Talsu pamatskolas medicīnas māsa

Talsu pamatskolas medicīnas māsa Laura RALLE
Tel. 28272274; e-pasts: laura.ralle@inbox.lv

Darba laiks:
• darba dienās no 8.45 – 16.00;
• tikšanās ar vecākiem ārpus pieejamā darba laika – iepriekš sazvanoties pa tel.28272274;
• atvērtajās durvju dienās no 8.30 – 19.00.

Skolas medicīnas māsa:
• veic individuālas pārrunas ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem;
• sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos skolēniem un skolas personālam;
• sadarbojas ar ģimenes ārstiem, sniedz palīdzību hroniskiem pacientiem, ja to nozīmējis ārsts;
• pārbauda pedikulozi (utainību), kašķi pēc katra brīvlaika; • informē skolotājus par skolēnu veselību, kas saistīts ar mācību procesu (dzirdes, redzes, stājas problēmām);
• nodrošina medicīnisko aprūpi sporta, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos; • kontrolē skolas ēdiena kvalitāti un higiēnas prasību ievērošanu;
• sadarbojas ar klašu audzinātājām un sociālo zinību skolotājām – pārrunas stundās par:
                    -atkarību (datoratkarība, alkohols, smēķēšana, enerģijas dzērieni, saldinātie dzērieni, TV u.c.);
                    -higiēnas ievērošanu (personīgo, intīmo);
                    -pusaudžu attīstību, to iezīmēm, kas raksturīgas attiecīgā posmā;
                    -pirmās palīdzības sniegšanu dažādās dzīves situācijās;
                    -pareiza uztura lietošanu, ēšanas režīmu;
                    -zobu kopšanu;
                    -atpūtas – miega – mācību laika pareiza sabalansēšana, dienasrežīms;
                    -par profilaktiskajām potēm attiecīgā vecuma posmā (7g.vec., 12g.vec.- meitenēm, 14g.vec.);
                    -STS (seksuāli transmisīvajām slimībām) 8. – 9.klases skolēniem.

Jaunākais GALERIJĀ

MEKLĒ MŪS ŠEIT:

KONTAKTI:

TALSU PAMATSKOLA
Gaismas iela 1, Talsi
LV-3201
Tel.: 63291842
E-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

ATRAKSTI MUMS: