latvijas lielais spēks. Paldies ikvienam rīkotājam un ciemiņam, kas ļāva notikt šiem neaizmirstamajiem svētkiem.
Vairāk salidojuma foto pieejami šeit -
https://failiem.lv/u/fszdbxrz
Foto: Raitis Strautmanis

http://www.talsutv.lv/video_type/talsu-pamatskolai-100/

Esam godam nesuši Mammadaba vēstniecības skolas vārdu
Šajā mācību gadā esam godam nesuši Mammadaba vēstniecības skolas vārdu, kā viena no četrām "zaļākām" skolām Latvijā. Šo godu mēs nopelnījām pierādot savas zināšanas, prasmes pret meža vērtībām un apkārtējo vidi: stādot kociņus, sakopjot dabu, piedaloties Mammadaba meistarklasē, LVM Meža olimpiādē, integrējot vides izglītību skolas darbā.
Šodien ar nelielām skumjām atvadāmies no Mammadaba karoga, kas tik lepni plīvoja visu gadu pie mūsu skolas, tomēr esam ļoti gandarīti par iegūtajām zināšanām, prasmēm un iespējām apciemot Mammadaba objektus.
Lai arī turpmāk mūsos dzīva zaļā domāšana!
"Latvijas skolas soma"
30. maijā projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros skolā viesojās Liepājas zvanu ansamblis "Campanella" Astras Ziemeles vadībā. Koncertlekcijā bija jāatpazīst populāri klasiskās un mūsdienu mūzikas skaņdarbi.
Iepazīstot zvanu ansambli, skolēni varēja pilnveidot savu izpratni par mūziku, kā daudzveidīgu netradicionālu muzicēšanas veidu.
KAA pasākums “Ko dari, dari ar rokām”
29. maijā 1. klašu skolēni devās uz Laidzi, lai Ainas Šteibergas vadībā iepazītu maiznieka darba specifiku, maizes tapšanas procesu un amatu. Uzņēmēja iepazīstināja ar maiznieka ikdienas darbu, pastāstīja par pārtikas produktiem, graudaugiem, to vērtīgajām īpašībām, kā arī dalījās pieredzē cik ilgā laikā var iemācīties cept maizi pēc senām un individuālām receptēm. Aina sniedza ieskatu uzņēmējdarbībā, tās plusiem un mīnusiem.
Meistarklasē skolēni izmēģināja savas iemaņas maizes produkta pagatavošanā.
Pasākums “Ko dari, dari ar rokām” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
1. klase iepazīst kazkopības nozari.
29. maijā 1. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Vandzeni, lai iepazītu kazkopības nozari, tiktos ar lauksaimniecības uzņēmuma vadītāju un iepazītos ar kazas piena produktu ražošanu zemnieku saimniecībā „Bērzi”.
Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja profesiju. Uzzināja, kā saimniecībā plāno un vada lopkopības produkcijas ieguvi un realizāciju. Apskatīja saimniecību un degustēja vairāku veidu kazas sierus.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Krāsainā pasaka
24. maijā projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros 4. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošā nodarbībā "Krāsainā pasaka", kurā izglītojamie varēja kopīgi dziedāt dziesmas, eksperimentēt un piedalīties dažādu uzdevumu veikšanā.
"Latvijas skolas soma"
21. maijā Talsu pamatskolā koncertlekciju “Ar mūziku pavasarī" sniedza "Dziesmu skolas" dalībnieki un viņu pedagogi- Baiba Veismane- Rezonga un Egita Ķīviča. 
Skolēni iepazina ārzemju un latviešu komponistu skaņdarbus. Ar pavasarīgu vieglumu jaunieši izdziedāja tuvas, mīļas un reizē arī sarežģītas dziesmu melodijas. 
Pasākums notika programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.
Lepojamies!
Šodien Talsu pamatskolas 5. un 8. klašu komandas 
varēja pārbaudītu savu erudīciju dažādos ar apkārtējo vidi saistītos jautājumos, uzzināt daudz jauna un interesanta par procesiem, kas notiek mums apkārt un saprast, kā mēs varam padarīt pasauli zaļāku. Skolēni aktīvi piedalījās aizraujošā, izzinošā pasākumā Dabas diena. Kopvērtējumā 8. kl. komanda ieguva 1. vietu.
