Pedagogi

Talsu pamatskolas pedagogi 2019./2020. mācību gadā
Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot “e-klases” pastu.

Pedagogi:

Dina Bičule – direktore, mūzikas skolotāja,
Sanita Leja – direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs), ķīmijas skolotāja,
Inguna Fricberga – direktora vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbs), pedagogs karjeras konsultants, bibliotekāre
Dace Sidra – sākumskolas skolotāja,
Ruta Stauģe – sākumskolas skolotāja,
Una Budžena – sākumskolas skolotāja,
Inga Smildziņa – sākumskolas skolotāja, mūzikas skolotāja,
Sandra Fridrihsone – sākumskolas skolotāja,
Madara Bērziņa – sākumskolas skolotāja,
Aivars Lakstīgala –  sporta skolotājs,

Dāvis Dreimanis –  sporta skolotājs,
Ineta Boguševa – sociālo zinību skolotāja,
Rudīt Mitlere – latviešu valodas un literatūras skolotāja,
Samanta Kavrusa-Vecmane – latviešu valodas un literatūras skolotāja,
Daiga Āle – matemātikas un fizikas skolotāja,

Sandra Feldmane – vēstures skolotāja,
Pēteris Rubenis  – mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības, tehniskās grafikas skolotājs,
Raimonds Felšs – mūzikas skolotāja,
Vaira Kamara – teātra un runas pulciņa vadītāja,
Dzintra Zute – vācu valodas skolotāja,
Maruta Simsone – ģeogrāfijas, bioloģijas un dabas zinību skolotāja,
Inessa Tarasova – krievu valodas skolotāja,
Ina Tenberga – krievu valodas skolotāja,
Lolita Lipska Meijere – angļu valodas skolotāja,
Gita Liepājniece – angļu valodas skolotāja,
Gunita Ruka – informātikas skolotāja,

Nauris Varņeckis – informātikas skolotājs,
Ginta Upnere – mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja,

Inguna Sakniņa – mājturības un tehnoloģiju skolotāja,
Egita Ķīviča – kristīgās ētikas un ģitārspēles skolotāja,
Ilona Stepanova – klavierspēles skolotāja,
Ilze Vaice – klavierspēles skolotāja,
Gunita Pauliņa – klavierspēles skolotāja
Artis Balmanis  – trompetes un sitaminstrumentu skolotājs,
Daiga Lakšmane – vokālais pedagogs un kora skolotāja,
Mūrniece Lineta – flautas skolotāja,
Armands Ulmanis – saksofona skolotājs,
Gita Zalviņa – logopēds.

Linda Šēniņa – sociālais pedagogs,