Mājas darbu konkursā 3. vietu ieguva 8. klases skolnieces Ilonas Grigorjevas darbs, oriģināls priekšmets mājsaimniecībai no otrreiz izmantojamām lietām.
Lepojamies!
"Skills Latvia 2019"
Talsu pamatskolas 8.-9. klašu skolēni 8. maijā apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Skills Latvia 2019", Ķīpsalas izstāžu centrā. Izglītojamie iepazina profesiju daudzveidību, izglītības iespējas, vēroja labākos jaunos profesionāļus, kuri demonstrēja savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Pasākums notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. 
8.-9. klašu skolēni apmeklē Latvijas Nacionālo mākslas muzeju
Projekta "Latvijas skolas somas" ietvaros, Talsu pamatskolas 8.-9. klašu skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, guva ieskatu Latvijas mākslas un muzeja ēkas vēsturē, kā arī apskatīja pastāvīgo ekspozīciju.
Skolēni iepazīst dabas parādību attēlojumu
Projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros, 26. aprīlī pirmās klases skolēni apmeklēja planetārija šovu “Debesis šonakt” un noskatījās filmu “Mūsu bīstamā planēta”. Skolēni filmā iepazina  dabas parādību attēlojumu - zemestrīci, vulkānu izvirdumu, cunami. Uzzināja par Zemes ģeoloģiju un kontinentu pārvietošanos.
4. b -"Sporto visa klase"
24. aprīlī 4. b klases skolēni, kopā ar audzinātāju Sandru Fridrihsoni un sporta skolotāju Aivaru Lakstīgalu, startē sacensībās "Sporto visa klase". Visā Latvijā martā un aprīlī notiek izglītojošā sporta projekta «Sporto visa klase» sacensības, kuru mērķis ir noskaidrot labākos, kas pēc tam tiksies Latvijas finālā.
Lieldienu kauss

Talsu pamatskolas saimei Lieldienu pasākums jau notika 18. aprīļa pēcpusdienā. Skolēni veidoja jauktas komandas, lai kopā ar Lieldienu zaķiem, 9. klašu skolēniem, pārbaudītu savu erudīciju karjeras jautājumos. Vilkmuižas ezera parkā katrai komandai bija jāatrod un jāatrisina 40 dažāda veida uzdevumi. Galveno balvu, Lieldienu kausu, ieguva Lieldienu zaķa komanda ar devīto kārtas numuru. 
Parādīt savas prasmes un iemaņas roku veiklībā skolēni varēja arī piedaloties Kendama turnīrā. Kendama sacensību iniciatori bija mūsu skolas skolēni, un tajās piedalījās piecpadsmit zēni un viena meitene. Savu meistarību triku parādē apliecināja 5. klases skolnieks Rinards Grišuls.
ŠĪ bija lieliska iespēja komandām sadarboties, vingrināt prātu un rokas, krāsot un ripināt Lieldienu olas, taču pats galvenais - izkustēties svaigā gaisā un gūt daudz pozitīvu emociju.

Priecājamies un lepojamies!
7. klases skolniecei Mārai Lienītei Makstniecei Starpnovadu skolu angļu valodas olimpiādē 3. vieta! Paldies skolotājai Lolitai Lipskai Meijerei par ieguldīto laiku un darbu.
Laikmetīgās dejas izrāde"3D par telefoniem"
16. aprīlī projekta " Latvijas skolas soma" ietvaros Talsu pamatskolas 7. un 9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt dejas mākslu un vērot interesantu priekšnesumu. Laikmetīgās dejas izrāde "3D par telefoniem" piedāvāja veidus, kā izvērtēt jebkuru jautājumu – šoreiz telefonu izmantošanu, tā ietekmi un sekas – gan pozitīvās, gan negatīvās.
Lepojamies!
12. martā Pastendē notika Starpnovadu skolu deju kolektīvu skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā. Katrs kolektīvs izpildīja divas dejas. Skatē žūrijas komisija vērtēja gan māksliniecisko izpildījumu, gan dejas tehniku, skatuves kultūru u.c. aspektus.
Paldies brašajiem "Žuburiņa" dejotājiem par ieguldīto darbu un viņu vecākiem par atbalstu! Lepojamies!
Apsveicam un lepojamies!
Šodien Kuldīgā notika Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa reģionālā – Kurzemes – kārta, kurā savu gatavību XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem apliecināja Talsu pamatskolas 5..-9. kl. koris "Gaismiņas" , iegūstot 1.pakāpes diplomu. Apsveicam un lepojamies!
Paldies pedagogiem: Raimondam Felšam, Daigai Lakšmanei, Dinai Bičulei un Gunitai Pauliņai par ieguldīto darbu.
Lepojamies!
Priecājamies par  sasniegtajiem rezultātiem koru skatē!
Paldies skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu. Paldies diriģentiem: Dinai Bičulei, Raimondam Felšam, Daigai Lakšmanei, koncertmeistarei Gunitai Pauliņai par ieguldīto darbu.
Lepojamies!
Priecājamies par skolēnu  dalību un sasniegumiem mazpilsētu un  lauku  mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā.  Paldies mūzikas pedagogiem Linetai Mūrniecei un Gunitai Pauliņai.
Skolēni iepazīst grāmatu ilustratora profesiju
22. martā Talsos notika jau astoņpadsmitie Grāmatu svētki un mūsu skolā viesojās grāmatu ilustratores Gundega Muzikante un Ilze Dambe. 
Viņas skolēnus iepazīstināja ar ilustratora profesijas dažādību, darba piederumiem un savu profesionālo darbību. Mākslinieces interesanti un aizraujoši stāstīja, kā top ilustrācijas grāmatām. 
Pasākuma laikā skolēnus rosināja patstāvīgi darboties un pašiem radīt mākslas darbus "Mana nākotnes profesija". 
Sirsnīgs paldies par jauko tikšanos māksliniecēm G. Muzikantei, I. Dambei un Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai I. Jaunbērziņai.
Lepojamies!
24. martā Sporta centrā Elektrum notika starptautisks turnīrs RIGA STARS/FUDZI CUP 2019, kurā Emīlija Prihodjko izcīnīja 2.vietu katās un 3.vietu kumitē.
Jauniešu dienā 2019
Paldies skolēnu pašpārvaldei un konsultantei Lindai Šēniņai par ieguldīto darbu un piedalīšanos "Jauniešu dienā 2019".
Skolēni apmeklē nodarbības Latvijas Dabas muzejā
Martā Talsu pamatskolas skolēni apmeklē Latvijas Dabas muzeja organizētās nodarbības, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, nodrošinot Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs.
Aktivitātes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Rīgas biržā
Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros Talsu pamatskolas skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos izzinošās un radošās aktivitātēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Rīgas biržā.
Starpnovadu skolu skaļās lasīšanas sacensības
19. martā  Talsu tautas namā notika starpnovadu skolu skaļās lasīšanas sacensības. Pasākuma laikā klausījāmies
interesantus fragmentus no grāmatām, ko izvēlējušies 5.-6. klašu skolēni.
Mūsu skolu skaļās lasīšanas sacensībās pārstāvēja 6. b klases skolniece Laura Mitlere. Lauras sniegumu žūrija novērtēja ar augsto 3. vietu. Lepojamies! Paldies skolotājām Rudītei Mitlerei un Rutai Čonoglu.
Lepojamies!
17. martā Minskā notika starptautisks karatē turnīrs EVEREST CUP 2019, kurā piedalījās 500 sportisti no Balkrievijas, Krievijas, Latvijas un Ukrainas. 
Emīlija Prihodjko izcīnīja 1.vietu katās, 2.vietu kumitē
Lepojamies!
Lepojamies un ar Emīlijas Annas Hodjačihas sasniegumiem skatuves runas konkursā! Paldies skolotājai Vairai Kamarai par ieguldīto darbu!
Skolēnu brīvlaikā -Radošā diena
Arī skolēnu brīvlaikā Talsu pamatskolā  bija iespēja aktīvi pavadīt laiku Radošajā dienā, pašiem gatavojot, muzicējot, radot un darbojoties, kā arī pašrocīgi pagatavojot gardas pusdienas.
Lepojamies!
Arī šogad AS “Latvijas valsts meži” aicināja skolēnus piedalīties radošā konkursā un izveidot uzlīmju dizainu ikgadējiem Meža dienu pasākumiem. 
Šajā gadā uzlīmju tēma bija - “Mežs Latvijai. Nākamie 100”.
Konkursa uzvarētājs iegūst specbalvu – no Latvijas valsts mežā auguša bērza darinātu longbordu, kā arī iespēju piepildīt autobusu ar klasesbiedriem un draugiem, lai dotos apmaksātā braucienā uz Baltijā lielāko meža nozares pasākumu “Latvijas meža dienām” Tērvetē 2019. gada 24. maijā.
Šī gada uzvarētāja ir Talsu pamatskolas 6. a klases skolniece Emīlija Prihodjko. 
Apsveicam un lepojamies!
Iepazīsti profesijas!
6.martā  Talsu pamatskolā viesojās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi un audzēkņi, lai vecāko klašu skolēnus iepazīstinātu ar izglītības iespējām tehnikumā.
Lepojamies!
Lepojamies ar mūsu skolas vokālo ansambļu sniegumu Kurzemes vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2019" ! Paldies skolēniem, skolotājām- Ingai Smildziņai, Dinai Bičulei un koncertmeistarei Gunitai Pauliņai!
Lepojamies!
Paldies 4. b klasei, audzinātājai Sandrai Fridrihsonei un sporta skolotājam Aivaram Lakstīgalam.
Tikšanās ar skolas absolventu
9. klašu skolēni šodien karjeras stundā tikās ar mūsu skolas un nu jau arī Ventspils tehnikuma absolventu Reini Jākobsonu.
Radošā nodarbība skolas bibliotēkā
28. februārī  skolas bibliotēkā uz radošu nodarbību pulcējās skolēni, kuri iesaistījušies grāmatu lasīšanas sacensībā "Bērnu un jauniešu žūrija".
Lasītāji uzzināja, kā radušies 8. marta svētki, iepazinās ar svētku svinēšanas tradīcijām un pagatavoja dāvaniņu. 
Pēc labi padarīta darba skolēnos bija jūtams gandarījums un svētku sajūta. Ikviens lasītājs saņēma pateicības dāvaniņu, siltu, aromātisku tēju un gardu našķi. 
Lai lasītprieks turpina piepildīt mūsu brīvo laiku!
"Mans mērķis veiksmīga karjera"
19. februārī, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika pasākums "Mans mērķis veiksmīga karjera". Talsu pamatskolas 8.-9. kl. skolēniem bija iespēja tikties ar lektoru, mācību centra "Nordic Training International" apmācību vadītāju Aleksi Daumi. Lektors aicināja jauniešus domāt par savu dzīves misiju jeb, kā darīt to, kas patīk, kā apzināt savas dzīves pamatvērtības, un balstoties uz tām, izvirzīt savas dzīves un karjeras mērķus.
Izskaties redzēts!
15. februārī skolas zālē pulcējās slavenības, lai piedalītos konkursā "Izskaties redzēts!". Konkursu vērtēja, kompetenta žūrija. Savukārt, dalībniekus aktīvi atbalstīja fani, kuri lieliski jutās tērpušies dažādu krāsu apģērbā un aksesuāros.
Skaļās lasīšanas sacensība
Pagājušajā mācību gadā Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās piedalījās vairāk nekā septiņi tūkstoši aizrautīgu 5. un 6. klašu (11 – 12 gadus jauni) skolēni un aktīvi skolotāji un bibliotekāri. 
Sacensības ideja aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss noris jau 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Turpretim Latvijā skaļā lasīšana ieviesta, lai mazinātu skolēnu neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Kampaņā tiek uzsvērts, ka bērni no skaļās lasīšanas gūst vienīgi pozitīvas emocijas, tādēļ jāciena katra lasītāja grāmatas izvēle. Katram sacensības dalībniekam gatavošanās process nozīmē tiekšanos uz piecu kritēriju pēc iespējas labāku izpildi, jo žūrija vērtē: kā skolnieks pastāsta par grāmatas izvēles iemeslu, cik skaidra ir dikcija, lasīšanas tempa piemērotību, spēju emocionāli aizraut klausītājus un lasītā fragmenta oriģinalitāti un citus parametrus. Trīs minūtes – laika sprīdis, kurā maksimāli labi izlasīt grāmatas fragmentu vakar, vēlā 31. janvāra pēcpusdienā, bija dotas arī deviņiem Talsu pamatskolas 5. un 6. klašu skolēniem: Annai Bērzei, Laurai Rozenšteinei, Esterei Busulei, Dāvim Cīrulim no 5. klases, kā arī Kristīnei Neifeldei, Laurai Mitlerei no 6.b klases un Martai Grīnertei, Emīlijai Prihodjko, Reimondam Petrovskim no 6.a klases. Skolēnus vērtēja, kā ierasts, Talsu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Ruta Čanoglu un Rudīte Mitlere, bibliotekāre Inguna Fricberga, un īpašais viesis – Talsu Bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa. 
Kā uzsvēra I. Jaunbērziņa, konkursa pusfinālā startē paši labākie klašu lasītāji, tāpēc jo grūtāk starp lasīšanas čempioniem ir izvēlēties vislabāko no labākajiem. Nebija viegli izlemt, kurš būs tas lasītājs, kurš pārstāvēs Talsu pamatskolu novada finālā, kas risināsies 19. martā Talsu Tautas nama Spoguļzālē. Katram lasītājam tika doti ieteikumi nākamajām lasīšanas reizēm, īpaši tas attiecas uz 5. klašu lasītājiem, kuriem būs iespēja startēt arī nākamā mācību gada sacensībā. Šogad ceļazīmi uz novada finālu izcīnīja 6.b klases skolniece Laura Mitlere (skolotāja Ruta Čanoglu), bet augsti tika novērtēts arī Esteres Busules sniegums. Priecājoties par bērnu lasīšanas prieku, vēlam neizsīkstošu lasīšanas prasmi un veiksmi Laurai! 
                                        Rudīte Mitlere 
                                       Talsu pamatskolas latviešu valodas skolotāja
Koncertlekcija "Latviešu karavīru dziesmas"
Piektdien, 11, janvārī, projekta Latvijas Skolas soma ietvaros par latviešu karavīru gaitām stāstīja un latviešu karavīru dziesmas dziedāja vīru kopa “Vilki”. Koncertlekciju Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām klausījās Talsu pamatskolas 1.-9. kl. skolēni.
Daudz laimes Tev, Talsu pamatskola!
http://www.talsuvestis.lv/2019/02/07/talsu-pamatskolai-100-gadu/?fbclid=IwAR1UR6STNVTKmMI_YcSdnSFc0EDk1ihvpJ5aUrcqYikvexIwIMIEnXZHRXY

20. janvārī Talsu pamatskolas saime svin skolas 100. dzimšanas dienu.
Paldies SIA "Brabantia Latvia" pārstāvjiem
Talsu pamatskolas saime saka sirsnīgu paldies SIA "Brabantia Latvia" pārstāvjiem, mūsu skolas absolventiem - Mārtiņam Grīnblatam un Kasparam Bertelsonam, par jauko pārsteigumu skolas dzimšanas dienā! Priecājamies, jo sarūpētā dāvana labi noderēs mājturības un tehnoloģijas stundās!
100 skolas diena
9. janvārī Talsu pamatskolā norisinājās konkurss 1. klasei “100 skolas diena”. Pasākuma gaitā uzzinājām, ko skolēni iemācījušies, kā sadraudzējušies, un kā ir veicies aizvadot pirmās 100 dienas skolā.
“Katrs cilvēks darbam lemts”
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 15. decembrī notika karjeras atbalsta pasākums “Katrs cilvēks darbam lemts”, kurā Talsu pamatskolas 2. klašu skolēni iepazinās ar gida profesiju. Izglītojamiem bija iespēja apskatīt muzeja vidi, vērot gida darba procesu un intervēt to. Skolēni saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Noskaidroja, kur var apgūt gida profesiju, kādam prasmēm un personības īpašībām cilvēkam jāpiemīt, lai veiksmīgi strādātu šajā profesijā. Uzzināja, kā tiek veidoti, glabāti, dokumentēti, restaurēti un izmantoti muzeja krājumi, kādi profesiju pārstāvji veic šos darbus. Nodarbības noslēgumā izvērtējot, kuras no šīm profesijām ir saistošas.
"Latvijas skolas somas" projekts ļāva skolēniem salīdzināt un iepazīt fantāzijas literatūras paraugus
Pirmssvētku nedēļā, 19. decembrī, Talsu pamatskolas teju 100 skolēni Talsu kinoteātrī "Auseklis" baudīja lielisku Džoannas Roullingas kārtējā pusaudžu bestsellera ekranizāciju "Fantastic Beasts. The Crimes of Grindelwald" jeb latviski "Fantastiskās būtnes. Grindelvalda noziegumi". "Latvijas skolas somas" projekts ļāva skolēniem salīdzināt un vērtēt literatūras stundās lasītās fantāzijas literatūras paraugus ar vienu no pasaulē slavenākās fantāzijas literatūras autores šedevra ekranizācijām. Visvairāk par šo iespēju priecājās Harija Pottera grāmatu sērijas cienītāji, jo filma zināmā mērā saistīta ar sērijas pirmssākumiem, kā arī ar ļoti daudziem tēliem, lietām un norisēm dažādu tautu mītos, pasaules koka redzējumā un mitoloģijā kā tādā. PALDIES par atsaucību "Ausekļa" kolektīvam!
Tikšanās mūzikā
21. decembrī projekta "Skolas soma" ietvaros Talsu pamatskolā viesojās Talsu mūzikas skolas kameransamblis ar koncertlekciju "Tikšanās mūzikā". 1.-9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt orķestra pamatinstrumentus - vijoli, čellu. 
Mūziķu stāstījums, atraktīvā spēle, izjustais, melodiskais skanējums priecēja ikviena klausītāja sirdi.
Skolas saime pulcējas pie Ziemassvētku eglītes
20. decembrī Talsu pamatskolas saime pulcējās pie Ziemassvētku eglītes, lai godinātu labākos mācību darbā.
"Sniegbaltītes skola" mūsu "devīto" īpašā dāvana jaunāko klašu skolēniem
Kā jau katru gadu, par Ziemassvētku noskaņojumu rūpējas arī devītās klases audzēkņi. Viņi jau ir lieli, bet atceras, kā gaidīja šos svētkus, kad mācījās mazajās klasītēs, pirmajā, otrajā…
Šī gada iestudējums "Sniegbaltītes skola" bija "devīto" īpašā dāvana jaunāko klašu skolēniem, un ne tikai, jo iestudētā izrāde spēja iepriecināt ikvienu klātesošo. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un viņu pedagogiem!
Džūkstes pasaku muzeja darbinieki ar izglītojošo programmu „Pasakas ceļa somā”
14. decembrī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Talsu pamatskolā viesojās Džūkstes pasaku muzeja darbinieki ar izglītojošo programmu „Pasakas ceļa somā”, kurā 2. un 3. klašu skolēnus iepazīstināja ar Anša Lerha-Puškaiša ieguldījumu latviešu tautas pasaku un teiku vākšanā.
Iepazīsti profesiju!
4. decembrī 8. klašu skolēni tikās ar uzņēmuma "Grindeks" tirdzniecības menedžeri Baibu Verneri. Skolēni uzzināja kādi ir profesijas galvenie pienākumi, kā sadarboties ar zāļu lieltirgotavām, aptiekām un ārstiem, izplatot uzņēmuma produkciju.
Jaunākais GALERIJĀ

MEKLĒ MŪS ŠEIT:

KONTAKTI:

TALSU PAMATSKOLA
Gaismas iela 1, Talsi
LV-3201
Tel.: 63291842
E-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

ATRAKSTI MUMS: